NOSZTALGIA - KISVASUTAK III.

NOSZTALGIA - KISVASUTAK III.

1. MAGYAR - NOSZTALGIA-KISVASUTAK III. - Bélyeg rendelési kód: 2009 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - NOSTALGIA NARROW-GAUGE RAILWAYS III. - Order code of the stamp: 2009 Year stamps complete
3. GERMAN - NOSTALGIE-KLEINBAHNEN III. - Die Bestellnummer Der Marke: 2009 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - NOSZTALGIA-KISVASUTAK III.

A Magyar Posta Nosztalgia-kisvasutak címmel 2001-ben négycímletű, 2004-ben pedig kétcímletű sorozatot adott ki. A feldolgozás 2009-ben további négy címlettel bővül.
A kisvasutak az 1435 mm-es normál nyomtávolságnál kisebb nyomközű vasutak. Az ország legszebb tájain, 390 kilométernyi vonalon ma is huszonkét 760 mm és két 600 mm nyomtávolságú vasút közlekedik, menetrend szerint.

A debreceni Zsuzsi Erdei Vasút (75 Ft-os címlet, Mk 48 sorozatú dízelmozdony) az ország legrégibb keskeny nyomközű vasútja, a megszűnt Debrecen-Fatelep–Nyírbéltek (48 km) közötti Debreceni Kisvasút (Zsuzsi vasút) Debrecen-Fatelep–Hármashegyalja (17 km) között megmaradt szakasza. A Debrecen-Fatelep–Nyírmártonfalva (22 km) vonalat 1882-ben adták át, majd a pályát több lépésben Nyírbéltek községig hosszabbították meg. A Hármashegyalja–Nyírbéltek (31 km) pályarészt 1977-ben felszámolták. A bélyegképen látható Hármas-hegyi-tó a végállomás közelében található.

A Hortobágyi Nemzeti Park Hortobágy-halastavi Kisvasútja (100 Ft-os címlet, C 50 sorozatú dízelmozdony) a hortobágyi halastavak megszűnt halgazdasági vasútjainak emlékét idézi. Ezt természetvédelmi okokból nem lehetett kövesúttal kiváltani. 2004-ben a pályát (4 km) újjáépítették, 2006-ban állomásokat és megállóhelyeket alakítottak ki. 2007. május 1-jétől turisztikai célokat is szolgál. A bélyegképen hazánk leghosszabb közúti kőhídja, a Kilenclyukú híd (167 m) is látható.

A Nagybörzsönyi Erdei Vasút (125 Ft-os címlet, MD 40 típusú dízelmozdony) 2008-ban ünnepelte centenáriumát. Nagybörzsöny–Nagyirtás (8 km) vonala az egykori Szob–Nagybörzsöny (22 km) kisvasút felső szakasza. A tolmács-hegyi és a kisirtási csúcsfordító (a mozdony húzza, majd tolja a szerelvényt) műszaki ritkaság. A bélyegképen a kisirtási csúcsfordító látható. A Szob–Márianosztra (7 km) közötti alsó szakasz felújítását 2007-ben fejezték be, és elkészült a Márianosztra–Nagyirtás (7 km) közötti középső szakasz újjáépítésének terve is.

A Királyréti Erdei Vasút (275 Ft-os címlet, 490,2004 pályaszámú Morgó gőzmozdony) a Börzsöny legnagyobb forgalmú, 1893-ban épült kisvasútja. Kismaros–Királyrét (10 km) vonalán 2003 szeptemberétől nosztalgiavonatokat is indítanak. Ezeket a bélyegen bemutatott, Romániából származó gőzmozdony továbbítja, amely 2003. április 29-én érkezett Kismarosra. A bélyegképen a Budapest–Szob vasútvonal kismarosi hídját figyelhetjük meg, a viadukt az erdei vasút pályája felett ível át.

Az alkalmi borítékon a Hortobágy-halastavi Kisvasút szerelvénye látható, dagonyázó bivalyokkal a háttérben. Az alkalmi bélyegző grafikája a Nagybörzsönyi Erdei Vasút MD 40 típusú dízelmozdonyának oldalnézeti képe a csúcsfordító váltóval. (Forrás: Tusnádi Csaba Károly írása)

Megjelenési időpont: 2009. április 2.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - NOSTALGIA NARROW-GAUGE RAILWAYS III.

Magyar Posta released a four denomination series about nostalgia narrow-gauge railways in 2001, continuing this with two denominations in 2004. Another four denominations are being added to the series now in 2009.

Narrow-gauge railways are railways with a smaller track gauge than the standard 1,435 mm. Today there are still twenty-two railways with a track gauge of 760 mm and two railways with a track gauge of 600 mm, operating according to a timetable in the most beautiful parts of the country on lines with a total length of 390 kilometres.

The Zsuzsi Forest Railway in Debrecen (HUF 75 stamp, Mk48 series diesel engine) is the country’s oldest narrow-gauge railway, currently using the remaining 17 km section running from Debrecen to Hármashegyalja of the now disused 48 km Debrecen Timber Yard-Nyírbéltek railway. The first section between the Timber Yard and Nyírmártonfalva (22 km) was opened in 1822, and then the track was extended in several stages to Nyírbéltek. The track section between Hármashegyalja–Nyírbéltek (31 km) was closed in 1977. The stamp design shows a lake near the end station.

The Hortobágy National Park’s Hortobágy Fish Pond Railway (HUF 100 stamp, C 50 series diesel engine) evokes the memory of the old fish-farm railways used for transport from the fish ponds on the Hortobágy plain. This could not be replaced by a paved road for environmental reasons. In 2004 the track (4 km) was rebuilt, and stations and stops were added in 2006. Since 1 May 2007 it has served touristic purposes as well. The stamp design shows Hungary’s longest stone bridge used for public transport, the nine-arched bridge (167 m).

The Nagybörzsöny Forest Railway (HUF 125 stamp, type MD 40 diesel engine) celebrated its centenary in 2008. The line between Nagybörzsöny–Nagyirtás (8 km) is the upper section of the former Szob–Nagybörzsöny (22 km) narrow-gauge railway. The use of switchbacks at Tolmács Hill and Kisirtás is a technological rarity (the engine pulls then pushes the train). The stamp shows the switchback in Kisirtás. The renovation of the lower section between Szob–Márianosztra (7 km) was completed in 2007, and plans for the rebuilding of the middle section between Márianosztra–Nagyirtás (7 km) have also been drawn up.

The Királyrét Forest Railway (HUF 275 stamp, number 490,2004 Morgó steam engine) is the light railway with the heaviest traffic in the Börzsöny Hills, which was built in 1893. Nostalgia trains have also been running on the Kismaros–Királyrét (10 km) section since September 2003. These are pulled by the steam engine shown in the stamp, which arrived in Kismaros from Romania on 29 April 2003. The stamp also features the viaduct of the Budapest–Szob railway line at Kismaros spanning above the track of the forest railway.

The first day cover depicts a train from the Hortobágy Fish Pond Railway with buffalo wallowing in the background. The design of the special postmark shows the type MD 40 diesel engine of the Nagybörzsöny Forest Railway from the side with the switchback. (Source: article by Csaba Károly Tusnádi)

Date of issue: 2 April 2009

3. GERMAN - NOSTALGIE-KLEINBAHNEN III

Die Magyar Posta gab unter dem Titel Nostalgie-Kleinbahnen in 2001 eine Serie mit vier, 2004 mit zwei Marken aus. 2009 erscheinen vier weitere Marken der Serie.
Die Spurenbreite der Kleinbahnen ist geringer als die der normalen Bahnen mit einer Spurenweite von 1435 mm. In den schönsten Gegenden des Landes verkehren auf einer Strecke von 390 Kilometern auch heute noch fahrplanmäßig zweiundzwanzig Kleinbahnen mit einer Spurenbreite von 760 mm und zwei Bahnen mit einer Spurenbreite von 600 mm.

Die Debrecener „Susi“-Waldbahn /„Zsuzsi“-Erdei Vasút/ (75-Ft-Briefmarke, Diesellok der Serie Mk 48) ist die älteste Schmalspur-Kleinbahn des Landes, der verbliebenen Bahnstrecke der Debrecener Kleinbahn (Susi-Kleinbahn) zwischen der erloschenen Strecke Debrecen-Fatelep-Nyírbéltek (48 km) und der Strecke Debrecen-Fatelep-Hármashegyalja (17 km). Die Strecke Debrecen-Fatelep-Nyírmártonfalva (22 km) wurde in 1882 übergeben und in mehreren Etappen bis zur Gemeinde Nyírbéltek verlängert. Die Bahnstrecke Hármashegyalja-Nyírbéltek (31 km) wurde in 1977 liquidiert. Der auf dem Briefmarkenbild abgebildete Dreier-Berg-See /Hármas-hegyi-tó/ ist in der Nähe der Endstation auffindbar.

Die Hortobágy-Weiher-Kleinbahn /Hortobágy-halastavi-Kisvasútja/ des Hortobágyer Nationalparks (100-Ft-Briefmarke, Diesellok der Serie C 50) erinnert an die Bahnen der früheren Fischereiwirtschaft der Hortobágyer Weiher. Diese konnte aus Naturschutzgründen nicht durch einen Kiesweg ersetzt werden. In 2004 wurde die Strecke (4 km) neu gebaut und in 2006 wurden Bahnhöfe und Haltestellen errichtet. Seit dem 1. Mai 2007 dient sie auch für touristische Zwecke. Auf dem Briefmarkenbild ist auch die längste Steinbrücke Ungarns (167 m) zu sehen.

Die Nagybörzsönyer Waldbahn /Nagybörzsönyi Erdei Vasút/ (125-Ft-Briefmarke, Diesellok der Serie MD 40) feierte ihr Zentenarium in 2008. Ihre Strecke von Nagybörzsöny nach Nagyirtás (8 km) entspricht der oberen Bahnstrecke der einstigen Kleinbahn Szob-Nagybörzsöny (22 km). Die Spitzkehre am Tolmács-Berg und in Kisirtás (erst zieht die Lok den Zug, dann schiebt sie ihn) ist eine technische Rarität. Auf der Briefmarke ist die Spitzenkehre von Kisirtás zu sehen. Der Wiederaufbau der unteren Bahnstrecke von Szob nach Márianosztra (7 km) ist in 2007 fertig gestellt worden und auch der Entwurf des Neubaus der mittleren Bahnstrecke von Márianosztra nach Nagyirtás (7 km) ist erstellt worden.

Die Waldbahn von Királyrét /Királyréti Erdei Vasút/ (275-Ft-Briefmarke, Dampflokomotive namens „Morgó“ /„Brummer“/ mit der Streckennummer 490,2004) wurde in 1893 gebaut und ist die größte Kleinbahn des Börzsöny. Auf ihrer Bahnstrecke von Kismaros nach Királyrét (10 km) verkehren seit September 2003 auch Nostalgiezüge. Gezogen werden sie von der auf der Briefmarke abgebildeten Dampflokomotive, die am 29. April 2003 aus Rumänien nach Kismaros kam. Auf dem Briefmarkenbild ist auch die Brücke von Kismaros der Bahnstrecke Budapest-Szob zu sehen, der Viadukt überspannt die Strecke der Waldbahn.

Auf dem Sonderumschlag ist der Zug der Hortobágy-Weiher-Kleinbahn – mit suhlenden Büffeln im Hintergrund – zu sehen. Die Grafik des Sonderstempels bildet das Profil der Diesellok der Serie MD 40 der Nagybörzsönyer Waldbahn mit der Spitzkehre ab. (Quelle: Schrift von Csaba Károly Tusnádi)


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="5080017051"
data-ad-format="auto">

Legnépszerübb bélyeg információk

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját.

Viselettörténet I. -  History of clothing I.

Viselettörténet I bélyeg. -  History of clothing I. stamp
Korok viseleteinek bemutatása céljával, Viselettörténet elnevezéssel a Magyar Posta új alkalmi bélyegkisív-sorozat kibocsátását kezdi meg.

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp
A Magyar Posta hagyományai szerint forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a karácsonyt.

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp
Országok, városok elnevezéssel bocsátja forgalomba a Magyar Posta legújabb bélyegkisívét.

A máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap

Megjelent a máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap
Az új érménél számolni kell, az érme névértékét, az arany érménél az arany aktuális gramm árát, a régebbi ...

EUROPA 2015: Régi játékok

Ezüstöt ér a magyar bélyeg!
Ötvennél is több bélyeg közül a második helyet érte el a Magyar Posta újdonsága a PostEurop ....

Még több érme információ >>

loading...