VILÁGKIÁLLÍTÁS 2010, SANGHAJ - GÖMBÖC BÉLYEG

VILÁGKIÁLLÍTÁS 2010, SANGHAJ - GÖMBÖC BÉLYEG

Teljes ív és bélyegfüzet >>

1. MAGYAR - VILÁGKIÁLLÍTÁS 2010, SANGHAJ - GÖMBÖC - Bélyeg rendelési kód: 2010 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - WORLD EXPO 2010 SHANGHAI - GÖMBÖC - Order code of the stamp: 2010 Year stamps complete
3. GERMAN - WELTAUSSTELLUNG EXPO 2010, SHANGHAI - GÖMBÖC - Die Bestellnummer Der Marke: 2010 Jahr Briefmarken komplett

Michel:

1. MAGYAR - VILÁGKIÁLLÍTÁS 2010, SANGHAJ - GÖMBÖC

A Magyar Posta Zrt. forgalmi bélyegív és alkalmi bélyegfüzet kibocsátásával köszönti a sanghaji világkiállítást.

A 2010. május 1. és október 31. között rendezett Sanghaji Világkiállításon több mint 200 nemzet és nemzetközi szervezet vesz részt bérelt vagy saját építésű pavilonban. Az expo szlogenje „Jobb város - jobb élet”, melyet Sanghaj saját alapelvként igyekszik megvalósítani.

A cél a 21. századi környezetbarát városi élettér kialakítása a fenntartható fejlődés jegyében. A résztvevők emellett tapasztalatot cserélhetnek a városi fejlődés irányairól, valamint megfogalmazhatják az új évszázad haladó gondolatait az emberek viselkedéséről, életstílusáról, munkahelyi környezetéről. Megtanulhatják, hogyan építhetnek környezetbarát társadalmat, és miként gondoskodhatnak az emberiség fenntartható fejlődéséről.

Az expo a kulturális sokszínűséget szem előtt tartva hozzájárul az emberközpontú fejlődéshez, valamint a tudományos és technológiai innovációhoz is. Forrás: vilagkiallitas.hu

A magyar pavilon „főszereplője” Gömböc, az első ismert homogén test, melynek egy stabil és egy instabil, azaz összesen két egyensúlyi pontja van. Bizonyítható, hogy ennél kevesebb egyensúlyi helyzettel rendelkező test nem létezhet. Bárhogy tesszük le, mindig a stabil egyensúlyi pontjába tér vissza. A keljfeljancsihoz hasonlóan viselkedik, visszaállása, azonban nem egy nehezéknek, hanem magának a formának köszönhető, hiszen egyetlen, homogén anyagból készült.

Bár létezésének kérdését egy orosz matematikus, Vlagyimir Igorevics Arnold vetette fel 1995-ben, a feltalálók magyar építészmérnökök. Domokos Gábor és Várkonyi Péter találmányukért 2007. augusztus 20-án a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét kapták. Forrás: gomboc.eu

A bélyegképeken a Gömböc látható. Az egyedülálló találmány különleges, 30 bélyegképet tartalmazó forgalmi bélyegív formájában jelenik meg. A bélyegképek a Gömböc legjellemzőbb mozgási fázisait ábrázolják. A bélyegek speciális alkalmi bélyegfüzet formájában is kibocsátásra kerülnek, melynek érdekessége, hogy a lapok pörgetésével a Gömböc egyes mozgási fázisait ábrázoló bélyegképek életre kelnek és filmkockaszerűen követhető végig a mozgás folyamata. Az alkalmi borítékon a Gömböc, valamint a működéséről és felépítéséről szóló képletek láthatók. Az alkalmi bélyegzőn a Gömböc logoja szerepel.

Forrás: Magyar Posta

2. ENGLISH - WORLD EXPO 2010 SHANGHAI - GÖMBÖC

Magyar Posta is issuing a sheet of postage stamps and a book of special stamps to mark the Shanghai World Expo.
Over 200 nations and international organisations are taking part at the Shanghai World Expo, being held between 1 May and 31 October 2010, in either rented pavilions or ones they have built themselves. The slogan for the Expo is “Better City, Better Life”, which Shanghai is endeavouring to make reality as its own basic principle. The aim is to create a 21st-century, envi-ronment friendly, urban living space in the spirit of sustainable development.

Participants will be able to exchange experiences on the directions of urban development and to formulate progressive thoughts for the new century on human behaviour, lifestyle and the workplace environment. They can learn how to build an environment friendly society and how to ensure the sustain-able development of mankind. With cultural diversity in mind, the Expo con-tributes to development focusing on people as well as to scientific and tech-nological innovation. Source: vilagkiallitas.hu

The “main character” in the Hungarian pavilion is the Gömböc, the first known homogeneous, convex object to have just one stable and one unsta-ble point of equilibrium. It can be proved that no body can exist with fewer positions of equilibrium. No matter how it is put down, it always returns to the stable point of balance. It behaves like a wobbly man toy, always righting itself. This, however, is not due to a weight but to its shape as it is made of a single, homogenous material.

Although its existence was conjectured by the Russian mathematician Vladimir Igorevich Arnold in 1995, its inventors are two Hungarian architects. On 20 August 2007 Gábor Domokos and Péter Várkonyi were awarded the Knight’s Cross of the Republic of Hungary for their invention. Source: gomboc.eu

The Gömböc is shown on the stamps. This unique invention is being released in special sheets containing 30 ordinary postage stamps. The designs of the stamps illustrate the most characteristic phases of the movement of the Gömböc.

The stamps are also being released as a special issue in the form of an unusual book of stamps. By flicking the pages of the book, the designs showing the movement phases of the Gömböc are brought to life and its movement appears like a film. On the first day cover the Gömböc and the equations describing its construction and operation can be seen. The special postmark uses the logo of the Gömböc.

3. GERMAN - WELTAUSSTELLUNG EXPO 2010, SHANGHAI - GÖMBÖC

Die Magyar Posta begeht die Weltausstellung in Shanghai mit der Ausgabe eines Freimarkenbogens und eines Sonderbriefmarkenheftes.

An der zwischen dem 1. Mai und dem 31. Oktober 2010 in Shanghai stattfindenden Weltausstellung EXPO 2010 werden, in gemieteten oder eigenen Pavillons, mehr als 200 nationale und internationale Organisationen teilnehmen. „Bessere Stadt, Besseres Leben” ist das Motto der Expo, was Shanghai als eigenen Grundsatz zu verwirklichen beabsichtigt.

Ziel ist die Ausgestaltung von umweltfreundlichen, den Ansprüchen des 21. Jahrhunderts entsprechenden städtischen Gebieten im Zeichen der erhaltbaren Entwicklung. Überdies können die Teilnehmer Erfahrungen über die Richtungen der Stadtentwicklung austauschen sowie progressive Gedanken des neuen Jahrhunderts über das Verhalten, den Lebensstil und das Arbeitsplatzumfeld der Menschen formulieren.

Sie können lernen, wie sie eine umweltfreundliche Gesellschaft errichten und für die erhaltbare Entwicklung der Menschheit Sorge tragen können. Die Expo fördert – unter Berücksichtigung der kulturellen Vielfalt – die menschenorientierte Entwicklung sowie die wissenschaftliche und technologische Innovation. Quelle: vilagkiallitas.hu

Die „Hauptfigur" des ungarischen Pavillons ist der Gömböc (ausgesprochen: Gömbötz), der erste bekannte homogene Körper, der einen stabilen und einen instabilen, d.h. insgesamt zwei Gleichgewichtspunkte hat. Beweisbar kann ein Körper mit weniger Gleichgewichtszuständen als diese nicht existieren. Er besitzt die faszinierende Eigenschaft, immer in die gleiche Ausgangslage zurückzukehren, ähnlich einem Stehaufmännchen, jedoch ohne Zusatzgewicht, allein auf Grund seiner Form, denn er besteht aus einem einzigen, homogenen Stoff.

Als erster vermutete 1995 zwar ein russischer Mathematiker, Wladimir Igorewitsch Arnold, das Vorhandensein solcher Körper, die Erfinder sind ungarische Architekten. Gábor Domokos und Péter Várkonyi erhielten für ihre Erfindung am 20. August 2007 das Ritterkreuz des Verdienstordens der Ungarischen Republik. Quelle: gomboc.eu

Auf den Briefmarkenbildern ist der Gömböc zu sehen. Die einzigartige Erfindung erscheint in Form eines besonderen, 30 Markenbilder enthaltenden Freimarkenbogens. Die Briefmarkenbilder zeigen die typischsten Bewegungsphasen des Gömböc.

Die Briefmarken werden auch in Form eines speziellen Sonderbriefmarkenheftes ausgegeben, dessen Besonderheit darin besteht, dass beim Blättern der Seiten die einzelnen Bewegungsphasen des Gömböc lebendig werden und der Bewegungsablauf bis zum Ende bildartig verfolgbar ist. Auf dem Sonderumschlag sind der Gömböc sowie Formeln über seine Funktion und seinen Aufbau zu sehen. Auf dem Sonderstempel ist der Logo des Gömböc abgebildet.