Széll Kálmán emlékév

Széll Kálmán emlékév

1. MAGYAR - Széll Kálmán emlékév - Bélyeg vásárlás >>
2. ENGLISH - Kálmán Széll Memorial Year - Order stamp >>

1. MAGYAR - Széll Kálmán emlékév

A Széll Kálmán Emlékév alkalmából a Magyar Posta Zrt. alkalmi bélyeget bocsát ki. A bélyegképen Halász-Hradil Elemér olajfestményének részlete alapján Széll Kálmán (1843-1915) portréja található. A bélyeget és a borítékot Elekes Attila tervezőművész munkája alapján az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. gyártotta 200.000 példányban. Az újdonság október 1-jétől vásárolható meg a készlet függvényében az elsőnapi postákon valamint a Filapostán, de megrendelhető a Magyar Posta internetes áruházából is.

1843. június 8-án, a vas megyei Gasztonyban született Széll Kálmán magyar politikus, a dualizmus korának pénzügyminisztere és miniszterelnöke. Politikai pályáját apjától örökölte, aki Vas megyében az alispáni, majd főispáni tisztet is betöltötte, emellett pedig országgyűlési képviselő is volt. Iskoláit Szombathelyen és Sopronban kezdte, majd a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen végzett jogi tanulmányokat, diplomáját 1866-ban szerezte meg.
Deák Ferenc tanácsára pénzügyi tanulmányokba kezdett, és hamarosan az ország legelismertebb pénzügyi szaktekintélyévé vált. 1875 márciusában a Szabadelvű Párt színeiben pénzügyminiszter lett, majd Tisza Kálmán kormányában töltötte be ezt a posztot, melynek legnagyobb sikerét a bankjegykibocsátást végző Osztrák-Magyar Bank létrehozása jelentette.

Miután a berlini kongresszus értelmében a Monarchia megszállta Boszniát, Széll Kálmán 1878 októberében távozott pozíciójából, és főleg a gazdasági és a kulturális szférában tevékenykedett, többek között a Dunántúli Közmívelődési Egyesület elnöki tisztét is betöltötte. Az 1897-ben kirobbanó politikai válság miatt tért vissza a politikai életbe, miután Bánffy Dezső miniszterelnök és az ellenzék között elmérgesedett a viszony. Ferenc József Széll Kálmánt bízta meg a krízis megoldásával, amit 1899. február 26-i miniszterelnöki kinevezése után – a „törvény, jog, igazság” hármas jelszavával – sikeresen végre is hajtott. A kormányfői és belügyminiszteri feladatokat egyszerre ellátó Széll Kálmán négyéves ciklusa alatt rendezte Fiume belső helyzetét, rendelkezés született az alsóbb közigazgatási szintek vezetőinek képzéséről, illetve a képviselők összeférhetetlenségéről is. A magyar miniszterelnök sikerét hozták az 1902-es tárgyalások is, melyek végén, december 31-én a Koerber-kormánnyal újabb gazdasági kiegyezést hozott tető alá. Forrás: rubicon.hu; szka.hu

Forrás: Posta

2. ENGLISH - Kálmán Széll Memorial Year

Magyar Posta is issuing a commemorative stamp to mark the Kálmán Széll Memorial Year. The stamp shows a portrait of Kálmán Széll (1843-1915) using a detail of an oil painting by Elemér Halász-Hradil. The stamp and cover are the work of the designer Attila Elekes, 20,000 copies of which were produced by ANY Security Printing Company. The new issue will be available while stocks last at first day post offices and Filaposta in Hungary from 1 October, but may also be purchased from Magyar Posta’s online store.

Born in Gastony in Vas county on 8 June 1843, the Hungarian politician Kálmán Széll was minister of financeand prime minister during the dual monarchy. He followed his father, who was deputy lieutenant and then lord lieutenant of Vas county and a member of the national assembly, into politics. Kálmán Széll attended school in Szombathely and Sopron before progressing to Budapest’s Pázmány Péter University, where he read law, graduating in 1866. On the advice of the statesman Ferenc Deák he studied finance and soon became recognised as Hungary’s foremost financial expert. In March 1875 he became minister of finance under the political colours of the Liberal Party, a post he also occupied under Kálmán Tisza’s government, whose greatest success was the establishment of the Austro-Hungarian Bank, which issued banknotes.

After the Monarchy occupied Bosnia under the Congress of Berlin, Széll resigned from the cabinet in October 1878 and became involved mainly in economic and cultural affairs, which included acting as president of the Transdanubian Cultural Society. He returned to the political scene in 1897 in response to the crisis that erupted when relations between Prime Minister Dezső Bánffy and the opposition became embittered. Franz Joseph I entrusted Széll with resolving the crisis, which he managed to do after his appointment as prime minister on 26 February 1899 under the three-word slogan “law, rights, justice”. During his four-year term of office serving as both prime minister and interior minister, Kálmán Széll settled the internal status of Fiume, and introduced provisions for the training of senior civil servants at lower administrative levels and on the conflict of interests of parliamentary representatives. He achieved success as prime minister at negotiations in 1902 which ended with the conclusion of a new economic compromise with the Austrian government headed by Koerber on 31 December. Source: rubicon.hu; szka.hu

Stamps Order - Bélyeg Webáruház >>


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="5080017051"
data-ad-format="auto">

Legnépszerübb bélyeg információk

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját.

Viselettörténet I. -  History of clothing I.

Viselettörténet I bélyeg. -  History of clothing I. stamp
Korok viseleteinek bemutatása céljával, Viselettörténet elnevezéssel a Magyar Posta új alkalmi bélyegkisív-sorozat kibocsátását kezdi meg.

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp
A Magyar Posta hagyományai szerint forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a karácsonyt.

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp
Országok, városok elnevezéssel bocsátja forgalomba a Magyar Posta legújabb bélyegkisívét.

A máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap

Megjelent a máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap
Az új érménél számolni kell, az érme névértékét, az arany érménél az arany aktuális gramm árát, a régebbi ...

EUROPA 2015: Régi játékok

Ezüstöt ér a magyar bélyeg!
Ötvennél is több bélyeg közül a második helyet érte el a Magyar Posta újdonsága a PostEurop ....

Még több érme információ >>

loading...