Postcrossing bélyeg - Postcrossing stamp

Postcrossing bélyeg - Postcrossing stamp

Postcrossing bélyeg

A Magyar Posta bélyegkibocsátással köszönti a Postcrossing közösséget. Az alkalmi bélyeg 240 000 példányban, Vidák Zsolt grafikusművész tervei szerint, a Pénzjegynyomdában készült. A bélyeg 2018. február 2-án jelenik meg.

Amikor 2005. július 14-én Paulo Magalhães, egy képeslapokért rajongó portugál diák kedvtelésként elindította a Postcrossing programot, nem gondolta volna, hogy egy új világméretű közösséget alapított meg. A sikert az az egyszerű elgondolás ösztönözte, hogy mindenki szeret szép és különleges képeslapokat kapni távoli országokból.

A Postcrossing egy online felület (www.postcrossing.com), melynek célja, hogy a valódi postai képeslapok cseréje útján összekapcsolja a világ különböző részeit. Segítségével bárki küldhet és kaphat képeslapot a világ bármely részéről, és a részvételhez csak egy ingyenes regisztráció szükséges.

A rendszer egyik különlegessége, hogy a képeslapcsere véletlenszerű: a feladó nem tudja előre, hogy kinek és hova küldi a képeslapot, hiszen a címzettet a Postcrossing véletlenszerűen választja ki. Azt sem tudni, hogy a feladott lapért cserébe kitől és honnan érkezik majd üzenet egészen addig, amíg ki nem vesszük postaládánkból – így aztán minden képeslap a postaládánkban újabb és újabb meglepetést hoz.

Ez a véletlenszerűség biztosítja, hogy a kezdeményezés különféle korú, nemű, nemzetiségű és hitű embereket kapcsoljon össze a világ bármely részéről, így tisztelegve a világ sokszínűsége előtt. Ez nem csupán feltételezés, mert számtalan híradás tudósított új barátságok születéséről, nyelvtanulás megkezdéséről és egymás kulturális értékeinek felfedezéséről.

A mára már 700 000 tagot számláló Postcrossing közösség tagjainak postaládájába eddig
45 millió képeslap érkezett a világ minden tájáról. Ez a sikeres közösség már sok embert ismertetett össze egymással és hozott közelebb egymáshoz, boldogabb hellyé téve a világot – mindezt egyszerre egy képeslappal.

Forrás: Posta

Postcrossing stamp

Hungarian Post welcomes the Postcrossing community by issuing a commemorative stamp. 240,000 copies of the stamp have been produced by Pénzjegynyomda Zrt. based on artwork created by the graphic artist Zsolt Vidák. The new issue will be available from 2 February 2018.

When Paulo Magalhães, a Portuguese student with a passion for mail and postcards, started Postcrossing as a side project on 14 July 2005, he had no idea that he had established a new worldwide community. Its success was driven by the simple idea that everyone likes receiving wonderful postcards from distant countries.

The Postcrossing project is an online platform (www.postcrossing.com) with a goal of connecting the different parts of the world with real postcards, allowing anyone to send and receive postcards from all over the world. To join Postcrossing, all you need to do is to sign up for a free account.

One unique feature of Postcrossing is that all exchanges of postcards are random: the sender does not know in advance where and to whom they are going to send a postcard, since the addressee is randomly chosen by Postcrossing. Likewise, the recipient does not know where or who the postcard is coming from until it lands in the postbox – and so all postcard exchanges are a surprise!

The random nature of the project means that it connects people from all corners of the world and of different ages, genders, nationalities and beliefs, thus celebrating the world’s diversity. This is no mere phrase, because there are countless reports of new friendships made, new languages learned and numerous cultural values discovered.

Today, 45 million postcards have been received through Postcrossing among a community of more than 700,000 members worldwide. This successful community brings many people together by putting them in touch with each other and makes the world a happier place — one postcard at a time.

Source: Post