REPÜLÉSTÖRTÉNETI ÉVFORDULÓK

REPÜLÉSTÖRTÉNETI ÉVFORDULÓK

1. MAGYAR - REPÜLÉSTÖRTÉNETI ÉVFORDULÓK - Bélyeg rendelési kód: 2009 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - ANNIVERSARIES IN AVIATION HISTORY - Order code of the stamp: 2009 Year stamps complete
3. GERMAN - JUBILÄEN DER LUFTFAHRTGESCHICHTE - Die Bestellnummer Der Marke: 2009 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - REPÜLÉSTÖRTÉNETI ÉVFORDULÓK

A Magyar Posta jeles repüléstörténeti események centenáriumáról emlékezik meg egy szelvényes alkalmi bélyegpár kiadásával.
Nagy Péter grafikusművész, a bélyeg tervezője, így vall erről a munkájáról: „Gyermekkorom hétvégéit apámmal és testvéremmel repülőtereken töltöttem. ÉdeKözlekedési Múzeum külső munkatársaként a magyar repüléstörténettel foglalkozott. Így ismertem meg barátait, a repüléstörténet kiemelkedő személyiségeit: Rév Pált, id. Rubik Ernőt, Winkler Lászlót, Bánhidi (Tóni) Antalt, Rotter (Lulu) Lajost, Weingartner Jánost és másokat. A bélyegtervet édesapám és a ’nagy öregek’ emlékének ajánlom. Köszönet a Magyar Postának, hogy ezt megtehettem.” sapám, Pázmándi (Nagy) József a repülés megszállottja volt, a

100 évvel ezelőtt, 1909. július 25-én Louis Blériot (1872–1936) francia mérnök, konstruktőr Calais és Dover között 36 perc alatt átrepülte a La Manche-csatorna 37 km-es távolságát. Ugyanebben az évben, október 17-én Magyarországon is bemutatót tartott. Ez volt az első alkalom, hogy hazánkban repülő szállt fel. Az első motoros repülés (1903) idejéről származnak az első hazai hírek a magyar repülőm munkájáról.

Blériot 1909. évi repülése azonban igazi áttörést hozott: megalakultak Magyarországon az első repülőmodellező körök, így ezt az évet tekinthetjük a szervezett magyar repülőmodellezés kezdetének. (Forrás: http://hu.wikipedia.org), http://www.dvmk.hu/tortenelem.php?magy)

A szelvényes bélyegpár egyik címlete azt a pillanatot ábrázolja, amikor Louis Blériot a La Manche-csatorna első átrepülésekor Dovernél elérte az angol partokat. A másik bélyegképen Blériot kisrákosi bemutató repülése szerepel. A bélyegek közötti szelvényen Blériot gépének szerkezeti rajza található, ezzel szimbolizálva és egyúttal dokumentálva a magyar repülőmodellezés 100 évét. Az alkalmi borítékon Blériot pilótaként, gépének vezetőülésében látható. Az alkalmi bélyegző a Blériot gép elölnézeti szerkezeti rajzát ábrázolja. Az újdonság elkészítéséhez a Közlekedési Múzeum nyújtott segítséget.

Megjelenés: 2009. március 12.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - ANNIVERSARIES IN AVIATION HISTORY

Magyar Posta is commemorating the centenary of notable events in the history of aviation by issuing a special pair of stamps with a label.
Graphic artist Péter Nagy, who designed the stamp, said about his work: “In my childhood I spent the weekends at airfields with my father and brother. My father, József (Nagy) Pázmándi, was obsessed with flying. He was involved in the history of Hungarian aviation as an external consultant to the Transport Museum. That was how I met his friends, outstanding personalities in the history of aviation: Pál Rév Senior, Ernő Rubik, László Winkler, Antal (Tóni) Bánhidi, Lajos (Lulu) Rotte, János Weingartner and others. I dedicate the stamp design to the memory of my father and the great figures of aviation, with gratitude for Magyar Posta for being able to do so.”

100 years ago, on 25 July 1909, the French engineer and constructor Louis Blériot (1872–1936) flew the 37 km across the English Channel between Dover and Calais in 36 minutes. In the same year, on 17 October, he also held a display in Hungary. This was the first time that an aeroplane took off in Hungary.
The first reports of the work of Hungarian aeromodellers come from the time of the first engine-powered flight (1903). However, Blériot’s flight in 1909 was a real breakthrough, inspiring the foundation of the first aeromodel clubs in Hungary. So 1909 is considered as the start of organised Hungarian aeromodelling. (Source: http://hu.wikipedia.org, http://www.dvmk.hu/tortenelem.php?magy)

One of the denominations of the pair of stamps with a label shows the moment when Louis Blériot reached the English coast at Dover on the first flight across the Channel. The other stamp captures Blériot’s demonstration flight in a small Hungarian village, Kisrákos. The label between the stamps features a constructional drawing of Blériot’s aeroplane, which is intended to symbolise and document the 100 years of Hungarian aeromodelling. The first day cover depicts Blériot as a pilot, in the cockpit of his aeroplane, while on the special postmark there is a front view of his aeroplane’s constructional drawing. The preparation of the new pair of stamps was assisted by the Budapest Transport Museum.

Date of issue: 12 March 2009

3. GERMAN - JUBILÄEN DER LUFTFAHRTGESCHICHTE

Die Magyar Posta begeht das Zentenarium der großen Ereignisse der Luftfahrtgeschichte mit der Ausgabe eines Sonderbriefmarkenpaars mit Anhängsel.
Der Grafiker Péter Nagy, Schöpfer der Marke, sagt über sein Werk: „Die Wochenenden meiner Kindheit verbrachte ich auf Flugplätzen in Gesellschaft meines Vaters und meines Geschwisters. Mein Vater, József (Nagy) Pázmándi war vom Fliegen besessen, er beschäftigte sich mit der ungarischen Luftfahrtgeschichte als freier Mitarbeiter des Verkehrsmuseums. So lernte ich seine Freunde, unter anderen Pál Rév, Ernő Rubik sen., László Winkler, Antal (Toni) Bánhidi, Lajos (Lulu) Rotter, János Weingartner, hervorragende Persönlichkeiten der Luftfahrt kennen. Den Briefmarkenentwurf widme ich meinem Vater und den 'großen Alten’. Ich danke der Magyar Posta, dass ich dies tun durfte.”

Vor 100 Jahren, am 25. Juli 1909 überflog der französische Ingenieur und Konstrukteur Louis Blériot (1872–1936) den Ärmelkanal, an der 37 Kilometer breiten Stelle zwischen Calais und Dover, innerhalb von 36 Minuten. Am 17. Oktober des gleichen Jahres hielt er auch in Ungarn eine Show ab. Dies war das erste Mal, dass in Ungarn ein Flugzeug startete.
Die ersten heimischen Informationen über die Tätigkeit der Modellmacher stammen aus der Zeit des ersten Flugs mit einem Motorflugzeug (1903). Blériots Flug in 1909 brachte jedoch einen wahrhaftigen Durchbruch, in Ungarn wurden die ersten Modellbauvereine gegründet, dieses Jahr kann also als Beginn des organisierten Flugzeug-Modellbaus angesehen werden. (Quelle: http://hu.wikipedia.org), http://www.dvmk.hu/tortenelem.php?magy)

Eine Marke des Briefmarkenpaars mit Anhängsel bildet den Moment ab, als Louis Blériot beim ersten Überfliegen des Ärmelkanals das englische Ufer bei Dover erreichte. Auf der anderen Marke ist Blériots Show-Flug bei Kisrákos zu sehen. Auf dem Anhängsel, zwischen den beiden Marken, ist die Konstruktionszeichnung des Flugzeugs von Blériot auffindbar, welche die 100 Jahre der ungarischen Flugzeug-Modellbaus symbolisiert und gleichzeitig auch dokumentiert. Auf dem Sonderumschlag ist Blériot als Pilot, im Führersitz seiner Maschine zu sehen. Der Sonderstempel bildet die Hauptansicht des Flugszeugs von Blériot ab. Bei der Herstellung der Novität war das Verkehrsmuseum behilflich.

loading...


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="5080017051"
data-ad-format="auto">

Legnépszerübb bélyeg információk

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját.

Viselettörténet I. -  History of clothing I.

Viselettörténet I bélyeg. -  History of clothing I. stamp
Korok viseleteinek bemutatása céljával, Viselettörténet elnevezéssel a Magyar Posta új alkalmi bélyegkisív-sorozat kibocsátását kezdi meg.

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp
A Magyar Posta hagyományai szerint forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a karácsonyt.

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp
Országok, városok elnevezéssel bocsátja forgalomba a Magyar Posta legújabb bélyegkisívét.

A máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap

Megjelent a máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap
Az új érménél számolni kell, az érme névértékét, az arany érménél az arany aktuális gramm árát, a régebbi ...

EUROPA 2015: Régi játékok

Ezüstöt ér a magyar bélyeg!
Ötvennél is több bélyeg közül a második helyet érte el a Magyar Posta újdonsága a PostEurop ....

Még több érme információ >>