MAGYARORSZÁGI ZSINAGÓGÁK III.

MAGYARORSZÁGI ZSINAGÓGÁK III.

1. MAGYAR - MAGYARORSZÁGI ZSINAGÓGÁK III. - Bélyeg rendelési kód: 2010 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - SYNAGOGUES IN HUNGARY II. -Order code of the stamp: 2010 Year stamps complete
3. GERMAN - SYNAGOGEN IN UNGARN II -Die Bestellnummer Der Marke: 2010 Jahr Briefmarken komplett

Michel:

1. MAGYAR - MAGYARORSZÁGI ZSINAGÓGÁK III.

A Magyar Posta alkalmi bélyegsorozat kibocsátását kezdte meg 2008-ban a magyarországi zsinagógák bemutatásának céljával. A sorozat első két címletén az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem zsinagógája és a Szegedi Új Zsinagóga került bemutatásra. A sorozat most a Nagykőrösi és a Szolnoki Új Zsinagógát ábrázoló címletekkel bővül.

Nagykőrösi Zsinagóga

Az alkalmi bélyegsorozat 110 Ft-os címletén a Nagykőrösi Zsinagóga oltára, a hozzátar-tozó alkalmi borítékon a zsinagóga épülete, illetve kiemelt motívumként tetődísze talál-ható. A bélyegzőt Dávid csillagokból álló grafikai kompozíció díszíti.

Nagykőrösön zsinagógát először 1817. szeptember 7-én avattak. Az épületet azonban az 1911-es földrengés oly mértékben megrongálta, hogy helyette újat kellett építeni. A Rákóczi utca – Patay utca sarkán megépült zsinagógát 1925. augusztus 27-én avatták fel. A terveket Molnár Lajos építész készítette, a kivitelezési munkákat Szarvas György mérnök végezte. A régi zsinagógából beépítették az épületbe a Tóraszekrényt, áthozták a rabbiszéket, és több díszes templomi padot. A II. világháborúban az épület megrongá-lódott, de a visszatérők a legfontosabb helyreállítási munkálatokat elvégezték. A zsina-góga felavatásának 80. évfordulójára megújultak a csillárok és újból elkészült az I. világháborús hősökre emlékező emléktábla. (Forrás: www.nagykoros.hu)

Szolnoki Új Zsinagóga

Az alkalmi bélyegsorozat 175 Ft-os címletén a Szolnoki Új Zsinagóga oltára, a hozzátar-tozó alkalmi borítékon a napjainkban múzeumként üzemelő régi zsinagóga, valamint az új zsinagóga épülete látható. A bélyegzőn a tízparancsolat kőtábláinak stilizált rajza sze-repel.

A szolnoki izrealita hitközösség 1850-ben alakult meg. Az 1898-99-ben épített zsinagó-gájuk a Koltói Anna téren található. Az építkezés Baumhorn Lipót tervei alapján zajlott. 1940-ig működött vallási épületként, majd 1960-ban a város felújíttatta, azóta falai között a Szolnoki Galéria működik. Az Új Zsinagógát 1931-ben kezdték építeni, és 250-300 fő befogadására volt alkalmas. 1935-ben Dr. Hasznos József, az akkori hitközség elnöke és Dr. Heves Kornél főrabbi avatták fel és nevezték el Mártírok templomának. (Forrás: www.szolnok.varosom.hu * Varga Béla: A szolnoki zsidóság története)

Forrás: Magyar Posta

2. ENGLISH - SYNAGOGUES IN HUNGARY II

Magyar Posta began issuing a series of special stamps presenting the synagogues of Hungary in 2008. The first two stamps of the series featured the New Synagogue in Szeged and the Synagogue of the Jewish Theological Seminary – University of Jewish Studies. The series is now expanded by stamps showing the Nagykőrös Synagogue and the New Synagogue in Szolnok.
Nagykőrös Synagogue

The altar of the Synagogue is depicted on the HUF 110 denomination of the series of special stamps and the first day cover shows the building of the Synagogue, with its roof ornament as a highlighted motif. The postmark is a graphic composition composed of stars of David.

The first synagogue in Nagykőrös was consecrated on 7 September 1817. The building, however, was badly damaged in the 1911 earthquake and a new structure had to be erected in its place. The Synagogue on the corner of Rákóczi and Patay Streets was consecrated on 27 August 1925. It was designed by the architect Lajos Molnár and the construction works were overseen by the engineer György Szarvas.

The Torah Ark from the old synagogue was incorporated into the new building, and the old rabbi’s seat and several decorated pews were installed in there. The Synagogue was damaged during the Second World War, but those who returned did the most important restoration works. On the 80th anniversary of the consecration of the Synagogue the chandeliers were renovated and the restored memorial plaque to the heroes of the First World War was unveiled. (Source: www.nagykoros.hu)
New Synagogue in Szolnok

On the HUF 175 stamp of the set the altar of the New Synagogue in Szolnok is depicted, while the buildings of the old synagogue, today a museum, and the new synagogue are shown on the first day cover. The postmark is a stylized drawing of the stone tablets of the Ten Commandments.

The Israelite congregation of Szolnok was established in 1850. The synagogue built in 1898-99 stands on Koltói Anna Square. It was constructed based on the designs of Lipót Baumhorn. It was used as a place of worship until 1940, and it was restored by the mu-nicipality in 1960, since when it has functioned as a gallery. The construction of the New Synagogue began in 1931 and had room for 250 to 300 people. In 1935 Dr József Hasznos, the leader of the congregation at the time, and Dr Kornél Heves, the chief he building, and named it the Temple of Martyrs. (Source: www.szolnok.varosom.hu * Varga, Béla: A History of the Jews of Szolnok)

3. GERMAN - SYNAGOGEN IN UNGARN II

Die Magyar Posta begann 2008 die Ausgabe einer Sondermarkenserie für den Zweck der Präsentation der Synagogen in Ungarn. Auf den ersten zwei Briefmarken der Serie wurden die Neue Synagoge von Szeged und die Synagoge der Rabbi-Landesschule – Jüdische Universität vorgestellt. Die Serie wird jetzt mit den die Synagoge von Nagykőrös und die Neue Synagoge von Szolnok abbildenden Briefmarken erweitert.

Synagoge von Nagykőrös
Auf der 110-Ft-Briefmarke der Sonderbriefmarkenserie sind der Altar der Synagoge von Nagykőrös und auf dem dazugehörigen Sonderumschlag das Gebäude bzw. die Dachverzierung der Synagoge als herausragendes Motiv aufzufinden. Den Stempel ziert eine aus Davidsternen bestehende grafische Komposition.
Die Synagoge von Nagykőrös wurde erstmals am 7. September 1817 eingeweiht. Das Gebäude wurde jedoch durch das 1911er Erdbeben so schwer beschädigt, dass an seiner Stelle eine neue Synagoge gebaut werden musste. Die an der Ecke Rákóczi Straße – Patay Straße errichtete Synagoge ist am 27. August 1925 eingeweiht worden. Die Entwürfe erstellte der Architekt Lajos Molnár und die Ausführungsarbeiten leitete der Ingenieur György Szarvas. Aus der alten Synagoge sind in das Gebäude der Thora-Schrein eingebaut und der Rabbistuhl sowie mehrere verzierte Kirchenbänke hinübergeholt worden. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude beschädigt, aber die Heimkehrenden haben die wichtigsten Arbeiten für die Wiederherstellung ausgeführt. Die Synagoge erhielt anlässlich des 80. Jubiläums ihrer Einweihung neue Kronleuchter und auch die an die Helden des Ersten Weltkrieges erinnernde Gedenktafel ist neu angefertigt worden. (Quelle: www.nagykoros.hu)

Neue Synagoge von Szolnok
Auf der 175-Ft-Briefmarke der Sonderbriefmarkenserie ist der Altar der Neuen Synagoge von Szolnok und auf dem dazugehörigen Sonderumschlag sind die derzeit als Museum dienende alte Synagoge sowie das Gebäude der neuen Synagoge zu sehen. Auf dem Stempel ist die stilisierte Zeichnung der Steintafeln mit den Zehn Geboten abgebildet.
Die israelitische Glaubensgemeinschaft von Szolnok ist 1850 gegründet worden. Ihre 1898/99 errichtete Synagoge ist auf dem Koltói-Anna-Platz zu sehen. Die Bauarbeiten gingen nach Plänen des Architekten Leopold Baumhorn vonstatten. Bis 1940 diente sie als Kultusgebäude, 1960 ließ die Stadt die Synagoge restaurieren und seitdem beherbergt sie die Szolnoker Galerie. Die Bauarbeiten der neuen Synagoge begannen 1931 und sie fasste 250 bis 300 Menschen. 1935 ist sie von Dr. József Hasznos, dem Vorsitzenden der damaligen Glaubensgemeinschaft und von Oberrabbi Dr. Kornél Heves eingeweiht und als Kirche der Märtyrer benannt worden. (Quelle: www.szolnok.varosom.hu *Varga Béla Geschichte des Judentums in Szolnok.)