A TUDOMÁNY VILÁGFÓRUMA

A TUDOMÁNY VILÁGFÓRUMA

1. MAGYAR - A TUDOMÁNY VILÁGFÓRUMA - BUDAPEST - Bélyeg rendelési kód: 2009 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - WORLD SCIENCE FORUM - BUDAPEST - Order code of the stamp: 2009 Year stamps complete
3. GERMAN - WELTFORUM DER WISSENSCHAFTEN - Die Bestellnummer Der Marke: 2009 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - A TUDOMÁNY VILÁGFÓRUMA

A Magyar Posta alkalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a Tudomány Világfórumát.

Ismét a magyar főváros, Budapest ad otthont a Tudomány Világfórumának (World Science Forum, WSF). Ebből az alkalomból nemzetközi hírű kutatók, államfők, a világ tudományos és kutatásfinanszírozó szervezeteinek vezetői és meghatározó tudományos orgánumainak képviselői találkoznak a Magyar Tudományos Akadémián (MTA) és az Országház Felsőházi termében 2009. november 5-7. között.

A tudósok és politikusok csúcstalálkozóját az MTA az UNESCO-val, valamint a Nemzetközi Tudományos Tanáccsal (ICSU) közösen szervezi. A WSF 2009 mottója: „Tudás és jövő.”

Első alkalommal 1999-ben volt hasonló rendezvénysorozat Budapesten, akkor még „A tudomány világkonferenciája” címmel. Azóta minden második évben rendezik meg a Tudomány Világfórumát – a 2001-ben az UNESCO által életre hívott – Tudomány Világnapja (november 10.) környékén. 2003-ban „Tudás és társadalom”, 2005-ben „Tudás, etika és felelősség”, 2009-ben pedig „Befektetés a tudományba - befektetés a jövőbe” mottóval rendezték meg a Fórumot, ahol több mint 1200 tudós, politikus és döntéshozó vett részt.

A WSF keretében a világ legjelentősebb nemzetközi tudományos fórumainak főszervezői is beszámolnak az általuk rendezett események főbb eredményeiről, tanulságairól.

A környezetvédelemmel és a klímaváltozással foglalkoznak majd az államfői panel résztvevői. A magyar-kínai tudományos kapcsolatok előrelépésének lehetőségét vetíti elő, hogy a Kínai Tudományos Akadémia részéről „Tudományos és technológiai előrelátás és innovációs politika a fenntarthatóságért” címmel hangzik el előadás.

A tudomány finanszírozása is terítékre kerül: külön szekció foglalkozik a tudomány és a politikai döntéshozás közötti kapcsolatokkal, valamint a tudománydiplomáciával. A résztvevők foglalkoznak a tudomány, az ökoszisztémák és a fenntarthatóság összefüggéseivel, a női kutatók pályaképével, valamint a fiatal kutatói utánpótlás kérdésével.

Mindezek mellett áttekintik, hogy az elmúlt évtizedben hogyan változott a tudománynak a társdalomban, a gazdaságban elfoglalt helye, amire jó alkalmat ad az 1999-es konferencia tízéves jubileuma. Azonban az értékelésnél is fontosabb az előretekintés: a WSF célja, hogy a következő évtizedekre megfogalmazza a tudomány jövőképét. Forrás: www.mta.hu

A bélyegkép középpontjában a Tudomány Világfóruma rendezvény emblémája látható. Az alkalmi boríték rajzán budapesti látkép szerepel, melynek fő motívumai a Lánchíd és a Budai vár. Az alkalmi bélyegző grafikáján az MTA székházának stilizált rajza tűnik elő.

Megjelenési időpont: 2009 november 5.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - WORLD SCIENCE FORUM - BUDAPEST

Magyar Posta is marking the World Science Forum by issuing a special stamp.

The Hungarian capital, Budapest, is again hosting the World Science Forum. For this occasion researchers of international renown, heads of state, leaders of the world’s scientific organisations and bodies funding research, as well as representatives of influential scientific institutes will gather at the Hungarian Academy of Sciences and the chamber of the upper house of parliament between 5 and 7 November 2009.

The meeting of scientists and politicians is jointly organised by the HAS, UNESCO and the International Council for Science. The motto of WSF 2009 is “Knowledge and Future”.

The first, similar event held in Budapest was the World Conference on Science in 1999. Since then, the World Science Forum has been staged biennially on a date near the day dedicated to science by UNESCO, World Science Day (10 November).

In 2003 the WSF focused on "Knowledge and Society", in 2005 "Knowledge, Ethics and Responsibility" and in 2007 "Investing in Knowledge: Investing in the Future", with over 1,200 scientists, politicians and decision-makers in attendance.

Under the auspices of the WSF, the organisers of the world’s most significant international scientific forums will report on the main achievements of and lessons to be learned from events organised by them.

Protecting the environment and climate change will be dealt with by the panel of heads of state. The contribution by the Chinese Academy of Sciences entitled “Science and technology foresight and innovation policy for sustainability” will afford an opportunity to promote Sino-Hungarian scientific relations.

Subjects covered include the funding of science, and separate sessions address science and policy, and science and diplomacy. Contributors will discuss the connections between science, ecosystems and sustainability, women in science, and finding new young scientists.

In addition, how the position of science in society and the economy has changed over the last decade will be reviewed, for which the 10th anniversary of the 1999 conference will be the ideal occasion. However, foresight will be equally important at the forum: the WSF intends to formulate a vision of the future of science for the coming decades. Source: www.mta.hu

The emblem of the World Science Forum is at the centre of the stamp design. The graphics of the first day cover feature a view of Budapest, the main subjects of which are the Chain Bridge and the Buda Castle. The design of the special postmark is a stylised drawing of the main building of the Hungarian Academy of Sciences.

Date of issue: 5 November 2009

3. GERMAN - WELTFORUM DER WISSENSCHAFTEN

Die Magyar Posta grüßt das Weltforum der Wissenschaften mit der Ausgabe einer Briefmarke.

Das Weltforum der Wissenschaften (World Science Forum, WSF) wird aufs Neue von der ungarischen Hauptstadt Budapest beherbergt. Aus diesem Anlass treffen zwischen dem 5. und dem 7. November 2009 in der Ungarischen Akademie der Wissenschaften (MTA) und im Oberhaus-Saal des Parlaments Forscher,

Staatsoberhäupter, Leiter von Organisationen für Wissenschaft und Forschungsfinanzierung und Vertreter führender Wissenschaftsorgane der Welt. Das Spitzentreffen der Wissenschaftler und Politiker wird von der Ungarischen Akademie der Wissenschaften mit Unterstützung der UNESCO und des Internationalen Wissenschaftsrats (ICSU) organisiert. Das WSF 2009 findet unter dem Motto „Wissen und Zukunft” statt.

Eine ähnliche Veranstaltungsreihe gab es in Budapest das erste Mal 1999, damals noch unter dem Titel „Weltkonferenz der Wissenschaften“. Seitdem findet das Weltforum der Wissenschaften aller zwei Jahre, zur Zeit des – 2001 von der UNESCO ins Leben gerufenen – Welttages der Wissenschaften (10. November) statt.

Das Motto des Forums, an dem mehr als 1 200 Wissenschaftler, Politiker und Mitglieder von Entscheidungsgremien teilnahmen, war 2003 „Wissen und Gesellschaft“, 2005 „Wissen, Ethik und Verantwortung“, 2007 „Investition in die Wissenschaft – Investition in die Zukunft“.

Im Rahmen des WSF berichten auch die Hauptorganisatoren der bedeutendsten internationalen wissenschaftlichen Foren über die wesentlichen Ergebnisse und Erkenntnisse ihrer Beratungen.

Die Themen der Staatoberhäupter sind der Umweltschutz und der Klimawandel. Der Vortrag der Chinesischen Akademie der Wissenschaften mit dem Titel „Wissenschaftliche und technologische Voraussicht und Innovationspolitik für die Erhaltung“ signalisiert einen möglichen Fortschritt in der Entwicklung der ungarisch-chinesischen wissenschaftlichen Beziehungen.

Besprochen wird auch die Finanzierung der Wissenschaft: Eine Sondersektion beschäftigt sich mit der Verbindung zwischen Wissenschaft und politischer Entscheidung sowie mit der Wissenschaftsdiplomatie.

Weitere Themen der Teilnehmer sind die Zusammenhänge zwischen der Wissenschaft, den Ökosystemen und der Erhaltung, die wissenschaftliche Laufbahn von Forscherinnen und die Förderung junger Forscherinnen und Forscher.

Überdies verschaffen sie Überblick darüber, wie sich der Platz der Wissenschaft in der Gesellschaft und in der Wirtschaft im vergangenen Jahrzehnt veränderte, wozu auch das zehnjährige Jubiläum der 1999er Konferenz Anlass gibt.

Wichtiger als der Rückblick ist jedoch der Vorausblick: das Ziel des WSF ist es, für die folgenden Jahrzehnte das Zukunftsbild der Wissenschaft festzulegen. Quelle: www.mta.hu

In der Mitte des Briefmarkenbildes ist das Emblem des Weltforums der Wissenschaften abgebildet. Auf der Zeichnung des Sonderumschlags ist ein Budapester Panorama zu sehen, dessen Hauptmotive die Kettenbrücke und die Burg von Buda sind. Auf der Grafik des Sonderstempels ist die stilisierte Zeichnung des Sitzes der Ungarischen Akademie der Wissenschaften abgebildet.

Erscheinungsdatum: 5. November 2009

loading...


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="5080017051"
data-ad-format="auto">

Legnépszerübb bélyeg információk

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját.

Viselettörténet I. -  History of clothing I.

Viselettörténet I bélyeg. -  History of clothing I. stamp
Korok viseleteinek bemutatása céljával, Viselettörténet elnevezéssel a Magyar Posta új alkalmi bélyegkisív-sorozat kibocsátását kezdi meg.

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp
A Magyar Posta hagyományai szerint forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a karácsonyt.

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp
Országok, városok elnevezéssel bocsátja forgalomba a Magyar Posta legújabb bélyegkisívét.

A máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap

Megjelent a máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap
Az új érménél számolni kell, az érme névértékét, az arany érménél az arany aktuális gramm árát, a régebbi ...

EUROPA 2015: Régi játékok

Ezüstöt ér a magyar bélyeg!
Ötvennél is több bélyeg közül a második helyet érte el a Magyar Posta újdonsága a PostEurop ....

Még több érme információ >>