MAGYARORSZÁG ÁLLATVILÁGA III. - SOR

MAGYARORSZÁG ÁLLATVILÁGA III. - SOR

1. MAGYAR - MAGYARORSZÁG ÁLLATVILÁGA III. - SOR - Bélyeg rendelési kód: 2004 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - HUNGARY FAUNA III. - PUNCH LINE - Order code of the stamp: 2004 Year stamps complete
3. GERMAN - UNGARN FAUNA III. - PUNCH LINE - Marke die sprechstunde kode: 2004 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - MAGYARORSZÁG ÁLLATVILÁGA III. - SOR

A Magyar Posta Rt. bélyegsorozat és blokk kibocsátásával folytatja Magyarország állatvilágának bélyegképen történő bemutatását. A címleteken egy-egy jellegzetes hazai faj – az élőhelyére utaló környezetben – látható.

Nyugati földikutya (Nannospalax leucodon)

– A különleges, hengeres testű rágcsáló életének nagy részét a maga ásta föld alatti járatrendszerben tölti, ahol naponta majdnem másfél kilométert tesz meg. Kizárólag növényekkel táplálkozik. Magányos állat és jóllehet természetes ellensége alig van, az ember tájalakító tevékenysége következtében a fokozottan védett fajok közé tartozik.

Barkóscinege (Panurus biarmicus)

– A hazánkban gyakorinak számító, ezüstösen csengő hangú madár a nagy nádasok lakója. Nyáron rovarokkal és pókokkal, télen apró magvakkal táplálkozik. Csodálatos látvány, amikor a hím a tojónak udvarolva tollazata minden szépségét bemutatja. A párok közötti szoros kapcsolatot jelzi, hogy a fiatalok még első tollruhájukban párba állnak, s ha egyikük elpusztul, a másik sem él soká.

Pannongyík (Ablepharus kitaibelii fitzingeri)

– Az apró, legfeljebb 10 cm-es, fényes, barna, hengeres testű hüllő siklószerűen kúszik, „úszik” a fűben. Táplálékát apró rovarok, hangyák, lárvák képezik. A sűrű aljnövényzetben bujkálva szinte sosem kerül az ember szeme elé. A napjainkban már súlyosan veszélyeztetett faj felfedezése Kitaibel Pál nevéhez fűződik.

Viza (Huso huso)

– Számos levéltári dokumentum igazolja, hogy a viza és a többi tokféle halászata jövedelmező tevékenység volt a középkorban hazánkban. Fiatalon gerincteleneket, kifejlett korában főként halat eszik. Értékes ikrájából kaviár készül. Vándorhalként a Fekete-tengerből régen a Dunán tömegesen vándorolt fel egészen a bajor folyószakaszig. A Vaskapu erőmű megépítése óta azonban úgy tűnik élőhelye visszaszorult.

Megjelenési időpont: 2004. május 7.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - HUNGARY FAUNA III. - PUNCH LINE

The Hungarian Post Office stamp issue will continue to block and Hungary wildlife stamp presentation. The denomination of a typical home race - the habitats, suggesting the environment - can be seen.

Western Mole-Rat (Nannospalax leucodon)

- A special, cylindrical body with a large part of his life rodent dug underground járatrendszerben spends a day in which nearly one and a half miles to the. Eat only plants. Solitary animals and although there is hardly a natural enemy of the human landscape area due to increased activity among the protected species.

Barkóscinege (Panurus biarmicus)

- The counting in our country frequently, silver-voiced bell birds living in the high reeds. In summer, insects and spiders, small seeds in the winter diet. Wonderful scene where the male plumage of the females udvarolva all the beauty shows. The close relationship between the couple indicate that young people are also the first tollruhájukban pairs, and if one of them dies, the other did not live long.

Pannongyík (Ablepharus kitaibelii fitzingeri)

- Small, up to 10 cm, shiny, brown, cylindrical body siklószerűen crawling reptile, "swim" in the grass. Nutrition of small insects, ants, larvae are. The dense undergrowth is almost never a man hiding his eyes. The discovery of it is now seriously endangered species Kitaibel Paul's name is linked.

Beluga (Huso huso)

- A number of archival documents show that the viza sturgeon fishing and other lucrative activities in the Middle Ages in Hungary. Invertebrates young adult age mainly eat fish. Ikrájából valuable caviar is made. Vándorhalként the Black Sea, the Danube recently migrated en masse up to the rivers of Bavaria. The Iron Gate power station construction, however, since it seems to have become the habitat.

3. GERMAN - UNGARN FAUNA III. - PUNCH LINE

Die Ungarische Post Stempel Problem wird weiterhin zu blockieren und Ungarn Tierwelt Stempel Präsentation. Die Bezeichnung eines typischen Heimrennen - die Lebensräume, die Umwelt vorgeschlagen - zu sehen sind.

Western Mol-Ratte (Nannospalax leucodon)

- Eine spezielle, zylindrischen Körper mit einem großen Teil seines Lebens Nagetier ausgegraben U járatrendszerben verbringt einen Tag in der fast eineinhalb Meilen bis zum. Essen Sie nur Pflanzen. Einzelgänger und obwohl es gibt kaum einen natürlichen Feind des menschlichen Landschaftsschutzgebiet durch die erhöhte Aktivität bei den geschützten Arten.

Barkóscinege (Panurus biarmicus)

- Die Zählung in unserem Land häufig, Silber-geäußertes Glocke lebenden Vögeln in den hohen Schilf. Im Sommer, Insekten und Spinnen, kleinen Samen im Winter Nahrung. Wunderbare Szene, in denen die männliche Gefieder der Weibchen udvarolva die ganze Schönheit zeigt. Die enge Beziehung zwischen dem Paar, dass junge Menschen sind auch die ersten tollruhájukban Paare, und wenn einer von ihnen stirbt, der andere nicht lange leben.

Pannongyík (Johannisechse fitzingeri)

- Klein, bis zu 10 cm, glänzend, braun, zylindrischen Körper siklószerűen Reptilien kriechen, schwimmen "im Gras. Ernährung von kleinen Insekten, Ameisen, Larven. Das dichte Unterholz ist so gut wie nie ein Mensch versteckt seine Augen. Die Entdeckung ist es nun ernsthaft gefährdeten Arten Kitaibel Paul Namen verbunden ist.

Beluga (Huso huso)

- Eine Reihe von Archivalien zeigen, dass die viza Stör Angeln und andere lukrative Aktivitäten im Mittelalter in Ungarn. Wirbellose jungen Erwachsenenalter vor allem Fisch essen. Ikrájából wertvolle Kaviar wird. Vándorhalként des Schwarzen Meeres, der Donau vor kurzem migriert en masse bis zu den Flüssen in Bayern. Das Eiserne Tor Kraftwerk Bau, aber, da es scheint, haben sich den Lebensraum.


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="5080017051"
data-ad-format="auto">

Legnépszerübb bélyeg információk

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját.

Viselettörténet I. -  History of clothing I.

Viselettörténet I bélyeg. -  History of clothing I. stamp
Korok viseleteinek bemutatása céljával, Viselettörténet elnevezéssel a Magyar Posta új alkalmi bélyegkisív-sorozat kibocsátását kezdi meg.

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp
A Magyar Posta hagyományai szerint forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a karácsonyt.

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp
Országok, városok elnevezéssel bocsátja forgalomba a Magyar Posta legújabb bélyegkisívét.

A máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap

Megjelent a máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap
Az új érménél számolni kell, az érme névértékét, az arany érménél az arany aktuális gramm árát, a régebbi ...

EUROPA 2015: Régi játékok

Ezüstöt ér a magyar bélyeg!
Ötvennél is több bélyeg közül a második helyet érte el a Magyar Posta újdonsága a PostEurop ....

Még több érme információ >>

loading...