SZENT KORONA ZOMÁNCKÉPEI I.

SZENT KORONA ZOMÁNCKÉPEI I.

1. MAGYAR - A SZENT KORONA ZOMÁNCKÉPEI I. - Bélyeg rendelési kód: 2005 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - THE HOLY CROWN’S ENAMEL PLATES I. - Order code of the stamp: 2005 Year stamps complete
3. GERMAN - Die Heilige Krone von Schmelz I. - Marke die sprechstunde kode: 2005 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - A SZENT KORONA ZOMÁNCKÉPEI I.

A Magyar Posta Rt. alkalmi bélyegeken mutatja be a Szent Koronán található zománcképeket, a tervek szerint folytatásos feldolgozásban, négy éven áthúzódó kiadással, négy önálló bélyegblokkon.

A sorszámozott alkalmi blokk Nyáry Éva festő-művész alkotásainak felhasználásával készült. A blokkon belül, kereszt alakzatban – a „képzeletben kiterített koronapántokon” elhelyezkedő sorrendben – hat különböző bélyegkép található, melyek a Szent Koronán lévő zománcképek közül öt dara-bot, illetve magát a koronát ábrázolják.

A blokk bélyegképein látható motívumok, a ke-reszt függőleges szárán fentről lefelé: Szent Tamás apostol, Dukasz Mihály bizánci császár, Jézus Krisztus, Szent Korona; a kereszt vízszintes szárán bal, illetve jobb oldalon: I Géza, Konstantin bizánci császár.A blokk keretrajzának alnyomatán a magyar koronázási palást részlete látható.

Baloldalon lent szintén fólianyomtatással a korona sziluettje látható, egyidejűleg jelölve rajta a blokkon ábrázolt zománcképek elhelyezkedését.A bélyegblokkhoz tartozó alkalmi boríték főmotívuma a korona, az alkalmi bélyegzőn szintén a korona stilizált rajza tűnik elő.

Megjelenési időpont: 2005. augusztus 19.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - THE HOLY CROWN’S ENAMEL PLATES I.

The Hungarian Post Office Ltd. is to present the pictures on the enamel plates of the Holy Crown of Hungary on special stamps, in a series issued over four years on four separate stamp blocks.

The numbered special block has been prepared using works by painter Éva Nyáry. On the block there are six different stamp depictions showing five of the enamel plates on the Holy Crown and the crown itself in the shape of a cross – as if the domed bands of the crown were flattened.

The motifs in the cross on the stamp block are, vertically from top to bottom, St Thomas, the Byzan-tine Emperor Michael Ducas, Jesus Christ, and the Holy Crown; and, horizontally left to right, Géza I, and the Byzantine Emperor Constantine.
In the underprint of the frame of the block a detail of the Hungarian coronation mantle can be seen. On the bottom left side a foil-printed silhouette of the crown is shown, indicating where the depicted enamel panels are positioned on it.
The crown is the main motif of the FDC and a stylised version of it also appears in the special postmark.

Date of issue: 19 August 2005

3. GERMAN - Die Heilige Krone von Schmelz I.

Die Ungarische Post Briefmarken gelegentlich zeigt die Heilige Krone zománcképeket, um Folytatásos Verarbeitung geplant, die Übertragung Ausgaben vier Jahren in vier getrennten bélyegblokkon.

Die nummerierten Blöcke gelegentlich Nyáry Eve Malerei Künstler verwenden. Die Blöcke innerhalb der Kreuz-Form - der "Geist entwickelten koronapántokon" in der Reihenfolge entfernt - sechs verschiedene Stempel, in der die Heilige Krone Emaille, fünf Mahlzeiten, mit der Krone-Stick und stellen sich.

Die Miniaturansichten der Block-Motive, die s-Stamm in der Vertikalen von oben nach unten nach St. Thomas the Apostle, der byzantinische Kaiser Michael Dukas, Jesus Christus, der Heiligen Krone, Stamm Kreuz horizontal links und rechts ich Géza Konstantin byzantinischen császár.A Block keretrajzának Hintergrund Druck, die ungarische Krönungsmantel Detail sichtbar.

Unten links der Krone auch fólianyomtatással Silhouette sichtbar am gleichen Zeit war der Block dargestellt Emaille elhelyezkedését.A bélyegblokkhoz gelegentliche Umschlag főmotívuma der Krone, die Krone der gelegentliche Stempel erscheint auch in einer stilisierten Zeichnung.


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="5080017051"
data-ad-format="auto">

Legnépszerübb bélyeg információk

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját.

Viselettörténet I. -  History of clothing I.

Viselettörténet I bélyeg. -  History of clothing I. stamp
Korok viseleteinek bemutatása céljával, Viselettörténet elnevezéssel a Magyar Posta új alkalmi bélyegkisív-sorozat kibocsátását kezdi meg.

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp
A Magyar Posta hagyományai szerint forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a karácsonyt.

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp
Országok, városok elnevezéssel bocsátja forgalomba a Magyar Posta legújabb bélyegkisívét.

A máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap

Megjelent a máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap
Az új érménél számolni kell, az érme névértékét, az arany érménél az arany aktuális gramm árát, a régebbi ...

EUROPA 2015: Régi játékok

Ezüstöt ér a magyar bélyeg!
Ötvennél is több bélyeg közül a második helyet érte el a Magyar Posta újdonsága a PostEurop ....

Még több érme információ >>

loading...