SZENT KORONA ZOMÁNCKÉPEI II.

SZENT KORONA ZOMÁNCKÉPEI II.

1. MAGYAR - A SZENT KORONA ZOMÁNCKÉPEI II. - Bélyeg rendelési kód: 2006 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - ENAMEL PAINTINGS ON THE HOLY CROWN II. - Order code of the stamp: 2006 Year stamps complete
3. GERMAN - Heilige Krone von Schmelz II. - Marke die sprechstunde kode: 2006 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - A SZENT KORONA ZOMÁNCKÉPEI II.

A Magyar Posta alkalmi bélyegeken mutatja be a Szent Koronán található zománcképeket, a tervek szerint folytatásos feldolgozásban, négy éven áthúzódó kiadással, négy önálló bélyegblokkon.

A sorszámozott alkalmi blokk Nyáry Éva festőművész alkotásainak felhasználásával készült. A blokkon belül, keresztalakzatban hét különböző bélyegkép található, melyek olyan sorrendben ábrázolnak a Szent Koronán lévő zománcképek közül hét darabot, ahogy azok valójában a „képzeletben kiterített koronapántokon” elhelyezkednek.

A blokk bélyegképein látható motívumok, a kereszt függőleges szárán fentről lefelé: János apostol, Teremtő Atyaisten (Pantokrátor), Jakab apostol; a kereszt vízszintes szárán bal, illetve jobb oldalon: András apostol, Péter apostol, Pál apostol és Fülöp apostol.

A blokk keretrajzának alnyomatán a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményéből, a koronázási palást részlete látható. Baloldalon lent szintén fólianyomtatással a korona sziluettje látható, egyidejűleg jelölve rajta a blokkon ábrázolt zománcképek elhelyezkedését. A bélyegblokkhoz tartozó alkalmi boríték főmotívuma a korona, az alkalmi bélyegzőn szintén a korona stilizált rajza tűnik elő.

Megjelenési időpont: 2006. augusztus 18.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - ENAMEL PAINTINGS ON THE HOLY CROWN II

Magyar Posta is presenting the enamel paintings on the Holy Crown on special stamps.

According to the plans the special series of stamps will be issued over a period of four years, on four independent miniature sheets.

The serial numbered special sheet was made using the works of artist Éva Nyáry. On the miniature sheet the seven different stamps arranged in the shape of a cross show seven of the enamel paintings on the Holy Crown in the same arrangement as they are actually “on the bands of the crown as if spread out”.

The motifs on the stamps of the miniature sheet, starting from the top of the vertical part of the cross are the following: John the Apostle, God the Creator (Pantocrator), Jacob the Apostle; on the left and right of the horizontal part of the cross: Andrew the Apostle, Peter the Apostle, Paul the Apostle and Philip the Apostle.

On the background print of the frame picture of the sheet there is a part of the coronation robe from the collection of the National Museum of Hungary. At the bottom on the left there is the foil-printed silhouette of the crown also showing the
arrangement of the enamel paintings printed on the sheet. The main motif of the special envelope belonging to the miniature sheet is the crown, and a stylised drawing of the crown also appears on the special cancellation stamp.

Date of issue: 18 August 2006

3. GERMAN - Heilige Krone von Schmelz II.

Die Ungarische Post Briefmarken gelegentlich zeigt die Heilige Krone zománcképeket, um Folytatásos Verarbeitung geplant, die Übertragung Ausgaben vier Jahren in vier getrennten bélyegblokkon.

Die nummerierten Blöcke Nyáry Eve Maler gelegentliche Arbeiten verwendet. Die Blöcke innerhalb keresztalakzatban sieben verschiedenen Marken, in denen eine Folge der Darstellung der Heiligen Krone von Schmelz sieben Stücke, wie sie in der Tat "entwickelt koronapántokon Phantasie sind" befinden.

Die Miniaturansichten der Block Motive, über die vertikalen Stamm von oben nach unten: John the Apostle, der Schöpfer Gott, dem Vater (Pantokrator), des Apostels Jakobus, der horizontalen Stamm links überqueren und rechts: Andreas, der Apostel Petrus, Paulus und Philip the Apostle.

Block keretrajzának Drucken im Hintergrund über die Sammlung des Ungarischen Nationalmuseums, gezeigt im Detail in der Krönungsmantel. Unten links der Krone auch fólianyomtatással Silhouette sichtbar am Gleichzeitig markiert die Position des Blocks in Emaille dargestellt. Die bélyegblokkhoz gelegentliche Umschlag főmotívuma der Krone, die Krone der gelegentliche Stempel erscheint auch in einer stilisierten Zeichnung.