OLIMPIA XII. - ATHEN

OLIMPIA XII. - ATHEN

1. MAGYAR - OLIMPIA XII. - ATHEN - Bélyeg rendelési kód: 2004 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - OLIMPIA XII. - ATHENS - Order code of the stamp: 2004 Year stamps complete
3. GERMAN - OLIMPIA XII. - ATHEN - Marke die sprechstunde kode: 2004 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - OLIMPIA XII. - ATHEN

A Magyar Posta Rt. háromcímletű alkalmi bélyegsorozat forgalomba bocsátásával köszönti a XXVIII. Nyári Olimpiai Játékokat, melyet az ókori olimpiai játékok szülőföldjén, az újkori olimpiai játékok bölcsőjében, Görögországban rendeznek meg.

A NOB 106. ülésén Lausanne- ban, 1997. szeptember 5-én nyerte el – Buenos Aires, Fokváros, Róma és Stockholm legyőzésével – Athén a rendezés jogát. A felejthetetlen légkört teremtő és csodálatos versenyeket hozó sydney-i olimpia igazi kihívás elé állította az athéni szervezőket a 28 sportágban, több mint tízezer sportoló részvételével zajló verseny előkészítését és lebonyolítását illetően.

A közeli helyszín és a csaknem azonos időzóna a magyar sportolók számára a két utóbbi, távoli földrészen rendezett olimpiához képest lényegesen kedvezőbb körülményeket biztosít mind a felkészülés, mind a részvétel tekintetében. Versenyzőinknek nem kell akklimatizációs gondokkal küzdeni, viszont – főként a szabadtéri sportágakban – fel kell készülni a várhatóan 40 C fok körüli hőmérséklet elviselésére.

A magyar színeket több mint húsz sportágban, kétszáznál is több sportolónk képviseli. A delegáció összlétszáma várhatóan 380-400 fő lesz. A MOB célkitűzése, hogy a magyar csapat az első 15 között végezzen a nemzetek pontversenyében, az érmek számát tekintve pedig érje el, vagy szárnyalja túl a sydney-i teljesítményt (17 medál). Reméljük, hogy a bélyegkiadás is hozzájárul a magyar sportolók részvételének emlékezetesebbé tételéhez.

A bélyegsorozat mindhárom címletén görögös ábrázolásmódban jelennek meg a sportolók: evezősök, labdajátékot űző sportolók, futók. A hozzátartozó alkalmi borítékon és vele összhangban az alkalmi bélyegzőn egy görög oszlopfő rajza jelenik meg.

Megjelenési időpont: 2004. július 13.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - OLIMPIA XII. - ATHENS

The Hungarian Post háromcímletű occasional stamp release welcomed the XXVIII. Summer Olympic Games, which the ancient Olympic Games in his native land, the cradle of the modern Olympics, held in Greece.

The IOC's 106th At its meeting in Lausanne, 1997. September 5, won - Buenos Aires, Cape Town, Rome and Stockholm defeated - will be hosted by Athens. The atmosphere creates an unforgettable and amazing competitions which took the Sydney Olympic Games of Athens real challenge for the organizers of the 28 sports, involving more than ten thousand athletes to prepare for and conduct of competition.

The nearby location and almost the same time zone of the Hungarian athletes for the last two, held in a remote region in relation to Olympic and much more favorable conditions for the preparation and the participation. Versenyzőinknek acclimatization problems can not be overcome, but - especially in outdoor sports - are expected to be prepared for temperatures around 40 degrees C endure.

The Hungarian colors for more than twenty different sports, two hundred more athletes represented. The delegation is expected to total number of 380-400 people will be. MOB The objective of the Hungarian team in the first 15 nations to carry out pontversenyében, the number of medals and reach, or soaring over the Sydney performance (17 medal). We hope that the bélyegkiadás also contributes to the participation of Hungarian athletes make memorable.

The three denominations of stamps are the Grecian ábrázolásmódban athletes: rowers, practicing ball sports, runners. The relatives and the occasional envelope with a stamp with the occasional drawing of the Greek Capital displayed.

3. GERMAN - OLIMPIA XII. - ATHEN

Die Ungarische Post háromcímletű gelegentliche Stempel Release begrüßte die XXVIII. Olympischen Sommerspiele, die der antiken Olympischen Spiele in seiner Heimat, die Wiege der modernen Olympischen Spiele in Griechenland statt.

Das IOC 106. Auf seiner Tagung in Lausanne, 1997. 5. September gewonnen - Buenos Aires, Kapstadt, Rom und Stockholm besiegt - wird moderiert von Athen. Die Atmosphäre ist ein unvergessliches und erstaunliche Wettbewerbe, die die Olympischen Spiele von Sydney in Athen echte Herausforderung für die Organisatoren der 28 Sportarten, an denen mehr als zehntausend Sportler nahmen zur Vorbereitung und Durchführung des Wettbewerbs.

Der Standort in der Nähe und fast der gleichen Zeitzone der ungarischen Athleten in den letzten zwei, statt in einer abgelegenen Region in Bezug auf die Olympischen Spiele und viel günstiger Bedingungen für die Vorbereitung und die Teilnahme. Versenyzőinknek Akklimatisation Probleme nicht überwunden werden, aber - vor allem im Outdoor-Sport - wird erwartet, dass für Temperaturen um 40 Grad C zu ertragen bereit sein.

Die ungarischen Farben für mehr als zwanzig verschiedenen Sport-, zweihundert mehr Sportler vertreten. Die Delegation wird zur Gesamtzahl der 380-400 Personen erwartet wird. MOB Das Ziel der ungarischen Team in den ersten 15 Nationen zur Durchführung pontversenyében, die Zahl der Medaillen und zu erreichen, oder über die steigenden Leistungsfähigkeit Sydney (17 Medaillen). Wir hoffen, dass die bélyegkiadás trägt auch die Teilnahme der ungarischen Athleten machen unvergesslich.

Die drei Stückelungen von Briefmarken sind die griechischen Athleten ábrázolásmódban: Ruderer, üben Ballsportarten, Läufer. Die Angehörigen und die gelegentliche Umschlag mit einem Stempel mit dem gelegentlichen Zeichnung der griechischen Hauptstadt angezeigt.

loading...


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="5080017051"
data-ad-format="auto">

Legnépszerübb bélyeg információk

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját.

Viselettörténet I. -  History of clothing I.

Viselettörténet I bélyeg. -  History of clothing I. stamp
Korok viseleteinek bemutatása céljával, Viselettörténet elnevezéssel a Magyar Posta új alkalmi bélyegkisív-sorozat kibocsátását kezdi meg.

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp
A Magyar Posta hagyományai szerint forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a karácsonyt.

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp
Országok, városok elnevezéssel bocsátja forgalomba a Magyar Posta legújabb bélyegkisívét.

A máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap

Megjelent a máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap
Az új érménél számolni kell, az érme névértékét, az arany érménél az arany aktuális gramm árát, a régebbi ...

EUROPA 2015: Régi játékok

Ezüstöt ér a magyar bélyeg!
Ötvennél is több bélyeg közül a második helyet érte el a Magyar Posta újdonsága a PostEurop ....

Még több érme információ >>