TORDAI ÉS A MAROSVÁSÁRHELYI ORSZÁGGYŰLÉS

TORDAI ÉS A MAROSVÁSÁRHELYI ORSZÁGGYŰLÉS

1. MAGYAR - A TORDAI ORSZÁGGYŰLÉS ÉS A MAROSVÁSÁRHELYI ORSZÁGGYŰLÉS 300. ÉVFORDULÓJA - Bélyeg rendelési kód: 2007 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - 450TH ANNIVERSARY OF THE DIET OF TORDA AND 300TH ANNIVERSARY OF THE DIET OF MAROSVÁSÁRHELY - Order code of the stamp: 2007 Year stamps complete
3. GERMAN - Torda Die Nationalversammlung und der 300. NATIONAL UNIVERSITY JUBILÄUM - Marke die sprechstunde kode: 2007 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - A TORDAI ORSZÁGGYŰLÉS ÉS A MAROSVÁSÁRHELYI ORSZÁGGYŰLÉS 300. ÉVFORDULÓJA

A Magyar Posta kétcímletű bélyegsorozat kibocsátásával köszönti a tordai országgyűlés 450. és a marosvásárhelyi országgyűlés 300. évfordulóját.

Az 1557. jún. 1-jén tartott tordai országgyűlés arra az álláspontra jutott, hogy „mindenki olyan hitben éljen, amilyenben akar”, ha ezt a más vallásúak háborgatása nélkül teszi. Ezt a gondolatot az 1560-as évek diétái továbbvitték, mígnem az 1568. jan-i tordai országgyűlés kiterjesztette valamennyi protestáns vallás védelmére is.

Az 1707. ápr. 5-21. között tartott marosvásárhelyi országgyűlés kimondta, hogy Erdély elszakad a Habsburg-háztól, és II. Rákóczi Ferenc fejedelmet tekinti uralkodójának, továbbá törvénybe iktatták az 1706. márciusi huszti országgyűlés végzéseit Erdély és Magyarország konföderációjáról. (Forrás: A magyarok krónikája)

A 210 Ft-os címleten János Zsigmond portréja látható, a hátterében a tordai templom épülete és annak né-hány díszítőeleme található. A 230 Ft-os címleten II. Rákóczi Ferenc portréja szerepel, a hátterében a maros-vásárhelyi vár, valamint Erdély, Marosvásár és a Rákóczi címer láthatók. A borítékokon, a bélyegképeken is látható épületek és címerek találhatók. A bélyegzők grafikáján az épületek stilizált rajza szerepel.

Megjelenési időpont: 2007. április 10.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - 450TH ANNIVERSARY OF THE DIET OF TORDA AND 300TH ANNIVERSARY OF THE DIET OF MAROSVÁSÁRHELY

Magyar Posta is marking the 450th anniversary of the diet of Torda and the 300th anniversary of the diet of Marosvásárhely by issuing a two denomination set of stamps.

The diet of Torda held on 1 June 1557 took the position that “everyone should follow the belief of their choice” provided it did not impinge on the religion of others. This concept was continued by the diets of the 1560s while the diet of Torda in January 1568 extended protection to all Protestant denominations. The diet of Marosvásárhely which met between 5-21 April 1707 proclaimed the secession of Transylvania from the House of Habsburg and regarded Prince Ferenc Rákóczi II as its ruler. Furthermore, it enacted the decisions of the diet of Huszt of March 1706 about the confederation of Transylvania and Hungary. (Source: The Chronicle of the Hungarians)

The HUF 210 stamp shows the portrait of John Sigismund, Prince of Transylvania, with the church of Torda and a few of its decorative elements in the background. The HUF 230 stamp depicts the portrait of Ferenc Rákóczi II, Commanding Prince of Hungary, with Marosvásárhely Castle and the arms of Transylvania, Marosvásárhely and Rákóczi in the background. On the first day covers the same buildings and arms as on the stamps are shown. The graphics of the postmarks are stylised drawings of the buildings.

Date of issue: 10 April 2007

3. GERMAN - Torda Die Nationalversammlung und der 300. NATIONAL UNIVERSITY JUBILÄUM

Die Ungarische Post Briefmarkenausgabe kétcímletű begrüßte die 450. National Turda Tirgu Mures und der National 300. Jubiläum.

Die 1557. Juni Am 1. Turda Parlament Held war der Ansicht, dass "jeder ist im Glauben zu leben, er will", wenn das macht den anderen Religionen ohne Belästigung. Diese Vorstellung von den 1560er Jahren Ernährung fortzuschreiben sind, bis die 1568. Jan-Torda des Nationalen protestantischen Religion auf alle Schutz.

Die 1707. April 5-21. zwischen der Nationalversammlung statt auf Tirgu Mures, Siebenbürgen, dass das Haus Habsburg Pausen und II an. Rákóczi Fürsten als Herrscher, auch in der 1706. erlassen März Hust Beschlüsse des National konföderációjáról Siebenbürgen und Ungarn. (Quelle: Die Chronik der Ungarn)

Die £ 210-ein Porträt von John Sigismund, können Münzen in den Hintergrund der Kirchengebäude und Torda Einige der Ornamente zu sehen. Die 230 HUF Münzen II. Rákóczi Porträt im Hintergrund des Mures-Vásárhelyi Burg, und Siebenbürgen Rákóczi Marosvásár und Wappen. Die Umschläge und Briefmarken zu sehen ist und Wappen in Gebäuden gefunden. Die Briefmarken mit Zeichnung stilisierte Grafiken der Gebäude.

loading...


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="5080017051"
data-ad-format="auto">

Legnépszerübb bélyeg információk

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját.

Viselettörténet I. -  History of clothing I.

Viselettörténet I bélyeg. -  History of clothing I. stamp
Korok viseleteinek bemutatása céljával, Viselettörténet elnevezéssel a Magyar Posta új alkalmi bélyegkisív-sorozat kibocsátását kezdi meg.

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp
A Magyar Posta hagyományai szerint forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a karácsonyt.

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp
Országok, városok elnevezéssel bocsátja forgalomba a Magyar Posta legújabb bélyegkisívét.

A máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap

Megjelent a máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap
Az új érménél számolni kell, az érme névértékét, az arany érménél az arany aktuális gramm árát, a régebbi ...

EUROPA 2015: Régi játékok

Ezüstöt ér a magyar bélyeg!
Ötvennél is több bélyeg közül a második helyet érte el a Magyar Posta újdonsága a PostEurop ....

Még több érme információ >>