Kínai horoszkóp 2018: a Kutya éve - Chinese horoscope : 2018 the Year of the Dog

Kínai horoszkóp 2018: a Kutya éve - Chinese horoscope : 2018 the Year of the Dog

Kínai horoszkóp 2018: a Kutya éve

A kínai horoszkóp szerint a 2018. február 16. és 2019. február 4. közötti időszak a Kutya éve, amelyet a Magyar Posta bélyegkisíven ábrázol. A kétféle bélyegkép főmotívuma az évnek nevet adó kutya figurája. A kisív Székely Kálmán grafikusművész tervei szerint a Pénzjegynyomdában készült 70 000 példányban. Az újdonság február 6-tól kapható.

A kínai asztrológia évezredek óta a Hold mozgása alapján és annak fázisaival tárja fel az emberek jellemét és várható sorsát. A holdnaptár és a szoláris-, azaz a Gergely-naptár eltérő időszámítása miatt az Újév napja minden évben más-más (szoláris naptár szerinti) napra esik. 2018-ban ez a nap február 16-a.

A kínai horoszkópban a születés időpontjához további tényezőket is hozzárendelnek, úgymint a születés óráját és az évek-, hónapok-, napok és órák öt elem (víz, fa, tűz, föld és fém) jellemzőit. A Tíz Mennyei Gyök és a Tizenkét Földi Ág párjaiból összesen 60 kombináció hozható létre, így a Holdnaptár legfontosabb ciklusa a 60-as ciklus. A kínai asztrológia szerint a születés pillanatában fennálló minőségek és összefüggések meghatározzák az ember sorsának irányvonalát. Az említett ciklikusságból következően a most kezdődő év a Föld-Kutya éve lesz. A kínai horoszkóp tudománya azonban ennél sokkal bonyolultabb, mert az ún. négyoszlopos sorselemzéssel, ahol a születés évét, hónapját, napját és óráját is jelölik, az 5 elem jellege mellett a jin és jang minőségével is társítják. A Tizenkét Földi Ág megfelel a Tizenkét Állatövnek is, így ezen állatok tulajdonságai segítségével vizsgálják az ember és a világ alapelemeinek viselkedését, a természet rendjét és körforgását 60 napos és 60 éves ciklusokban is.

A Kutya jegyében születettek nagyon kötődnek azokhoz az emberekhez, akikkel megosztják szakmai- vagy magánéletüket, mivel kerülik az egyedüllétet. Barátságos természetűek, annak ellenére, hogy a világot kizárólag fehérben vagy feketében látják – valaki vagy a barátjuk vagy az ellenségük. Mindent megtesznek a barátaikért, de – mivel konfliktuskerülők, és nem szeretik a nehezen megoldható helyzeteket – messze elkerülik ellenségeiket. Ugyan alapvetően pesszimista beállítottságúak, de ezt soha nem mutatják ki. Környezetükben nagyon népszerűek, főként kedves modorukért és spontaneitásukért kedvelik őket. Álommunkaerők – tapintatosak, hűségesek, intelligensek, igazságosak és nem takarékoskodnak az energiájukkal. Megteszik, amit elvárnak tőlük, és odafigyelnek az elvégzett munka eredményeire is. Van érzékük az emberekhez és az üzlethez. Kiválóan teljesítenek pénzügyi vonalon, a szociális ellátásban, az orvostudományban és az oktatásban. Nincs náluk hűségesebb partner, szeretetük határtalan. A Föld-Kutyákra különösen jellemző, hogy csöndes, zárkózott teremtések, ennek ellenére rendkívül meggyőzőek és tehetségesek. Általában nagyra becsülik és tisztelik őket.

Ez a jegy az intelligenciát és a védelmet jelenti, amely egyúttal az elkövetkező évet érzékeny időszakká is teheti. Várhatóan jelentős hangsúlyt kap majd a világban a védelem kérdése, mert a Kutya jegy fontos védelmezője a jogoknak, a tulajdonnak, tehát az év kulcskérdése lesz a törvény, a biztonság és a rend fenntartása. Ugyanakkor a 2018-as év a nagy remények éve is lesz, amikor is nagyszabású kísérletek történnek majd a világ számos pontján meglévő vitás kérdések normális mederbe terelésére.

A Magyar Posta tervei szerint a sorozat 2019-ben a Disznó éve bélyegkibocsátással folytatódik.

Forrás: Posta

Chinese horoscope : 2018 the Year of the Dog

According to the Chinese horoscope, the period between 16 February 2018 and 4 February 2019 is the Year of the Dog, which is illustrated by Hungarian Post on a small stamp sheet. The main motif of the two different stamp images is the figure of a dog. The small sheet was produced in 70,000 copies in Pénzjegynyomda, based on the design by Kálmán Székely, graphic artist. The new issue will be available from 6 February.

For thousands of years, Chinese astrology has been describing people’s characters and expected future on the basis of the motion and phases of the Moon. Due to the different calculations of time applied by the lunar calendar and the solar – Gregorian – calendar, New Year’s Day is on a different day (based on the solar calendar) every year. In 2018 it is on 16 February.
In the Chinese horoscope other factors can also be allocated to the time of birth, such as the hour of birth, and the characteristics of the given year, month, day and hour suiting the five elements (water, wood, fire, earth and metal). There are 60 different possible combinations in which the Ten Heavenly Stems and the Twelve Earthly Branches can be paired, and the most important cycle of the lunar calendar is the 60-year cycle. In Chinese astrology, the qualities and correlations valid at the moment of birth determine the line of one’s fate. Due to this cyclic nature, the year about to start will be the Year of the Earth Dog. However, the Chinese calendar system is much more complex than this, as it is also combined with the so-called Four Pillars of Destiny reading, where the year, month, day and hour of birth is taken into consideration, as well as the 5 elements and the attributes of yin and yang. The Twelve Earthly Branches also correspond to the Twelve Zodiac Signs, and with the help of these animals the behaviour of the fundamental elements of people and the world can be analysed, together with the patterns and the cycle of nature based on 60-day and 60-year cycles.

People born in the Year of the Dog are closely attached to those with whom they share their professional or private life, because they try to avoid being alone. They have a friendly nature, despite the fact that they see the world exclusively in black and white: people are either their friends or their enemies. They do everything for their friends, but as they try to avoid conflicts and do not like difficult situations, they remain as far away from their enemies as possible. Although basically they have a pessimistic attitude, they never show it. They are very popular in their environment, mainly for their kind manners and spontaneity. They are the best employees: considerate, loyal, intelligent, fair, and they do not spare their energy. They always do what they are expected to, and they also pay attention to the results of the work done. They know how to deal with people and they have a talent for business. They are excellent performers in the financial field, in social care, in medical sciences and in education. They are the most faithful partners, their love is endless. Specifically, people born in the Year of the Earth Dog are characterised by being quiet and reserved in nature, while they can be extremely convincing and talented at the same time. Generally, they are greatly admired and highly respected.

This zodiac sign represents intelligence and protection, so the coming year may be a sensitive period. Probably there will be a strong focus on the issue of protection, as the zodiac sign of the Dog is an important defender of rights and possession; consequently, the maintenance of the law, security and order will be a key issue in the new year. At the same time, 2018 will also be the year of high hopes, when significant attempts will be made to confine the disputed issues all over the world within controlled channels.

Hungarian Post plans to continue the series in 2019 by issuing a stamp on the Year of the Pig.

Source: Post

loading...