MAGYAR MÚZEUMOK KINCSEI 2011

MAGYAR MÚZEUMOK KINCSEI 2011

1. MAGYAR - MAGYAR MÚZEUMOK KINCSEI 2011 - Bélyeg rendelési kód: 2011 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - THE TREASURES OF HUNGARIAN MUSEUMS 2011 - Order code of the stamp: 2011 Year stamps complete
3. GERMAN - SCHÄTZE DER UNGARISCHEN MUSEEN 2011 - Die Bestellnummer Der Marke: 2011 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - MAGYAR MÚZEUMOK KINCSEI 2011

A Magyar Posta hazai múzeumi gyűjtemények bemutatása céljával új alkalmi bélyegsorozat kibocsátását kezdi meg. 2011-ben a Magyar Nemzeti Múzeum Sárospataki Rákóczi Múzeumának és a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Várpalotai Vegyészeti Múzeumának kincsei kerülnek bélyegre.

A Magyar Vegyészeti Múzeumot 1963-ban a Nehézipari Minisztérium létesítette azzal a céllal, hogy korunk egyik nélkülözhetetlen iparágának, a vegyiparnak és a kémiatudománynak hazai emlékeit összegyűjtse, azok megőrzését biztosítsa és az utókor számára hozzáférhetővé tegye. 1969 óta működik a várpalotai Thury-várban. Alapítása óta mindvégig megőrizte kuriozitását, és Közép-Európa egyetlen önálló vegyészeti múzeumaként működik. (Forrás: vegyeszetimuzeum.hu)

A 280 Ft-os címleten a Sárospataki Rákóczi Múzeum következő műtárgyai, motívumai – balról jobbra haladva – szerepelnek: I. Rákóczi György által Patak Héce nevű városrészén letelepített habán fazekasok termékei közül egy kályhacsempe részlete (XVII. sz.); a Rákóczi vár épülete: a belső várudvar a Vörös-toronnyal (XVI. sz.) és a Lorántffy-loggia; Angyalfej az Öregpalota északi kapuzatáról (XVI. sz.); II. Rákóczi Ferenc által alapított üveghuta terméke, egy fonaldíszes üvegkorsó (XIX. sz.); a Mikes család címerével díszített aranyozott ezüst cápás pohár (1682) és szintén a II. Rákóczi Ferenc által alapított üveghuta termékei közül egy hutai üvegpohár (XVIII. sz.).

A Rákóczi Múzeum a Magyar Nemzeti Múzeum filiáléjaként működik Sárospatakon. A Rákócziak egykori vára ma Magyarország legjelentősebb Rákóczi kultuszhelye, évente több mint 100 ezer látogató keresi fel. „Rákócziak dicső kora” állandó kiállítása szakmailag legrészletesebb, műtárgyait tekintve pedig a leggazdagabb a témában. Az állandó kiállítások sorában fontos kiemelni a hegyaljai szőlészetet és borászatot bemutató kiállítást is. (Forrás: spatak.hu)

A 385 Ft-os címleten a Várpalotai Vegyészeti Múzeum - balról jobbra haladva - a bélyegképet alkotó motívumok sorrendje: llosvay Lajos (1851-1936) a hazai kémiaoktatás és orvosképzés jeles személyiségének díszoklevele; a múzeumnak helyet adó Thury-vár épülete; Bánffy-Hunyady János (1578-1646) Londonban élő magyar alkimista; patikaedények a XIX. sz. végéről – a XX. sz. elejéről és higanyos légszivattyú Than Károly hagyatékából.

Az alkalmi boríték és bélyegző grafikáját a témához kapcsolódó további motívumok díszítik.

Forrás: Posta

2. ENGLISH - THE TREASURES OF HUNGARIAN MUSEUMS 2011

With the purpose of showing the collections of Hungarian museums Magyar Posta is starting the issue of a new special stamp series. In 2011 the treasures of the Hungarian National Museum’s Rákóczi Museum in Sárospatak and the Hungarian Museum of Engineering and Transport’s Várpalota Museum of Chemistry are being placed on stamps.

The Rákóczi Museum operates as an affiliate of the Hungarian National Museum in Sárospatak. The castle of the Rákóczi family is today the most significant Rákóczi-linked location in Hungary, more than one hundred thousand people visit it every year. The permanent exhibition of the “golden age of the Rákóczi family” is the most detailed and the richest collection in the subject with regards to artefacts. Among the permanent exhibitions it is important to mention the exhibition on grape growing and wine making. (Source: spatak.hu)
The following objects and motifs of the Rákóczi Museum in Sárospatak appear on the HUF 280 stamp, from left to right: a stove tile made by the Haban potters settled in town quarter known as Héce by György Rákóczi I (17th c.); the building of the Rákóczi castle: the inner castle courtyard with the red Tower (16th c.) and the Lorántffy lodge; Head of the angel from the north gate of the Old Palace (16th c.); a product from the glassworks established by Ferenc Rákóczi II, a thread-decorated glass jug (19th c.); a shark-decorated glass with the coat of arms of the Mikes family (1682) and also from the glassworks established by Ferenc Rákóczi II a glassworks glass (18th c.).

The Hungarian Chemistry Museum was established in 1963 by the Ministry of Heavy Industry with the purpose of collecting the Hungarian memories of the chemical industry and the science of chemistry, to keep them safe and make them accessible for the generations to come. It has been in operation in the Thury castle since 1969. Since being established it has retained its curiosity and operates as Central Europe’s only independent museum of chemistry. (Source: vegyeszetimuzeum.hu)
The order of the motifs forming the stamp image of the Várpalota Museum of Chemistry on the HUF 385 stamp are, from left to right: the certificate of Lajos Ilosvay (1851-1936) a prominent figure in Hungarian education in chemistry and medicine; the museum building, Thury castle; János Bánffy-Hunyady (1578-1646) Hungarian alchemist living in London; pharmacy vessels from the end of the 19th and beginning of the 20th centuries and a mercury air pump from the bequest of Károly Than.

Further motifs in connection with the theme decorate the first day cover and cancellation stamp.

3. GERMAN - SCHÄTZE DER UNGARISCHEN MUSEEN 2011

Die Magyar Posta bringt zum Zweck der Vorstellung von Sammlungen ungarischer Museen eine neue Sonderbriefmarkenserie heraus. 2011 zeigen die Briefmarken Schätze des Rákóczi-Museums Sárospatak des Ungarischen Nationalmuseums und des Chemie-Museums Várpalota des Ungarischen Technik- und Verkehrsmuseums.

Das Rákóczi-Museum ist eine Filiale des Ungarischen Nationalmuseums in Sárospatak. Die einstige Burg der Familie Rákóczi ist heute Ungarns bedeutendster Kultort der Familie Rákóczi, jährlich suchen ihn mehr als hunderttausend Besucher auf. Seine ständige Ausstellung mit dem Titel „Die glorreiche Zeit der Familie Rákóczi” ist die ausführlichste und reichste Ausstellung zu diesem Thema. Auch die ständige Ausstellung über den Weinbau und die Weinbaukunde von Hegyalja muss besonders hervorgehoben werden. (Quelle: spatak.hu)
Auf der 280-Ft-Briefmarke sind die folgenden Kunstgegenstände und Motive des Rákóczi-Museums Sárospatak abgebildet, von links nach rechts: Detail einer Ofenkachel (17. Jh.), ein Erzeugnis der hutterischen Töpfer, die Georg I. Rákóczi im Stadtteil „Héce” ansiedeln ließ; das Gebäude der Rákóczi-Burg: der Innenhof mit dem Roten Turm (16. Jh.) und der Lorántffy-Loggia; ein Engelkopf vom Nordportal des Alten Palasts (16. Jh.); eine Karaffe mit Fadenmuster (19. Jh.), ein Erzeugnis der von Franz II. Rákóczi gegründeten Glashütte; ein vergoldeter genarbter Becher aus Silber, verziert mit dem Wappen der Familie Mikes (1682) und ein Trinkglas (18. Jh.), ebenfalls ein Erzeugnis der von Franz II. Rákóczi gegründeten Glashütte.

Das Ungarische Chemie-Museum wurde 1963 von dem Ministerium für Schwerindustrie gegründet, um die einheimischen Denkmäler, Andenken der Chemieindustrie, eines der unerlässlichen Industriezweige unserer Zeit, und der Chemie als Wissenschaft zu sammeln, aufzubewahren und für die Nachwelt zu erhalten. Seit 1969 ist es in der Thury-Burg in Várpalota beherbergt. Seine Kuriosität hat es seit seiner Gründung bewahrt und es ist das einzige selbstständige Chemie-Museum Mitteleuropas. (Quelle: vegyeszetimuzeum.hu)
Auf der 385-Ft-Briefmarke ist das Chemie-Museum von Várpalota, die Reihenfolge der Motive ist von links nach rechts: die Ehrenurkunde von Lajos llosvay (1851-1936), der namhaften Persönlichkeit des ungarischen Chemieunterrichts und der Ärzteausbildung; das Gebäude der Thury-Burg, die das Museum beherbergt; János Bánffy-Hunyady (1578-1646), ein in London lebender ungarischer Alchimist; Apothekengefäße (Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts) und eine Quecksilberluftpumpe aus dem Nachlass von Károly Than.

Die Grafik des Sonderumschlags und des Sonderstempels zieren weitere an das Thema anknüpfende Motive.

loading...


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="5080017051"
data-ad-format="auto">

Legnépszerübb bélyeg információk

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját.

Viselettörténet I. -  History of clothing I.

Viselettörténet I bélyeg. -  History of clothing I. stamp
Korok viseleteinek bemutatása céljával, Viselettörténet elnevezéssel a Magyar Posta új alkalmi bélyegkisív-sorozat kibocsátását kezdi meg.

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp
A Magyar Posta hagyományai szerint forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a karácsonyt.

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp
Országok, városok elnevezéssel bocsátja forgalomba a Magyar Posta legújabb bélyegkisívét.

A máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap

Megjelent a máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap
Az új érménél számolni kell, az érme névértékét, az arany érménél az arany aktuális gramm árát, a régebbi ...

EUROPA 2015: Régi játékok

Ezüstöt ér a magyar bélyeg!
Ötvennél is több bélyeg közül a második helyet érte el a Magyar Posta újdonsága a PostEurop ....

Még több érme információ >>