150 éve született Tömörkény István

 150 éve született Tömörkény István

1. MAGYAR - 150 éve született Tömörkény István - Bélyeg vásárlás >>
2. ENGLISH - István Tömörkény was born 150 years ago - Order stamp >>

1. MAGYAR - 150 éve született Tömörkény István

A Magyar Posta, a Magyar Kultúra Napján alkalmi bélyeg kibocsátásával köszönti Tömörkény István író, múzeum- és könyvtárigazgató születésének 150. évfordulóját. A 340 Ft névértékű bélyeg Andor András grafikusművész terve alapján készült. A bélyegképen Tömörkény István portréja, az alnyomaton egy általa írt levél részlete található. A borítékon a „Közművelődésnek” épített Kultúrpalotáról Schmidt Edgar budapesti kiadó által, 1902-ben készített képeslap részlete látható. Az újdonság január 22-től vásárolható meg a készlet függvényében az elsőnapi postákon valamint a Filapostán, de megrendelhető a Magyar Posta internetes áruházából is.

Tömörkény István Szegeden és Makón végezte el iskoláit, majd gyógyszerésznek tanult. A kényelmes polgári életet ígérő patikusság helyett azonban az újságírói pályát választotta. Az egyéni hangjukat nehezen megtaláló írók közé tartozik, hosszú idő telik el, míg elhatározza, hogy 1893-ban kiadja első önálló kötetét Szegedi parasztok és egyéb urak címmel.

Közel negyedszázados alkotói korszakának termése további tizennégy kötetben látott napvilágot. Igazi műfaja a novella, ahol rendkívül tömören mond el bonyolult történeteket is. Néhány szavas jellemzés után szemléletesen öltenek alakot a szereplők. Néha úgy tesz, mintha pongyolán fogalmazna, de hamarosan kiderül, hogy ez is művészi fogás. A novellákban gyakran visszatérő alakok az olvasó személyes ismerősei lesznek. Mesterien játszik a hangulatokkal, vidáman induló történetből nyomasztó tragédia fejlődik, komor helyzetek váratlan fordulattal komikumba csapnak át. Írói öröksége a XX. századi magyar irodalom meghatározó kincse.

1904-1917 között irányította a szegedi Kultúrpalotát, azaz a városi múzeumot és Somogyi-könyvtárat, a mai Móra Ferenc Múzeum elődjét. Igazgatósága alatt biztos szellemi alapot teremtett a múzeum számára, melyre utóda, Móra Ferenc építkezni tudott. Munkásságához köthető többek között a néprajzi gyűjtemény létrehozása. Forrás: mek.oszk.hu/Móra Ferenc Múzeum, Szeged

Forrás: Posta

Legyél te is az Bélyeggyűjtők csoport tagja >>

2. ENGLISH - István Tömörkény was born 150 years ago

Magyar Posta is commemorating the 150th anniversary of the birth of the writer and museum and library director István Tömörkény by issuing a special stamp on Hungarian Culture Day.The stamp with a face value of HUF 340 was designed by the graphic artist András Andor. The design features a portrait of István Tömörkény with part of a letter written by him in the background. On the cover a detail from a 1902 postcard made by the Budapest publisher Edgar Schmidt showing the Palace of Culture built “For Community Culture” appears. The new issue will be available while stocks last at first day post offices and Filaposta in Hungary from 22 January, but may also be purchased from Magyar Posta’s online store.

István Tömörkény attended school in Szeged and Makó, and went on to study pharmacy. However, instead of settling for a comfortable middle-class life as a chemist, he chose to become a journalist. He was a writer who found it hard to find his own voice and it took a long time for him to decide to publish his first independent book, Szeged Peasants and Other Gentlemen, published in 1893. A further fourteen volumes appeared during his literary career spanning almost a quarter of a century. His true forte was the short story in which he could relate complicated events very succinctly. Tömörkény’s characters emerge from brief, pithy descriptions as graphically delineated figures. Occasionally, his language seems sloppy but it soon becomes clear that this is an artistic device. Characters frequently recur in his short stories, becoming familiar friends to the reader. His handling of moods is masterly: tales that start light-heartedly turn depressingly tragic, while unexpected comic twists relieve gloom and doom. Tömörkény’s literary heritage is a major treasure in 20th-century Hungarian literature.
Between 1904 and 1917 he was the director of the Palace of Culture in Szeged, which was the city’s museum, and the Somogyi Library, that is to say the predecessor of today’s Móra Ferenc Museum. Under his guidance the intellectual foundations were laid at the museum on which his successor, the novelist Ferenc Móra, built. The creation of the ethnographic collection was one of his achievements. Source: mek.oszk.hu/Móra Ferenc Múzeum, Szeged

Bélyeg Webáruház
Stamps order >>