SZÁMVEVŐSZÉK

SZÁMVEVŐSZÉK

1. MAGYAR - SZÁMVEVŐSZÉK - Bélyeg rendelési kód: 2004 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - COURT - Order code of the stamp: 2004 Year stamps complete
3. GERMAN - GERICHT - Marke die sprechstunde kode: 2004 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - SZÁMVEVŐSZÉK

Számvevőszék Nemzetközi Szervezetének XVIII. kongresszusa

A Magyar Posta Rt. alkalmi bélyeg forgalomba bocsátásával köszönti a hazánkban megrendezésre kerülő, Számvevőszékek Nemzetközi Szervezetének XVIII. Kongresszusát.

„Október 10. és 16. között a Budapest Kongresszusi Központban kerül sor a 185 tagszervezetet tömörítő Számvevőszékek Nemzetközi Szervezetének (INTOSAI) XVIII. Kongresszusára. A világ minden részéből érkező delegációkat általában miniszteri rangú küldöttek vezetik. A körülbelül 600 résztvevő között más intézmények, mint az ENSZ, a Világbank képviselői is részt vesznek.

A kongresszus megtárgyalja az Egyesült Királyság Számvevőszéke vitaindítóját a számvevőszékek közötti kétoldalú és többoldalú együttműködés lehetőségeiről és Kanada Számvevőszékének dokumentumát az ellenőrzési tevékenység összehangolásáról a nemzeti, regionális, helyi és autonóm szervezetek között. Megvitatják az INTOSAI küszöbönálló reformját, amely erős, független és többirányú feladatokat ellátó számvevőszékek támogatását tűzte ki célul.

Idén októbertől 2007-ig az Állami Számvevőszék elnöke, dr. Kovács Árpád tölti be az INTOSAI elnöki posztját. Így három évig Magyarország lesz a világ pénzügyi ellenőrzési intézményeinek egyik központja.”

A bélyegkép főmotívuma a Számvevőszékek Nemzetközi Szervezetének hivatalos logójának részlete, és ehhez kapcsolódóan a XVIII. Kongresszus alkalmából használt logo. A bélyeghez tartozó alkalmi borítékon az Országház épülete tűnik elő, az alkalmi bélyegzőn a bélyeg alnyomatán látható motívum stilizált rajza ismétlődik.

Megjelenési időpont: 2004. október 11.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - COURT

ECA International Organization XVIII. Congress

The Hungarian Post hoc release welcomed the stamp to be held in our country, the International Organization of Audit XVIII. Congress.

"October 10 and 16 of the Budapest Congress Center will be the 185 member organizations comprising the International Organization of Audit (INTOSAI) XVIII. Congress. The delegations from all over the world in general ministerial-level delegates are held. The approximately 600 participants of other institutions like the UN, the World Bank representatives will also participate.

The Congress will discuss the United Kingdom Court of Auditors of the audit vitaindítóját bilateral and multilateral opportunities for cooperation between Canada and the Court of Auditors of the document the coordination of control activities at national, regional, local and autonomous bodies. Discuss the impending reform of INTOSAI, which is a strong, independent and multiple functions to support audit aims.

This year, from October 2007 until the State Court's President, Dr. Árpád Kovács holds the post of President of INTOSAI. Thus, three years in Hungary will be the world's financial institutions is the control center. "

The thumbnail főmotívuma official logo of the International Association of Auditors, and, in relation to the eighteenth. Used the occasion of the Congress logo. The occasional stamp of the Parliament building envelope appears in the occasional background printing postage stamp is a stylized drawing of visible pattern repeats itself.

3. GERMAN - GERICHT

ECA International Organization XVIII. Kongress

Die Ungarische Post-hoc-Mitteilung begrüßte die Stempel in unserem Land statt, der Internationalen Organisation der Audit XVIII. Kongress.

"10. Oktober und 16 der Budapester Congress Center wird der 185 Mitgliedsorganisationen aus der Internationalen Organisation der Audit (INTOSAI) XVIII. Kongress. Die Delegationen aus der ganzen Welt im allgemeinen auf Ministerebene Delegierten gehalten werden. Die rund 600 Teilnehmer von anderen Institutionen wie den Vereinten Nationen, die Weltbank-Vertreter ebenfalls teilnehmen.

Der Kongress wird das Vereinigte Königreich Rechnungshof der Prüfung vitaindítóját bilateralen und multilateralen Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Kanada und den Rechnungshof des Dokuments die Koordinierung der Kontrolltätigkeiten diskutieren auf nationaler, regionaler, lokaler und autonome Einrichtungen. Diskutieren Sie die bevorstehende Reform der INTOSAI, die eine starke, unabhängige und vielfältige Funktionen Unterstützung für Prüfung Ziele ist.

Dieses Jahr, von Oktober 2007 bis zum Präsidenten des Staatsgerichtshofs, Dr. Árpád Kovács hält das Amt des Präsidenten der INTOSAI. So wird drei Jahre in Ungarn der weltweit grössten Finanzinstituten ist das Control-Center. "

Die Miniaturansicht főmotívuma offizielle Logo der Internationalen Vereinigung der Wirtschaftsprüfer, und in Bezug auf die achtzehnte. Nutzte die Gelegenheit des Kongresses Logo. Die gelegentliche Stempel des Parlaments Gebäudehülle wird in der gelegentlich das Drucken im Hintergrund Briefmarke ist eine stilisierte Zeichnung des sichtbaren Muster wiederholt sich.

loading...


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="5080017051"
data-ad-format="auto">

Legnépszerübb bélyeg információk

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját.

Viselettörténet I. -  History of clothing I.

Viselettörténet I bélyeg. -  History of clothing I. stamp
Korok viseleteinek bemutatása céljával, Viselettörténet elnevezéssel a Magyar Posta új alkalmi bélyegkisív-sorozat kibocsátását kezdi meg.

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp
A Magyar Posta hagyományai szerint forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a karácsonyt.

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp
Országok, városok elnevezéssel bocsátja forgalomba a Magyar Posta legújabb bélyegkisívét.

A máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap

Megjelent a máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap
Az új érménél számolni kell, az érme névértékét, az arany érménél az arany aktuális gramm árát, a régebbi ...

EUROPA 2015: Régi játékok

Ezüstöt ér a magyar bélyeg!
Ötvennél is több bélyeg közül a második helyet érte el a Magyar Posta újdonsága a PostEurop ....

Még több érme információ >>