2011 A VISEGRÁDI CSOPORT ALAPÍTÁSÁNAK 20. ÉVFORDULÓJA

2011 A VISEGRÁDI CSOPORT ALAPÍTÁSÁNAK 20. ÉVFORDULÓJA

1. MAGYAR - A VISEGRÁDI CSOPORT ALAPÍTÁSÁNAK 20. ÉVFORDULÓJA - Bélyeg rendelési kód: S2011/002
2. ENGLISH - 20TH ANNIVERSARY OF THE FORMATION OF THE VISEGRÁD GROUP - Order code of the stamp: S2011/002
3. GERMAN - 20. JAHRESTAG DER GRÜNDUNG DER VISEGRÁD-GRUPPE - Die Bestellnummer Der Marke: S2011/002

Michel:

1. MAGYAR - A VISEGRÁDI CSOPORT ALAPÍTÁSÁNAK 20. ÉVFORDULÓJA Cseh-lengyel-magyar-szlovák közös bélyeg kibocsátás

A Cseh, a Lengyel, a Magyar és a Szlovák Posta közös bélyeg kibocsátásával köszönti a Visegrádi Csoport alapításának 20. évfordulóját.

A Visegrádi Csoport elnevezés az észak-magyarországi Visegrád város nevéből vezethető le. A visegrádi királyi palotában 1335 novemberében Károly Róbert magyar király kezdeményezésére tanácskozást tartottak III. Kázmér lengyel és Luxemburgi János cseh király részvételével. Ennek az együttműködésnek a folytatására került sor 1991. február 15-én, amikor Václav Havel csehszlovák köztársasági elnök, Lech Wałęsa lengyel köztársasági elnök és Antall József magyar miniszterelnök aláírta a Visegrádi Nyilatkozatot. A csoport 1993-ban Csehszlovákia kettészakadásával vált négytagúvá.

Az 1991-es deklaráció céljai között szerepelt a totalitárius rendszer maradványainak felszámolása, a demokrácia védelme, a három ország összefogása a gazdasági előrehaladásban és az euroatlanti csatlakozás előremozdításában.

2000-ben, pozsonyi székhellyel jött létre a Nemzetközi Visegrád Alap, amely sokak szerint a V4-ek legsikeresebb vállalkozása. Erősíti a tagországok együttműködését a kultúra, a tudomány és kutatás, az oktatás, illetve az ifjúsági cserekapcsolatok területén. Költségvetésének köszönhetően a négy tagországból évente több alkalommal lehet pályázatokat benyújtani a pozsonyi titkárságra. Az Alap által kínált lehetőségek a humanitárius segélyezésre is kiterjednek. (Forrás: visegradgroup.eu hu.wikipedia.org)

Az évfordulót köszöntő bélyegek főmotívuma egy „V” betűt és egy „4”-es számjegyet formázó kéz, melyet az Európai Unióra utaló motívum, és a V4-tagországok nemzeti zászlóinak színei gazdagítanak. A tenyerekben található „2”-es és „0”-ás számjegy a jubileumi 20. évfordulóra utal. A kibocsátás különlegessége, hogy a bélyegek mind a négy országban Baticz Barnabás magyar bélyegtervező grafikusművész tervei alapján valósultak meg. Az alkalmi borítékon a tagországok zászlói alkotta grafikai kompozíció látható. Az alkalmi bélyegzőn a tagok országtérképének kontúrvonala tűnik elő. A négy ország bélyegének együtt bemutatása céljával emléklap is megjelent.

Forrás: Posta

2. ENGLISH - 20TH ANNIVERSARY OF THE FORMATION OF THE VISEGRÁD GROUP Czech, Hungarian, Polish, Slovak joint stamp issue

The Czech, Hungarian, Polish and Slovak Posts are commemorating the 20th anniversary of the formation of the Visegrád Group by issuing a joint stamp.

The Group is named after the town of Visegrád in the north of Hungary. In November 1335, on the initiative of the Hungarian king Charles Robert, a meeting was held in the royal palace in Visegrád with the Polish monarch Casimir III and the king of Bohemia, John of Luxembourg. This cooperation was continued on 15 February 1991 when Czechoslovakia’s President Václav Havel, Poland’s President Lech Wałęsa and Hungary’s Prime Minister József Antall signed the Visegrád Declaration. After the dissolution of Czechoslovakia in 1993, it became a four-member group.

Among the objectives of the 1991 declaration were the elimination of the vestiges of totalitarianism, the protection of democracy, and the collaboration of the three countries to promote economic progress and Euro-Atlantic accession.

In 2000 the International Visegrád Fund, based in Bratislava, was created, which is widely thought to be the V4’s most successful venture. It strengthens cooperation between the member states in culture, science, research and education, and fosters ties through youth exchanges. Thanks to the Fund’s budget, applications from the four member states can be made to the Bratislava Secretariat for grants several times a year. The Fund’s activities also include providing humanitarian aid. (Source: visegradgroup.eu hu.wikipedia.org)

The main motif of the stamps marking the anniversary are hands forming the letter “V” and the number “4”, enriched by a motif referring to the European Union and the colours of the national flags of the V4 member states. The numerals 2 and 0 on the palms of the hands refer to the 20th anniversary. A special aspect of the issue is that the stamps in all four countries have been made based on the designs of the Hungarian graphic artist and stamp designer Barnabás Baticz. On the first day cover there is a graphic composition using the flags of the member states. The postmark employs the contour of the maps of the countries comprising the group. A commemorative card is also being released to present the stamps of the four countries together.

3. GERMAN - 20. JAHRESTAG DER GRÜNDUNG DER VISEGRÁD-GRUPPE Tschechisch-Polnisch-Ungarisch-Slowakische Gemeinschaftsausgabe

Die Tschechische, die Polnische, die Ungarische und die Slowakische Post geben anlässlich des 20. Jahrestages der Gründung der Visegrád-Gruppe eine gemeinsame Briefmarke aus.

Die Bezeichnung Visegrád-Gruppe kann von dem Namen der Stadt Visegrád in Nordungarn abgeleitet werden. Der ungarische König Karl I. Robert vermittelte im November 1335 im Königspalast von Visegrád eine Zusammenkunft von Kasimir III., König von Polen und Johann von Luxemburg, König von Böhmen. Diese Zusammenarbeit wurde am 15. Februar 1991 fortgesetzt, als der Präsident der Tschechoslowakischen Republik Václav Havel, der Präsident der Republik Polen Lech Wałęsa und der ungarische Ministerpräsident József Antall in Visegrád die Erklärung von Visegrád unterzeichneten. Seit der Spaltung der Tschechoslowakei im Jahr 1993 in zwei Nachfolgestaaten hat die Gruppe vier Mitglieder.

Die Ziele der 1991er Deklaration waren die Liquidierung der Überreste des totalitären Systems, die Verteidigung der Demokratie, die Zusammenarbeit der drei Länder im Interesse des wirtschaftlichen Fortschritts und die Förderung des euro-atlantischen Beitritts.
2000 wurde der Internationale Visegrád-Fonds in Bratislava gegründet, der nach Auffassung vieler das erfolgreichste Unternehmen der V4 (Visegrád-Gruppe) war. Er stärkt die Zusammenarbeit im Bereich der Kultur, der Wissenschaft und Forschung, der Bildung bzw. der Jugendaustausch-Programme. Dank seinem Budget können die vier Mitgliedstaaten jährlich mehrere Male Bewerbungen bei dem Sekretariat in Bratislava einreichen. Die von dem Fonds angebotenen Möglichkeiten erstrecken sich auch auf humanitäre Hilfe. (Quelle: visegradgroup.eu hu.wikipedia.org)

Das Hauptmotiv der anlässlich des Jahrestages ausgegebenen Marken ist eine Hand, die den Buchstaben V und die Zahl 4 zeigt, bereichert durch ein auf die Europäische Union hinweisendes Motiv und die Farben der Nationalflaggen der V4-Mitgliedstaaten. Auf den Handflächen sind die Zahlen 2 und 0 zu sehen, die auf das 20. Jubiläum hindeuten. Die Besonderheit der Ausgabe ist, dass die Marken in allen vier Ländern aufgrund von Entwürfen des ungarischen Grafikers Barnabás Báticz hergestellt worden sind. Auf dem Sonderumschlag ist eine grafische Komposition zu sehen, bestehend aus den Flaggen der Mitgliedstaaten. Auf dem Sonderstempel erscheint die Konturlinie der Landkarte der Mitglieder. Zum Zwecke der gemeinsamen Präsentation der Marke der vier Länder erschien auch ein Gedenkblatt.