IN MEMORIAM 1956

IN MEMORIAM 1956

1. MAGYAR - IN MEMORIAM 1956 - Bélyeg rendelési kód: 2006 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - IN MEMORIAM 1956 - Order code of the stamp: 2006 Year stamps complete
3. GERMAN - IN MEMORIAM 1956 - Marke die sprechstunde kode: 2006 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - IN MEMORIAM 1956

A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával emlékezik az 1956-os forradalom és szabadságharc ötvenedik évfordulóján.
„1956. október 16-án, megbontva az addig monolit intézményi struktúrát, a párttól független szervezetet alakítottak a szegedi egyetemisták. Demokratikusan, maguk választották vezetőiket, állították össze prog-ramjukat, és felhívásukban szorgalmazták a szervezet országossá bővítését.

Kezdeményezésükre országszerte diákgyűléseket tartottak. Október 22-én a budapesti műegyetemisták másnapra a lengyelországi változásokkal szolidaritást vállaló tüntetést is hirdettek. Október 23-án a pártvezetésnek sem bátorsága, sem ereje nem volt a demonstráció megakadályozására.

Délután a diákokhoz csatlakoztak a munkások, Budapest lakossága. Több százezres tömeg tüntetett a Bem téren, majd a Parlament előtt, ahol Nagy Imre beszéde nem volt képes lecsendesíteni az embereket. Miután a tüntetők órákon át követelték, hogy a rádió közvetítse a műegyetemisták pontjait, késő este az épület védelmére rendelt karhatalmisták tüzet nyitottak a tömegre, amely válaszul fegyvert szerzett, és ostrom alá vette a rádió székházát.

A békésen indult tüntetés ezzel fegyveres felkeléssé változott. Hajnalban szovjet páncélosok érkeztek Budapestre, megjelenésük azonban nem törte le a megmozdulást, sőt kiszélesült az ellenállók tábora: a felkelés nemzeti szabadságharccá is vált. Nem hoztak eredményt a helyzet rendezése érdekében hozott politikai intézkedések: Nagy Imre kinevezése a Minisztertanács élére, valamint a statárium és a gyülekezési tilalom elrendelése.

Miközben Budapesten elkeseredett harcot vívtak a szabadságharcosok, a pártvezetés pedig meddő vitákat folytatott a helyzet értékeléséről, a politikai, illetve a katonai lépésekről, addig az egész ország csatlakozott a megmozduláshoz. Forradalmi tanácsok vették át a gyárak és egyéb munkahelyek vezetését, miként a települések, sőt egyes megyék irányítását is.

Demokratikus, független, semleges Magyarország megteremtését követelve támogatásukról biztosították a fegyveres harcot folytatókat. Október 28-án szovjet jóváhagyással Nagy Imre tűzszünetet hirdetett, egyben bejelentette több követelés teljesítését: legfontosabbként az ÁVH felszámolását és tárgyalások kezdeményezését a szovjet csapatok kivonásáról.

A belső béke azonban csak a többpártrendszer visszaállítása és Magyarország semlegességének bejelentése után állt helyre. November első napjaiban a fegyveresek és a forradalmi testületek egyaránt elismerték a kormányt, elrendelték a munka felvételét, és megkezdődött a forradalomhoz hű karhatalom, a nemzetőrség felállítása. Mire azonban az országban helyreállt a rend, Hruscsov elszánta magát a magyar forradalom fegyveres leverésére...”

A sorszámozott blokk bélyegképének főmotívuma az 1956-os forradalom és szabadságharc szimbólumaként ismert lyukas zászló, a keretrajzon az akkori eseményeket idéző montázs látható. A jubileumi bélyegblokk különlegessége, hogy az azon található zászló valóban lyukas. Az alkalmi boríték és bélyegző grafikáján további, 1956 eseményeit idéző motívumok láthatók.

Megjelenési időpont: 2006. október 20.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - IN MEMORIAM 1956

Magyar Posta is issuing a special stamp block to commemorate the 50th anniversary of the 1956 Revolution and War of Independence.
„On 16 October 1956, breaking with the monolithic institutional structure until then, university students in Szeged es-tablished an organisation independent of the party. They de-mocratically elected their own leaders themselves, compiled their programme and in their announcements encouraged the expansion of the organisation to the rest of the country.

On their initiative student meetings were held across the nation. On 22 October students at the Budapest Technical University announced a demonstration to express solidarity with changes in Poland for the next day. On 23 October the party leadership had neither the courage nor strength to prevent the demonstration.

In the afternoon workers and the people of Budapest joined the protest. A crowd of several hundred thousand gathered in Bem Square, then in front of the Parliament, where Imre Nagy’s speech was unable to pacify the crowd. After the demonstrators had demanded for hours that the Radio broadcast the students’ demands, late in the evening the police defending the building opened fire on the crowd.

In response the demonstrators obtained arms and laid siege to the Radio. Thus what had started as a peaceful demonstration turned into an armed uprising. At dawn Soviet tanks arrived in Budapest, but their appearance did not quell the movement but rather swelled the ranks of resistance: the uprising became a national war of independence.

Political measures to restore order – Imre Nagy’s appointment as prime minister, and the imposition of martial law and a ban on public meetings – were ineffectual. While freedom fighters were engaged in a bitter battle in Budapest and the party leadership was immersed in unproductive disputes over how to handle the situation and what political and military measures to take, the whole country joined the movement.

Revolutionary councils took over the management of factories and other workplaces, as they did the running of towns and even some counties. Demanding the creation of a democratic, independent, neutral Hungary, they provided support for those involved in the armed struggle. On 28 October Imre Nagy announced a ceasefire with Soviet approval, and at the same time also declared that several demands would be met.

The most important was the disbandment of the State Security Authority and the start of negotiations on the withdrawal of Soviet troops. Internal peace, however, could only be restored after the announcement of the restitution of the multi-party system and Hungary’s neutrality.

In the first few days of November the armed groups and the revolutionary bodies recognised the government, a return to work was ordered and the establishment of a force loyal to the revolution, the National Guard, began. However, by the time order had been restored in the country, Khrushchev decided to suppress the Hungarian revolution by force...”
(Source: Attila Szakolczai: The 1956 Revolution and War of Independence)

The principal motif of the design of the numbered stamp block is the Hungarian flag with a hole, a symbol of the 1956 Revolution and War of Independence, while the frame shows a montage of events of the time. A special feature of the 50th anniversary block is that there is actually a hole in the flag. The first day cover and the design of the postmark have motifs recalling events in 1956.

Date of issue: 20 October 2006

3. GERMAN - IN MEMORIAM 1956

Die Ungarische Post Miniatur-Ausgabe gelegentlich in Erinnerung an die Revolution von 1956 und den fünfzigsten Jahrestag.
"1956. Am 16. Oktober hatte die monolithischen institutionellen Struktur der Parteiorganisation gebrochen wurde gegründet, unabhängig von der Universität Szeged. Demokratisch wählten sie ihre Führer, kompilierte Programme ramjukat und felhívásukban war federführend an der Organisation országossá Expansion.

Diákgyűléseket Initiative wurde in dem Land statt. Am 22. Oktober in Budapest am nächsten Tag műegyetemisták Polen kündigte eine Demonstration in Solidarität mit den Änderungen. Am 23. Oktober hat die Parteiführung oder den Mut noch Kraft, um die Demonstration zu verhindern, nicht.

In den Nachmittag trat Studenten der Arbeiter und die Bewohner von Budapest. Mehrere hunderttausend protestierten in der Masse Bem Square, und dann vor dem Parlament, wo Imre Nagy Rede war nicht fähig, die Menschen zu beruhigen. Nach mehreren Stunden die Demonstranten forderten, dass die Radio-Sendung der műegyetemisták Punkte in den späten Abend karhatalmisták zugeordnet Schutz des Gebäudes das Feuer eröffnete auf der Menge, die als Reaktion auf eine Waffe erhalten wird, und belagerten die Funkzentrale.

Der Protest begann friedlich mit einem bewaffneten Aufstand verändert. In der Morgendämmerung, sowjetische Panzer in Budapest angekommen, aber nicht angezeigt zu brechen den Kundgebungen, und auch, um den Widerstand Lager erweitert: den Aufstand hat sich auch die nationalen szabadságharccá. Ergebnisse wurden nicht ergriffen, um die Situation, die durch politische Maßnahmen: die Ernennung von Imre Nagy an der Spitze des Ministerrats zu beheben, und die Verhängung des Kriegsrechts und des Verbots der Versammlung.

Während in Budapest in einem verzweifelten Kampf gekämpft Freiheit, fruchtlosen Diskussionen mit der Führung in der Beurteilung der Situation, der politischen oder militärischen Aktionen, während das ganze Land dem Protest angeschlossen. Revolutionary Council übernahm die Leitung der Fabriken und anderen Jobs, wie die Siedlungen, in manchen Ländern auch.

Demokratischen, unabhängigen, neutralen gebilligt Ungarn mit der Forderung nach der Schaffung des bewaffneten Kampfes folytatókat. Am 28. Oktober Nagy Waffenstillstand sowjetische Zustimmung gab die Zahl der Ansprüche ist auch zufrieden: die Tilgung der AVH, und vor allem um die Einleitung von Verhandlungen über den Abzug der sowjetischen Truppen.

Der innere Frieden ist nur die Ankündigung der Neutralität der Ungarn und Multi wiederherstellen-Party-System hat sich erholt. Die ersten Tage des November, die Militanten und der Einrichtungen, erkannten beide die revolutionäre Regierung ordnete die Aufnahme der Arbeit, und Arbeit begann in der Armee loyal gegenüber der Revolution, die Gründung der National Guard. Was jedoch das Land, aus dem System wieder, bestimmt Chruschtschow an die ungarische Revolution zerschlagen, die bewaffneten ... "

Die nummerierten Blöcke főmotívuma Vorschaubild der Revolution von 1956 und ein Symbol des bekannten Loch in der Fahne, wird der Rahmen der Ereignisse jener Zeit, in denen Montage gezeigt. Die Miniatur-Jubiläums-Special das ist wirklich ein Loch in der Fahne. Die gelegentliche Stempel Umschläge und andere Grafiken, Motive im Jahr 1956 gesehen, in denen die Ereignisse.

loading...