SZÍNHÁZI VILÁGNAP

SZÍNHÁZI VILÁGNAP

1. MAGYAR - SZÍNHÁZI VILÁGNAP - Bélyeg rendelési kód: 2005 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - WORLD THEATRE DAY - Order code of the stamp: 2005 Year stamps complete
3. GERMAN - Theater World Day - Marke die sprechstunde kode: 2005 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - SZÍNHÁZI VILÁGNAP

A Magyar Posta Rt. alkalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a Színházi világnapot.

1961. júniusában a Nemzetközi Színházi Intézet finnországi központja, Arvi Kivimaa elnökletével indítványozta a Színházi világnap megalapítását. A kezdeményezéshez csatlakoztak a skandináv központok is.

A következő évben 1962. március 27-én – amikor Párizsban kezdetét vette a „Nemzetek Színháza” ünnepségsorozat – tartották az első Színházi világnapot. Azóta minden év március 27-én a világ országai megünneplik a színház nemzeteket és embereket összetartó és összehozó erejét.

Ezen alkalomból minden évben egy kiemelkedő színházművész, író, rendező világnapi üzenetet ír, amelyet több mint 20 nyelvre fordítanak le, majd olvasnak fel színházakban, televízióban és rádióban. Az első ilyen üzenetet Jean Cocteau írta, és az évek folyamán olyan nagy nevek csatlakoztak Cocteau-hoz, mint a nemrég elhunyt Arthur Miller, Laurence Olivier, Peter Brook, Pablo Neruda, Maurice Bejart és Eugene Ionesco. 2005-ben a nemzetközileg is elismert francia rendezőnő, Ariane Mnouchkine üzenetét olvashatjuk ezen a napon.

1962 óta a világ országai különbözőképpen ünneplik a Színházi világnapot: ingyenesen látogatható színházi előadásokkal, konferenciák, kongresszusok és workshopok megrendezésével, speciális rádió és televízió műsorokkal, bálokkal, parádékkal és különböző díjátadásokkal.

A bélyegképen a közönség elismerését, tapsát fogadó színész árnyképe látható. Az alkalmi boríték rajzolatán a színházat jelképező maszkok tűnnek elő, az alkalmi bélyegzőn a színházat szimbolikusan idézve egy timpanon látképe található.

Megjelenési időpont: 2005. március 21.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - WORLD THEATRE DAY

The Hungarian Post Office Ltd. is issuing a special stamp to mark World Theatre Day.

In June 1961 President Arvi Kivimaa of the Finnish Centre of the International Theatre Institute proposed that World Theatre Day be instituted. The initiative was backed by the Scandinavian centres.
On 27 March the following year the first World Theatre Day was held, coinciding with the opening of the “Theatre of Nations” season in Paris. Since then, every 27 March the countries of the world have celebrated the power of the theatre to bring nations and peoples together and deepen mutual understanding. For this occasion an outstanding actor, dramatist or director writes an “International Message” every year, which is translated into over 20 languages and read to audiences in theatres, and spread further by radio and television. The first such message was written by Jean Cocteau, and over the years he has been joined by many other illustrious names such as Arthur Miller, who died recently, Laurence Olivier, Peter Brook, Pablo Neruda, Maurice Bejart and Eugene Ionesco. In 2005 the internationally acclaimed French directress Ariane Mnouchkine’s message will be read on this day.

Since 1962 World Theatre Day has been celebrated in a variety of ways in different countries with free performances, conferences, congresses and workshops, special television and radio broadcasts, balls, processions and award ceremonies.

In the stamp design the shadow of an actor accepting the applause of the audience can be seen. The design of the first day cover shows the masks symbolising the theatre, while the special postmark features another reference to the theatre, a tympanum.

Date of issue: 21 March 2005

3. GERMAN - Theater World Day

Die Ungarische Post Briefmarkenausgabe begrüßte die gelegentliche Welt Theater-Tag.

1961. Im Juni hat der Internationalen Theater-Instituts Hauptsitz in Finnland, schlug Arvi Kivimaa Stuhl die Errichtung der Welt-Theater-Tag. Die Initiative ist der skandinavischen Zentren.

Die folgenden Jahre, 1962. 27. März - wenn Paris startete die "National Theater" Feiern - war der erste Welt-Theater-Tag. Da dann auf, jedes Jahr am 27. März Ländern der Völker der Welt und die Menschen ins Theater zu feiern und die Zusammenführung eine kohärente Kraft.

Bei dieser Gelegenheit jedes Jahr für hervorragende Theater, Schriftsteller, Regisseur Irish Day-Nachricht, die mehr als 20 Sprachen übersetzt, und dann lesen sie in Theater, Fernsehen und Radio ist. Die erste Nachricht von Jean Cocteau geschrieben, und die Jahre der großen Namen zu Cocteau beitreten, wie den kürzlich verstorbenen Arthur Miller, Laurence Olivier, Peter Brook, Pablo Neruda, Eugene Ionesco, und Maurice Béjart. Im Jahr 2005, der international renommierte Regisseur Französisch, lesen Ariane Mnouchkine eine Nachricht an diesem Tag.

Seit 1962 in verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt zu feiern Welt Theater Tag: kostenlos bei Theateraufführungen, Konferenzen, Kongresse und Workshops statt, ein besonderes Radio und Fernsehen műsorokkal, bálokkal, parádékkal und verschiedene díjátadásokkal.

Der Stempel der öffentlichen Anerkennung, Beifall erhalten Schauspieler Silhouette sichtbar. Die gelegentliche Umschlag Designs repräsentieren die Masken scheinen im Theater, das Theater der gelegentlichen Stempel eines Zitats Tympanon Ansicht des Symbolischen.