MAGYAR VÖRÖSKERESZT

MAGYAR VÖRÖSKERESZT

1. MAGYAR - 125 ÉVES A MAGYAR VÖRÖSKERESZT - Bélyeg rendelési kód: 2006 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - HUNGARIAN RED CROSS IS 125 YEARS OLD - Order code of the stamp: 2006 Year stamps complete
3. GERMAN - 125 Jahre der ungarischen Roten Kreuzes - Die Bestellnummer Der Marke: 2006 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - 125 ÉVES A MAGYAR VÖRÖSKERESZT

A Magyar Posta forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a Magyar Vöröskereszt megalakulásának 125. évfordulóját.

1878. április 12-én döntés született az Ausztriában és Magyarországon önállóan működő Vörös Kereszt Egyletek szervezési és működési alapelveinek kimunkálásáról. „…Az elfogadott Alapszabály szerint 1879. március 27-én megtartott közgyűlésen megalakult a Magyar Országos Segélyező Nőegylet.

A Nőegylet elismerésre méltó munkát végzett a Vöröskereszt eszméinek terjesztésében, kezdeményezésére bontakozott ki hazánkban az önkéntes és hivatásos ápolónőképzés. Vezetői részt vettek a Magyar Vöröskereszt megalakításában. Tehát joggal tekinthetjük őket a Magyar Vöröskereszt közvetlen elődjének.

A királytól kapott megbízás alapján Károlyi Gyula megkezdte az önkéntes segélyegylet szervezését. Az alakuló közgyűlést 1881. május 16-ra hívták össze, melyen kimondták a Magyar Szent Korona Országai Vörös-Kereszt Egyletének megalakulását. A két egylet egyesülése 1881. május 17-én a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében megtartott együttes közgyűlésen történt.

Az első elnök gróf Károlyi Gyula, társelnök gróf Zichy Nándorné lett. … A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC) 1882. január 20-án kelt körlevelében jelentette be a magyar egylet működését. A Magyar Vöröskereszt egyenjogú tagja lett a nemzetközi mozgalomnak és azóta is aktív tagja a Vöröskereszt Mozgalomnak.

Az elmúlt 125 évben a Magyar Vöröskereszt megszakítás nélkül működik Magyarországon. 1919-tol tagja a Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetségének. (IFRC) 1992-tol a Magyar Köztársaság mindenkori elnöke a Magyar Vöröskereszt fővédnöke. 1993-ban a Magyar Vöröskeresztről törvény született.”

A 125 éves a Magyar Vöröskereszt elnevezésű bélyegképen a szervezet jelképeként ismert vöröskereszt, mellette a magyar nemzeti színek láthatók. A bélyeghez tartozó alkalmi borítékon a Magyar Vöröskereszt múltját idéző kitüntetések, érdemérmek, díszoklevelek, fotók és egyéb dokumentumok felhasználásával készített montázs látható. A bélyegző grafikáján a Magyar Vöröskereszt 125 éves jubileumi hivatalos logója szerepel.

Megjelenési időpont: 2006. november 24.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - HUNGARIAN RED CROSS IS 125 YEARS OLD

Magyar Posta is issuing a regular postage stamp to mark the 125th anniversary of the foundation of the Hungarian Red Cross.

On 12 April 1878 a decision was made to devise the organisational and operational principles for the Red Cross Societies working independently in Austria and Hungary. “…According to the adopted Constitution the Hungarian Women’s National Aid Society was founded at the general meeting held on 27 March 1879. The women’s society did laudable work in disseminating the ideas of the Red Cross and initiating the training of voluntary and vocational nurses. Its leaders were involved in the establishment of the Hungarian Red Cross.

So they can be rightly regarded as the direct predecessors of the Hungarian Red Cross. Based on the commission received from the king, Gyula Károlyi began organising a voluntary aid association. The constituent assembly met on 16 May 1881 and declared the foundation of the Red Cross Society of the Lands of the Hungarian Holy Crown.

On 17 May 1881 the two societies merged at a joint meeting held in the hall of the Hungarian Academy of Sciences. Its first president was Count Gyula Károlyi and the Vice-President Countess Nándor Zichy. … The functioning of the Hungarian Society was reported in a circular letter of the International Committee of the Red Cross (ICRC) of 20 January 1882.

The Hungarian Red Cross became a member with equal rights of the international movement and has been an active member ever since. Over the last 125 years the Hungarian Red Cross has worked continuously in Hungary. Since 1919 it has been a member of the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) and since 1992 the current president of the Republic of Hungary has been the patron of the Hungarian Red Cross. In 1993 the Hungarian Red Cross Act was adopted.”

On the stamp entitled the “Hungarian Red Cross is 125 years old” the Hungarian national colours feature alongside the familiar emblem of the organisation. On the first day cover for the stamp there is a montage that uses awards, medals, certificates, photos and other documents to recall the past of the Hungarian Red Cross. The graphics of the postmark shows the organisation’s official logo for its 125th anniversary.

Date of issue: 24 November 2006

3. GERMAN - 125 Jahre der ungarischen Roten Kreuzes

Die Ungarische Post Briefmarkenausgabe Verkehr begrüßt die Bildung des Ungarischen Roten Kreuzes 125. Jubiläum.

1878. Am 12. April war es in Österreich und Ungarn, arbeitet unabhängig von den Rotkreuz-Gesellschaften kimunkálásáról organisatorischen und betrieblichen Grundsätze. "... Annahme der Satzung, 1879. 27. März Hauptversammlung über die Gründung der Ungarischen Nationalbank Relief Nőegylet.

Die Nőegylet lobenswerte Arbeit bei der Verbreitung der Ideale des Roten Kreuzes, die Initiative in unserem Land, freiwilligen und professionellen entwickelt ápolónőképzés. Management beteiligte sich an der Gründung des ungarischen Roten Kreuzes. So sind sie zu Recht als ein direkter Vorgänger des Ungarischen Roten Kreuz anzusehen.

Des Königs Mandat, unter Gyula Karolyi hat eine freiwillige Organisation der gegenseitigen Hilfe begonnen. Die konstituierende Versammlung 1881. einberufen wurde am 16. Mai, die erklärt, dass die ungarische Heilige Krone Land Egyletének Roten Kreuz begründet ist. Die Fusion der beiden Clubs 1881. Am 17. Mai der Haupthalle der Ungarischen Akademie der Wissenschaften statt gemeinsamen Sitzung aufgetreten.

Der erste Präsident des Grafen Karolyi, Gyula Zichy Nándorné Lettisch Ko-Vorsitzender. ... Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) 1882. Rundschreiben vom 20. Januar angekündigt, den Betrieb des ungarischen Vereins. Die Ungarische Rote Kreuz, ein gleichberechtigtes Mitglied der lettischen internationale Bewegung und ist seitdem ein aktives Mitglied der Rotkreuz-Bewegung.

In den letzten 125 Jahren ohne Unterbrechung des Ungarischen Roten Kreuzes in Ungarn. Im Jahre 1919 ein Mitglied der Internationalen Föderation der Rotkreuz-und Rothalbmond-Gesellschaften. (IFRC) im Jahr 1992 von den derzeitigen Präsidenten der Republik Ungarn von der ungarischen Roten Kreuzes Gönner. Im Jahr 1993, der ungarische geboren Vöröskeresztről Gesetz. "

Der 125. Jahrestag des Ungarischen Roten Kreuzes, als der Stempel Körper als ein Symbol des Roten Kreuzes genannt, für den ungarischen nationalen Farben angezeigt. Der Stempel der Ungarische Rote Kreuz, Vergangenheit gelegentlich Umschlag, in denen Medaillen, Orden, díszoklevelek, Fotos und andere Dokumente, die mit Mitteln der Montage wird angezeigt. Der Stempel Grafiken des ungarischen Roten Kreuz-Logo in der offiziellen 125-Jahr-Jubiläum.