125 éves a magyar ajánlási ragjegy

125 éves a magyar ajánlási ragjegy

1. MAGYAR - 125 éves a magyar ajánlási ragjegy - Bélyeg vásárlás >>
2. ENGLISH - The Hungarian registered mail label is 125 years old - Order stamp >>

1. MAGYAR - 125 éves a magyar ajánlási ragjegy

A Magyar Posta szelvényes forgalmi bélyegen örökíti meg a magyar ajánlási ragjegy bevezetésének 125. évfordulóját. Az Üzenet bélyegem IV. – Belföld35 forgalmi bélyeghez kapcsolódó szelvényen néhány magyar ajánlási ragjegyből kialakított montázs látható. A bélyeget Benedek Imre grafikusművész tervei alapján a Pénzjegynyomda gyártotta. Az újdonság október 17 -től vásárolható meg a készlet függvényében az elsőnapi postákon valamint a Filapostán, de megrendelhető a Magyar Posta internetes áruházából is.

Az ajánlási ragjegy az ajánlott küldemények jelzésére szolgáló, felragasztható, egységes mintájú, vágott, fogazott vagy átütött fogazású, kisméretű postai nyomtatvány. Először Poroszország alkalmazta (1865). Nemzetközi forgalomban az UPU 1883-ban vezette be. Magyarországon az 1890. február 4-én kelt 60.817/1889. számú rendelet írta elő az ajánlási ragjegyek használatát. Jele az R, a francia recommandé szóból. Papírja, betűinek színe változó, de minden esetben fel van tüntetve az R, a felvevő posta, valamint a küldemény száma. Magyarországon az ajánlási ragjegy bevezetése előtt az ajánlás jelzésére az ajánlott, Recom., Recommandirt, még előbb az NB (nota bene, „jól jegyezd meg”) jelzéseket alkalmazták. Az ajánlási ragjegy, mint önálló gyűjtési terület a parafilatéliához tartozik. (Forrás: Bélyeglexikon, Magyarország ajánlási ragjegyei 1890-1977)

A bélyeghez tartozó szelvényen az ajánlási ragjegy 125 éves történetéből – a teljesség igénye nélkül – hat példány került kiemelésre. Az 1890-ből származó első ragjegy jellegzetessége, hogy a keret függőleges vonalai végigfutnak az íven, míg a vízszintes vonalak a függőlegesek között maradnak; emellett fontos ismertetőjele, hogy nincs fogazata. Két ritkaságszámba menő ragjegy került még a montázsba: a fekete keretes változat, amelyet csak néhány postahivatalban és rendkívül kis számban használtak, illetve a provizórikus Makó ragjegy, amelyet a második világháború után szükségmegoldásként helyileg állítottak elő. Három alkalmi ragjegy egészíti még ki a kompozíciót: az 1940-es, 50 éves jubileumi alkalmi ragjegy 1-es sorszámú példánya, valamint a Hungária 1100 bélyegkiállítás és a Pigeongram (galambposta) ragjegye.

Az évforduló köszöntésére – a szelvényes bélyeg kibocsátása mellett – alkalmi ajánlási ragjegy, ún. jubileumi küldeményazonosító is készült, valamint a megjelenés napján a Magyar Posta alkalmi bélyegzőt használ.

Forrás: Posta

Legyél te is az Bélyeggyűjtők csoport tagja >>

2. ENGLISH - The Hungarian registered mail label is 125 years old

Magyar Posta is issuing a special postage stamp with a coupon to commemorate the 125th anniversary of introducing the Hungarian registered mail label. On the coupon attached to the Message Stamp IV - Domestic 35 (Üzenet bélyegem IV. – Belföld35) postage stamp, a montage made of a few Hungarian registered mail labels can be seen. The stamp was produced by Pénzjegynyomda on the basis of the design of Imre Benedek, graphic artist. The new product is available from 17 October, depending on the availability of stocks, at first day cover post offices and at Filaposta, and it can also be ordered from Magyar Posta's web shop.

The registered mail label is a small postal form on an adhesive sticker of a uniform appearance, cut, serrated or perforated, used for marking registered postal items. For the first time it was used in Prussia in 1865. It was introduced in international circulation by UPU in 1883. In Hungary the use of registered mail labels was prescribed in Decree No. 60.817/1889 dated 4 February 1890. Its symbol is the letter R, from the French word recommandé. Its paper and the colour of its letters vary, but the symbol R is always stated on it, as well as the receiving post office and the item number. In Hungary, before the introduction of the registered mail label, the signs registered, Recom., Recommandirt, or even earlier NB (nota bene, "note well”) were used. The registered mail label, as an independent area of collections, belongs to paraphilately. (Source: Bélyeglexikon, Magyarország ajánlási ragjegyei - Stamp lexicon, Hungary's registered mail labels - 1890-1977)

On the coupon that belongs to the stamp, from the 125-year-long history of the registered mail label – in a non-exhaustive manner – six pieces have been selected. The first registered mail label from 1890 is characterised by the fact that the vertical lines of the frame run all across the sheet, while the horizontal lines remain between the vertical ones, and another important characteristic feature is that it is not serrated. Two other very rare registered mail labels have been included in the montage: the one with a black frame, which was only used in few post offices and in an extremely low number of copies, and the provisional Makó mail label, which was produced locally, as a stopgap measure after World War II. Three further special mail labels supplement the composition: copy No. 1 of the special mail label issued in 1940 for the 50th anniversary, and the mail labels of the Hungária 1100 stamp exhibition and of the Pigeongram (pigeon post) service.

Besides issuing the stamp with a coupon, a special registered mail label has also been produced to welcome the anniversary, which is a so-called jubilee item identifier, and on the day of issue Magyar Posta will use a special postage stamp.

Stamps Order - Bélyeg Webáruház >>

loading...


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="5080017051"
data-ad-format="auto">

Legnépszerübb bélyeg információk

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját.

Viselettörténet I. -  History of clothing I.

Viselettörténet I bélyeg. -  History of clothing I. stamp
Korok viseleteinek bemutatása céljával, Viselettörténet elnevezéssel a Magyar Posta új alkalmi bélyegkisív-sorozat kibocsátását kezdi meg.

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp
A Magyar Posta hagyományai szerint forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a karácsonyt.

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp
Országok, városok elnevezéssel bocsátja forgalomba a Magyar Posta legújabb bélyegkisívét.

A máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap

Megjelent a máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap
Az új érménél számolni kell, az érme névértékét, az arany érménél az arany aktuális gramm árát, a régebbi ...

EUROPA 2015: Régi játékok

Ezüstöt ér a magyar bélyeg!
Ötvennél is több bélyeg közül a második helyet érte el a Magyar Posta újdonsága a PostEurop ....

Még több érme információ >>