2018 Postatörténet II. - Postal history II

2018 Postatörténet II. - Postal history II

2018 Postatörténet II.

A Magyar Posta folytatja a 2017-ben megkezdett postatörténeti forgalmi bélyegsorozat kibocsátását, aminek keretében 2018-ban is hat címlet jelenik meg. Az 20, 40, 50, 60, 90 és 500 Ft-os névértékű bélyegeket tartalmazó öntapadós sorozat Baticz Barnabás grafikusművész tervei szerint a Pátria Nyomdában készül, a forgalmi igények szerinti példányszámban. Az újdonság 2018. május 2-től kapható.

A Postatörténet forgalmi bélyegsorozat címletein a postai szolgáltatásokhoz kapcsolódó jellegzetes vagy különleges tárgyak és munkaeszközök jelennek meg a kezdetektől napjainkig. Abból a célból, hogy használatuk egyszerűbb és gyorsabb legyen, a bélyegek öntapadós változatban készülnek.

Az 20 Ft-os címleten a szabványostól eltérő, egyedi kivitelezésű levélszekrény látható, ami az 1902-ben a Parlament épületében megnyílt postahivatal számára készült. Technológia részletei megegyeznek az akkor szabványos gépi ürítésű levélszekrényekével, de a megkülönböztető sötétzöld színét és az épületre emlékeztető díszítését a kiemelt jelentőségű környezet magyarázza. Az alnyomat a levélszekrény egy felnagyított részlete.

A Magyar Királyi Posta 1896-os millenniumi kiállításra készült csarnokában elhelyezett tablóit faragott, festett oromdíszek foglalták egységes keretbe, melyeknek egy példányát a Postamúzeum őrzi, és ami a 40 Ft-os címlet fő témája. A Szent Korona szimbólummal díszített postakürt motívumot kiegészíti az elektromos hírközlésre, a távíróra és a távbeszélőre utaló villámköteg. Az alnyomatot a millenniumi kiállítási csarnokról Klösz György által készített archív fénykép részlete egészíti ki.

A posta- és távírdatisztviselők 1896-ban elrendelt szolgálati ruházata sötétkék posztóból készült. A zubbony gallérját 8 cm hosszú skarlátvörös bársonyhajtóka, paroli fedte, rajta a szolgálati rangtól és a fizetési besorolástól függően ezüst- vagy aranypaszománttal, amit ezüstözött vagy aranyozott rózsák és a posta- és távírdajelvény, azaz a postakürt és a villámok egészítettek ki. Az 50 Ft-os címleten a gallér és az egyenruha gombja jelenik meg. Az alnyomat a díszzubbony teljes gallérját és a mandzsettát díszítő, felnagyított zsinórkötést ábrázolja.

A 60 Ft-os címleten a Magyar Királyi Posta kezelésében álló, ún. kincstári postahivatalok részére szabványosított kétkarú levélmérleg tekinthető meg. Az 50 cm magas, rézserpenyőkkel ellátott mérlegeken rézsúlyokkal, grammokban mérték a levélküldemény súlyát, egészen a 2 kg-os súlyhatárig. Az alnyomatot a súlykészlet részlete illusztrálja.

A magyar postaigazgatás a világon elsőként kezdte meg a kísérleteket gépjárművek postai hasznosítására. 1900. november 19-én Budapesten levélgyűjtésre 21 háromkerekű gépjármű állt forgalomba. A 90 Ft-os címlet a Csonka János által tervezett, karburátorral felszerelt motoros levélgyűjtő tricikli 1:10 méretarányos makettjét mutatja be. Az alnyomat a tricikli motorblokkjának részletét ábrázolja.

A levélgyűjtő motoros triciklik sikerére alapozva a Magyar Királyi Posta – a Csonka János által készített prototípus sikeres próbaútját követően – 1906. január 15-én állított forgalomba további nyolc gépkocsit a főváros nagyobb forgalmú postahivatalai és pályaudvarai közötti levélszállítás és közvetítés céljából. Az 500 Ft-os címleten az említett postaautó, az alnyomaton az erről készült archív fényképfelvétel részlete látható.

Forrás: Posta

Postal history II

Magyar Posta continues the issue of its series of definitive stamps on postal history, which began in 2017. In 2018 six denominations are appearing. The series containing self-adhesive stamps with face values of HUF 20, 40, 50, 60, 90 and 500 designed by the graphic artist Barnabás Baticz is produced by Pátria Nyomda in quantities dependent on demand.

On the stamps of the definitive series on postal history, characteristic or unusual objects and work tools related to postal services are shown from the early days to modern times. In order to make their use simpler and faster, the stamps are self-adhesive.

The HUF 20 stamp shows a non-standard postbox, which was made to an individual design for the post office that opened in the building of the House of Parliament in 1902. The details of the technology used are identical with those used for standard postboxes with an emptying mechanism but the reason for the distinguishing dark green colour and the decoration reminiscent of the building is the particular importance of its environment. The background printing shows an enlarged part of the postbox.

The display boards of the Hungarian Royal Post made for the 1896 millennium exhibition hall were unified by the carved and painted decorative crest, which is the main motif of the HUF 40 stamp. An example is kept in the Post Museum. The motif of the post horn decorated by the symbol of the Holy Crown is supplemented by a bundle of cables in reference to electronic communication, the telegraph and the telephone. The background printing contains a section of an archive photograph made of the millennium exhibition hall by György Klösz.

The service uniform of postal and telegraph clerks ordered in 1896 was made of dark blue cloth. The collar of the jacket was covered in an 8 cm long scarlet velvet facing with a silver or golden strip dependent on rank and pay with silver or golden roses and the symbol of the post and the telegraph, the post horn, adorned with flashes of lightning. The HUF 50 stamp depicts the collar and a button from the uniform. The entire collar of the ornate jacket and an enlarged view of the braiding from the cuffs appear in the background printing.

On the HUF 60 stamp a pair of two-armed letter scales used by the Hungarian Royal Post for treasury post offices can be seen. The 50 cm tall scales with copper pans could weigh letter mail up to a weight limit of 2 kg in grams using copper weights. A detail from the set of weights illustrates the background.

The Hungarian postal administration was the first in the world to experiment with the use of motor vehicles in providing postal services. On 19 November 1900, 21 three-wheeled motorised vehicles were introduced to aid letter collection. The HUF 90 stamp shows a 1:10 scale model of a motorised tricycle for the collection of letters equipped with a carburettor and designed by János Csonka. The background printing shows a detail of the engine block of the tricycle.

Building on the success of the motorised tricycles for the collection of letters after the successful trial run of the prototype made by János Csonka, the Hungarian Royal Post put another eight motorised postal vehicles into operation on 15 January 1906 to aid letter transport and forwarding between large post offices and railway stations in the capital. The aforementioned postal car features on the HUF 500 stamp with a detail of an archive photograph depicting it in the background.

Source: Post

loading...