VALLÁSTÖRTÉNET - SZENT MÁRTON

VALLÁSTÖRTÉNET - SZENT MÁRTON

1. MAGYAR - VALLÁSTÖRTÉNET - SZENT MÁRTON - Bélyeg rendelési kód: 2011 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - RELIGIOUS HISTORY - SAINT MARTIN OF TOURS - Order code of the stamp: 2011 Year stamps complete
3. GERMAN - - Die Bestellnummer Der Marke: 2011 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - VALLÁSTÖRTÉNET - SZENT MÁRTON

A Magyar Posta alkalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a Pannónia provinciában született, és tours-i püspökként elhunyt Szent Mártont, a szombathelyi egyházmegye, Gallia (Franciaország), Burgenland (Ausztria) valamint a katonák, koldusok és számos mesterség védőszentjét.

Nevét szerte a világban sok száz, talán több ezer település és templom viseli. Legendája műalkotások sokaságának ihletője volt, életének eseményeit néphagyományok őrzik. Emléknapján, november 11-én, és az ahhoz kapcsolódó időszakban az egyházi tiszteletadás mellett a gazdag néphagyomány is megelevenedik. Márton napjával kezdődik a téli évnegyed, amikor „mártonludat” vágnak, megkóstolják az újbort, a liba mellcsontjából pedig időt jósolnak.

Szent Márton (316/317 – 397) jómódú pogány családban nőtt fel. Katonatiszt apja jutalomból Itáliában kapott birtokot, így Márton a mai Páviában nevelkedett. 12 évesen úgy döntött, felveszi a keresztény vallást. 15 évesen apja akaratára belépett a hadse-regbe és 19 évesen valódi katona lett. A feljegyzések megemlítik segítőkészségét, jóindulatát. 22 évesen megkeresztelkedett. 341-ben barbárok támadtak Galliára, de Márton nem akart harcolni és fegyver nélkül indult a csatába. Az ütközetre végül nem került sor, mert a frank uralkodó békét kért a császártól. Ez nagyon meglepte az embereket, csodának vélték. Ezután kilépett a seregből, és Poitiers-be ment. 355-ben Iulianus caesarral Galliába ment, majd visszatért Pannóniába, és téríteni kezdett.

A 4. században megerősödött az eretnek ariánus mozgalom. Mártont elűzték Savariából. 360-ban szűnt meg a veszély, és visszatért Galliába, ahol a falvak lakóinak térítésével foglalkozott. 361-ben Ligugében megalapította az első európai szerzetes kolostort. 371-ben Tours püspökévé választották. Fontos hittérítő munkát végzett, életét csodák, gyógyulások kísérték. Tours-ban temették el, sírja felett kápolnát emeltek. Tisztelete halála után gyorsan terjedt, már életében legendák keringtek jóságáról. A tours-i zsinat 461-ben ünnepet rendelt el Márton tiszteletére. (Forrás: hu.wikipedia.org * agorasavaria.hu)

A bélyegkép főmotívuma a középpontban, püspöki mivoltában látható Szent Márton. A kompozíció további elemei Szent Márton életének főbb mozzanatait mutatják be.

Időrend szerinti sorrendben a bal felső részen látható képen édesanyját kereszteli meg; a jobb alsó rajzon az a legenda elevenedik meg, miszerint Galliában egy didergő koldusnak adta köpenye felét; a bal alsó körben pedig életének újabb fordulópontját szimbolizálja a hangosan gágogó lúd, amely elárulta rejtekhelyét, amikor a római császárt szolgáló leszerelt katonatisztből lett szerzetes nem akarta vállalni a püspöki megbízatást.

A kompozíció további eleme a tudományt, a bölcsességet és egyben a bibliát is szimbolizáló könyv. A bélyeghez tartozó alkalmi borítékon a szombathelyi Szent Márton plébánia épülete illetve a bélyegképen szereplő keresztelés szobor változata (Rumi Rajki István alkotása) látható. Az alkalmi bélyegzőt Szent Mártonhoz kapcsolódó motívumok díszítik: lúd, püspöki süveg és bot.

Forrás: Posta

2. ENGLISH - RELIGIOUS HISTORY - SAINT MARTIN OF TOURS

Hungarian Post is issuing a special stamp to commemorate Saint Martin, the bishop of Tours, who was born in the province of Pannonia and is the patron saint of the diocese of Savaria (today Szombathely), Gaul (today France) and Burgenland (Austria) as well as of soldiers, beggars and many crafts.

Many hundreds, perhaps even thousands, of places and churches around the world bear his name. His legend has inspired a multitude of artworks and the events of his life are captured by folk traditions. Besides religious deference, many folk traditions enliven his feast day, 11 November, and the surrounding period. Saint Martin’s day is the start of winter, when it is the custom to taste the new wine and to eat goose. The bird’s wishbone is then used to forecast the weather.

Saint Martin (316/317 – 397) grew up in a well-off, pagan family. His father, who was an army officer, was given an estate in Italy as a reward for military service, so Martin was raised in present-day Pavia. At the age of 12 he decided to become a Christian. When he was 15, he joined the army at his father’s behest and at the age of 19 became a real soldier. Records mention his helpfulness and benevolence. He was baptised when he was 22.

In 341 barbarians attacked Gaul but Martin did not wish to fight and set off for war unarmed. In the end this conflict was averted because the Frankish ruler sued for peace. This greatly surprised the people, who thought it was a miracle. Martin then left the army and went to Poitiers. In 355 he accompanied the Roman emperor Julian to Gaul and then returned to Pannonia, where he began converting people. In the 4th century the heretical teaching of Arianism was gaining popularity.

Martin was expelled from Savaria. In 360 the danger passed and he returned to Gaul and began evangelis-ing in the villages there. In 361 he founded Europe’s first monastery in Ligugé. He was appointed bishop of Tours in 371. His evangelisation was of great importance, and miracles and healings accompanied his life. He was buried in Tours and a chapel was erected over his grave. After his death, veneration of him spread quickly although many legends about his goodness had already circulated while he was still alive. In 461 the Synod of Tours announced a feast in honour of Martin. (Source: hu.wikipedia.org * agorasavaria.hu)

The main motif of the stamp shows Saint Martin as a bishop in the centre of the design. Other parts of the composition depict events from the life of Saint Martin. In date order these are baptising his mother in the top left corner; the drawing at the bottom right illustrates the legend of how he gave half of his cloak to a shivering beggar in Gaul; and at the bottom left another turning point in his life is symbolised by a goose – the noisily gaggling bird betrayed where Martin, the Roman soldier turned monk, was hiding because he was reluctant to become a bishop.

Next to the goose is a book symbolising erudition and wisdom as well as the Bible. The first day cover for the stamp features the Saint Martin presbytery in Szombathely and a version of the statue of the baptism shown on the stamp. The special cancellation employs motifs associated with Saint Martin, a goose, and a bishop’s mitre and crosier.

3. GERMAN -

loading...


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="5080017051"
data-ad-format="auto">

Legnépszerübb bélyeg információk

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját.

Viselettörténet I. -  History of clothing I.

Viselettörténet I bélyeg. -  History of clothing I. stamp
Korok viseleteinek bemutatása céljával, Viselettörténet elnevezéssel a Magyar Posta új alkalmi bélyegkisív-sorozat kibocsátását kezdi meg.

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp
A Magyar Posta hagyományai szerint forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a karácsonyt.

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp
Országok, városok elnevezéssel bocsátja forgalomba a Magyar Posta legújabb bélyegkisívét.

A máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap

Megjelent a máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap
Az új érménél számolni kell, az érme névértékét, az arany érménél az arany aktuális gramm árát, a régebbi ...

EUROPA 2015: Régi játékok

Ezüstöt ér a magyar bélyeg!
Ötvennél is több bélyeg közül a második helyet érte el a Magyar Posta újdonsága a PostEurop ....

Még több érme információ >>