TUDOMÁNY VILÁGFÓRUMA

TUDOMÁNY VILÁGFÓRUMA

1. MAGYAR - A TUDOMÁNY VILÁGFÓRUMA - BUDAPEST - Bélyeg rendelési kód: 2005 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - WORLD SCIENCE FORUM - BUDAPEST - Order code of the stamp: 2005 Year stamps complete
3. GERMAN - Das Science Forum - BUDAPEST - Marke die sprechstunde kode: 2005 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - A TUDOMÁNY VILÁGFÓRUMA - BUDAPEST

A Magyar Posta Rt. bélyeg kibocsátással köszönti a Tudomány Világfóruma – Budapest 2005 (World Science Forum) konferenciát, melyet a Tudomány Világnapja alkalmából 2005. november 10-12. között rendeznek.

A konferencia témája: Tudás, etika és felelősség. A Fórum helyszínéül immár hagyományszerűen a Magyar Tudományos Akadémia székháza és a Parlament épülete szolgál. A rendezvényt az MTA szervezi, az UNESCO, az ICSU és az EU partneri támogatásával.

A konferencia legfőbb résztvevői akadémikusok, tudósok, feltalálók és kutatók, akik a világ különböző pontjairól azért érkeznek hazánkba, hogy személyesen vitassák meg a tudás optimális felhasználásának lehetőségeit, s azt az emberiség mindennapjainak szolgálatába állítsák.

A rendezvényre közel száz országból érkeznek delegátusok, és a résztvevők száma a hazai vendégekkel együtt várhatóan eléri a félezer főt. A három nap alatt több szekcióban zajlanak majd az értekezések: A tudomány és a politika világa, K+F kapacitás fejlesztése, Az üzleti világ, A fejlődő világ, Környezetünk a jövőben és A jövő nemzedékei.

A Fórum speciális szekciójaként rendezik meg Tudomány a békéért címmel az Izraeli-Palesztin Tudományos Szervezet (IPSO) tanácskozását az IPSO tudományos tanácsának Nobel-díjas tagjai részvételével, valamint egy Műhelykonferenciát a tudományos újságírás etikájáról és felelősségéről a Tudományos Újságírók Világszövetsége szervezésében, az UNESCO támogatásával.

A Fórumhoz kulturális program is kapcsolódik, nevezetesen, hogy a Magyar Tudomány Ünnepe illetve a Fórum ideje alatt az MTA épületében a stockholmi Nobel Múzeum tart kiállítást. A bélyegen a rendezvény hivatalos emblémája látható. Az alkalmi boríték rajzán budapesti látkép szerepel, melynek fő motívumai a Lánchíd és a Budai vár. Az alkalmi bélyegző grafikáján az MTA székházának stilizált rajza tűnik elő.

Megjelenési időpont: 2005. szeptember 30.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - WORLD SCIENCE FORUM - BUDAPEST

Between September 2005 the Hungarian Academy of Sciences is again holding the World Science Forum in cooperation with UNESCO and ICSU with the support of the Hungarian government.

The theme of the Forum opening on World Science Day is “investing in knowledge – investing in the future”. The emblem of the World Science Forum is in the centre of the stamp design.

The graphics of the first day cover show a view of Budapest, whose main motifs are the Chain Bridge and the Buda Castle. The special postmark shows a stylised drawing of the headquarters of the Hungarian Academy of Sciences.

Date of issue: 30 September 2005.

3. GERMAN - Das Science Forum - BUDAPEST

Die Ungarische Post Stempel-Emissionen begrüßte die World Science Forum - Budapest 2005 (World Science Forum) Konferenz, die anlässlich des Science Day war 2005. November 10-12. abgehalten werden.

Thema der Konferenz: Wissen, Ethik und Verantwortung. Das Forum findet nun eine Geschichte der Ungarischen Akademie der Wissenschaften und das Parlament Gebäude für die Zentrale. Die Veranstaltung wurde von der MTA, der UNESCO, ICSU und die Unterstützung der EU-Partnern organisiert.

Die wichtigsten Teilnehmer der Konferenz Akademiker, Wissenschaftler, Erfinder und Forscher, die verschiedene Punkte der Welt kommt in unser Land, um persönlich die Möglichkeiten einer optimalen Nutzung von Wissen zu diskutieren und die Menschlichkeit der täglichen Lieferung.

Die Veranstaltung fast hundert Teilnehmer aus dem Land, und die Zahl der Teilnehmer in der Heimat mit den Gästen erwartet, dass sie fünfhundert Menschen zu erreichen. Die drei Tage werden in mehreren Abschnitten der Arbeit nehmen: Die Welt der Wissenschaft und Politik, F & E-Kapazitäten Entwicklung in der Wirtschaft, der Dritten Welt und die Zukunft Umwelt für künftige Generationen.

Das Forum hat eine besondere Ophthalmologische Science for Peace-Adresse für den israelisch-palästinensischen Science Organisation (IPSO), Beratungen des Wissenschaftlichen Rates der IPSO, Nobelpreisträger Mitglieder besucht und einen Workshop zum Thema Wissenschaftsjournalismus Ethik und Verantwortung der World Federation of Science Journalists, organisiert von der UNESCO unterstützt.

Das Forum ist auch mit kulturellen Programmen verbunden, nämlich, dass die ungarische Science Festival und das Forum des MTA beim Bau des Nobel-Museum in Stockholm die letzte Ausstellung. Der Aufkleber auf der offiziellen Event-Logo angezeigt. Die gelegentliche Hüllkurven Landschaft in Budapest, die wichtigsten Motive der Kettenbrücke und die Budaer Burg. Die gelegentliche Stempel der MTA-Hauptquartier einer stilisierten Zeichnung von Grafiken angezeigt.