MAGYARORSZÁGI KISEBBSÉGEK II.

MAGYARORSZÁGI KISEBBSÉGEK II.

1. MAGYAR - MAGYARORSZÁGI KISEBBSÉGEK II. - NÉMETEK - Bélyeg rendelési kód: 2008 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - ETHNIC MINORITIES IN HUNGARY II – GERMANS - Order code of the stamp: 2008 Year stamps complete
3. GERMAN - Minderheiten in Ungarn II. - Deutsch - Die Bestellnummer Der Marke: 2008 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - MAGYARORSZÁGI KISEBBSÉGEK II. - NÉMETEK

A Magyar Posta „Magyarországi kisebbségek” elnevezéssel új alkalmi bélyegsorozat kibocsátását kezdte meg.
Az első címlet a magyarországi roma, a második címlet a magyarországi német kisebbséget mutatja be hagyományain és művészetén keresztül.

A németek különböző korszakokban más-más területről kisebb-nagyobb csoportokban vándoroltak be a Kárpát-medencébe, és szórványosan telepedtek le Magyarország területén. Építőmunkájukkal, kultúrájukkal történelmi közvetítő szerepükkel lényegesen hozzájárultak a fejlődéshez. Hazánkban 1995. március 11-én választották meg a német kisebbség "parlamentjét", a Magyar-országi

Németek Országos Önkormányzatát. Az önkormányzat többek között azon munkálkodik,
hogy a német nyelvet és hagyományokat, partneri kapcsolatokat ápolják, illetve a gazdaságot, irodalmat és művészetet támogassák.

A bélyegkép bal oldalán egy táncos látható, mellette a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának emblémája található. A háttérben a német építészetet bemutató falurészlet, illetve egy harmonika részlete tűnik elő. A bélyeghez tartozó alkalmi borítékon egy falurészlet, a bélyegzőn a bélyegen is látható embléma stilizált rajza szerepel.

Megjelenési időpont:2008. május 9.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - ETHNIC MINORITIES IN HUNGARY II – GERMANS

Magyar Posta has begun issuing a new series of special stamps “Ethnic Minorities in Hungary”.

The first denomination in the series presented the Roma minority in Hungary and the second features the German minority in Hungary through their traditions and art.
The Germans came to the Carpathian Basin at different times, from different areas and in larger and smaller numbers, settling here and there throughout Hungary. They made a significant contribution to development through their building work, culture and historic role as intermediaries. In Hungary the “parliament” of the Germans, the National Self-Government of Germans in Hungary, was elected on 11 March 1995. Among other endeavours, the Self-Government strives to preserve the German language and culture, to foster partner relations, and to support the economy, literature and the arts. Source: www.terrasoft.hu/kultura/schwaben/bevez.htm

On the left of the stamp there is a woman dancing with the emblem of the National Self-Government of Germans in Hun-gary next to her. The background shows a part of a village, a reference to their architecture, and a detail of an accordion. On the special first day cover accompanying the stamp there is a part of a village, while the postmark features a stylized drawing of the emblem also shown on the stamp.

Date of issue: 9 May 2008

3. GERMAN - Minderheiten in Ungarn II. - Deutsch

Die Ungarische Post "Minderheiten in Ungarn mit dem Titel" gelegentlich neue Briefmarke Problem begann.
Die erste Stückelung der Roma, die zweite Bezeichnung der deutschen Minderheit in Ungarn wird durch Kunst vorgestellt, und Traditionen.

Die Deutschen unterschiedlichen Alters in unterschiedlichen Bereichen große und kleine Gruppen wanderten in das Karpatenbecken, und nur sporadisch in Ungarn angesiedelt. Építőmunkájukkal, Vermittlerrolle der historischen Kulturen haben wesentlich zur Entwicklung beigetragen. In unserem Land, 1995. Am 11. März hat die deutsche Minderheit gewählt wurde "Parlament" in Ungarn

Deutsch nationalen Selbstverwaltungen. Die lokale Regierung sollte versuchen, unter anderem
dass die deutsche Sprache und Traditionen, die Pflege von Partnerschaften, und die wirtschaftliche, literarische und künstlerische Unterstützung.

Die Miniaturansicht auf der linken Seite einer Tänzerin zu sehen ist, für die Deutschen in Ungarn ist das nationale Wahrzeichen der Gemeinde. Im Hintergrund zeigt die Architektur der deutschen Blick auf ein Dorf, und ein Akkordeon Details erscheinen. Der Stempel der einen Umschlag gelegentlichen Blick auf ein Dorf, ist der Stempel auf dem Aufkleber Logo in einer stilisierten Zeichnung sichtbar.