MAGYAR ELŐADÓMŰVÉSZEK I. - GÁCS REZSŐ - RODOLFO - FDC

MAGYAR ELŐADÓMŰVÉSZEK I. - GÁCS REZSŐ - RODOLFO - FDC

1. MAGYAR - MAGYAR ELŐADÓMŰVÉSZEK I. - Bélyeg rendelési kód: F2011/009
2. ENGLISH - HUNGARIAN PERFORMING ARTISTS I - Order code of the stamp: F2011/009
3. GERMAN - UNGARISCHE VORTRAGSKÜNSTLER I - Die Bestellnummer Der Marke: F2011/009

Michel:

1. MAGYAR - MAGYAR ELŐADÓMŰVÉSZEK I.
100 éve született Rodolfo - Gács Rezső, Básti Lajos és Kiss Manyi

A Magyar Posta jeles magyar előadóművészek bemutatása céljával új alkalmi bélyegsorozat kibocsátását kezdi meg. Születésük századik évfordulója alkalmából ezúttal Gács Rezső művésznevén Rodolfo, Básti Lajos és Kiss Manyi került bélyegre.

Gács Rezső művésznevén Rodolfo – (1911-87) Érdemes (1960), Kiváló (1971) és SZOT-díjas Művész (1980). Bűvészkedésre egy kínai gyöngyárus inspirálta, majd Odry Zuárd karolta föl és tanította. A Rodolfo Grosso művésznevet is tőle kapta. 1931 januárjától lett tagja a Magyar Artista Egyesületnek. Nemcsak a főváros számos ismert és kedvelt mulatóhelyén szerződtették, hanem előadóként bejárta a világot is. 1967-től állandó meghívottként vett részt a bűvészek világkongresszusain. Sikereinek valódi forrása számainak tökéletes kidolgozása és a közönséggel való kapcsolatteremtő képessége volt. Nyugdíjas korában is napi négy órát gyakorolt. Közismert szlogenje: „Figyeljék a kezemet, mert csalok!”

Básti Lajos (1911-77) Érdemes (1954), Kossuth-díjas (1955), Kiváló (1963) és SZOT-díjas Művész (1965). A Színművészeti Akadémia után Bárdos Artúr Belvárosi Színházában kezdte pályafutását, 1937-ben pedig a Vígszínházba szerződött. 1941-ben még játszott a Magyar és az Andrássy Színházban, de aztán a háború végéig nem szerepelhetett színpadon. Két munkaszolgálat között könyvkiadással és írással foglalkozott. 1945 után a Nemzeti Színház meghatározó művésze lett. A különösen szép orgánumú művész énekes-bonviván szerepekben is bemutatkozott. Számos filmszerepe mellett kiváló versmondóként is emlékezik rá a közönség. 1952-1960 között a Színház- és Filmművészeti Főiskola tanára volt.

Kiss Manyi (1911-1971) Jászai Mari-díjas (1954), Kossuth-díjas (1957), Érdemes (1962), Kiváló (1964) és SZOT-díjas (1970) művész. Pályafutása kezdetén Kolozsvárott, Miskolcon és Szegeden szubrett és komikai szerepeket alakított természetes játékkal, kiváló tánc- és énektudással. 1932 után egy ideig olasz artista férjével külföldi cirkuszokban lépett fel, majd 1934-ben Budapesten debütált. Játszott a Pódium kabaréban és a Király Színházban. 1938-ban a Fővárosi Operettszínház szerződtette, de számos budapesti színházban is szerepelt. 1943-ban a Vígszínházba szerződött. Rövidesen a budapesti közönség egyik kedvence lett. 1954-ben a Madách Színház szerződtette. Az 1950-es években figyeltek fel drámai tehetségére. (Forrás: hu.wikipedia.org)

A sorozat bélyegképein – névérték szerinti sorrendben – Gács Rezső művésznevén Rodolfo, Básti Lajos és Kiss Manyi portréja látható. A portrék mellett minden esetben a művészre illetve a munkásságára jellemző attribútumok szerepelnek, nevezetesen: Rodolfo bűvészmutatványainak elmaradhatatlan kellékei a francia kártya és a varázspálca; Básti Lajos a „színészek királya – a királyok színésze” mottó alapján egy korona, továbbá művészi sokoldalúságát hangsúlyozandó hegedű, és írói munkásságára utaló kézirat; Kiss Manyi örökzölddé vált dalából ismert habos sütemény. Az alkalmi borítékok és bélyegzők grafikáján az előadóművészek életére és munkásságára utaló tárgyak alkotta grafikai kompozíció található.

Forrás: Posta

2. ENGLISH - HUNGARIAN PERFORMING ARTISTS I
Centenary of the birth of Rodolfo (Rezső Gács), Lajos Básti and Manyi Kiss

Magyar Posta is making the first release in a new series of commemorative stamps to present celebrated Hungarian performing artists. To mark the centenary of their birth, Rezső Gács (stage name Rodolfo), Lajos Básti and Manyi Kiss appear on the stamps.

Rezső Gács, stage name Rodolfo – (1911-87) Artist of Merit (1960), Artist of Excellence (1971) and SZOT (National Trades Union Council) Award (1980). Inspired to take up conjuring by a Chinese pearl seller, he was encouraged and taught by Zuárd Odry, who also gave Gács his stage name, Rodolfo Grosso. In January 1931 he became a member of the Society of Hungarian Artistes. Not only was he contracted at many popular venues in Budapest, but he also travelled the world as an entertainer. From 1967 he took part as an invited performer at international congresses of magicians. The secret of his success was practising his tricks to perfection and his ability to create a rapport with the audience. Even after he retired, he practised four hours a day. His well-known slogan was “Watch my hands – I’m cheating!”

Lajos Básti (1911-77) Artist of Merit (1954), Kossuth Prize (1955), Artist of Excellence (1963) and SZOT Award (1965). After graduating from the Academy of Dramatic Arts, he began his career at the Bárdos Artúr Theatre in downtown Budapest, and then joined Budapest’s Comedy Theatre in 1937. In 1941 he was still appearing in the Magyar and Andrássy Theatres, but then could not appear on stage until the end of World War II. Between two periods of forced labour he was involved in book publishing and writing. After 1945 he became a distinguished artist at the National Theatre. His marvellous voice meant that he could also play singing and operetta hero roles. Besides numerous film roles, he is also remembered for his outstanding poetry recitals. He taught at the Academy of Drama and Film between 1952 and 1960.

Manyi Kiss (1911-1971) Jászai Mari Award (1954), Kossuth Prize (1957), Artist of Merit (1962), Artist of Excellence (1964) and SZOT Award (1970). She began her career in Kolozsvár (today Cluj in Romania), Miskolc and Szeged, using her natural acting and excellent dancing and singing abilities to good effect in soubrette and comic roles. After 1932 she appeared with her husband, an Italian artiste, in circuses abroad, and then made her Budapest debut in 1934. She continued her career at the Podium Cabaret and Király Theatres before contracting in 1938 with the Budapest Operetta Theatre. She played in numerous other Budapest theatres and then joined the Comedy Theatre in 1943. She soon became a favourite with Budapest audiences. In 1954 she contracted with the Madách Theatre. In the 1950s her prowess in dramatic roles was discovered. (Source: hu.wikipedia.org)

The stamp designs, in order of face value, feature the portraits of Rezső Gács (stage name Rodolfo), Lajos Básti and Manyi Kiss. Next to each artist are objects associated with their work, namely cards and a magic wand, Rodolfo’s indispensable props for conjuring tricks; a crown, reflecting the motto about Lajos Básti “the king of actors, the actor of kings” as well as a violin and a manuscript referring to his artistic versatility and literary activities; and a cream cake, known from Manyi Kiss’s evergreen song. The design of the first day covers and the postmarks are graphic compositions of objects referring to the artists’ life and works.

3. GERMAN - UNGARISCHE VORTRAGSKÜNSTLER I
Vor 100 Jahren wurden Rodolfo – Rezső Gács, Lajos Básti und Manyi Kiss geboren

Die Magyar Posta beginnt zur Vorstellung ungarischer Vortragskünstler die Ausgabe einer neuen Sonderbriefmarken-serie. Anlässlich des hundertsten Jahrestages ihrer Geburt gelangen diesmal Rezső Gács – bekannt unter dem Künstler-namen Rodolfo, Lajos Básti und Manyi Kiss auf die Briefmarken.

Rezső Gács, bekannt unter dem Künstlernamen Rodolfo – (1911-87) Verdienter Künstler (1960), Ausgezeichneter Künstler (1971) und SZOT-Preisträger (1980) (SZOT – Landesrat der Gewerkschaften).  Zur Zauberei inspirierte ihn ein chinesischer Perlenverkäufer, später nahm Zuárd Odry sich seiner an und lehrte ihn. Von ihm bekam er auch den Künstlernamen Rodolfo Grosso. Vom Januar 1931 an war er Mitglied des Ungarischen Artistik-Vereins. Er wurde nicht nur von den bekannten und beliebten Unterhaltungslokalen der Hauptstadt engagiert, sondern reiste als Vortragskünstler auch durch die Welt. Von 1967 an nahm er als ständiger Beauftragter an den Weltkongressen der Zauberer teil. Die wahren Quellen seiner Erfolge waren die perfekte Ausarbeitung seiner Produktionen und seine Fähigkeit Bindung zum Publikum zu schaffen. Er übte auch im Ruhestand täglich bis zu vier Stunden. Sein allgemein bekannter Slogan war: „Achten Sie auf meine Hand, denn ich schummle!”

Lajos Básti (1911-77) Verdienter Künstler (1954), Kossuthpreisträger (1955), Ausgezeichneter Künstler (1963) und SZOT-Preisträger (1965). Nach Abschluss der Schauspielakademie begann er seine Laufbahn im Belvárosi Színház (Innerstädtisches Theater in Budapest), wo Artúr Bárdos der Direktor war, 1937 wurde er vom Vígszinház (Budapester Lustspieltheater) engagiert. 1941 spielte er noch im Magyar Színház und im Andrássy Színház (Ungarisches Theater und Andrássy-Theater), danach durfte er bis Kriegsende nicht auf der Bühne auftreten. Zwischen zwei Arbeitsdiensten beschäftigte er sich mit Verlegen und Schreiben. Nach 1945 wurde er zu einem dominanten Künstler am Nemzeti Színház (Nationaltheater Budapest). Der Künstler, der ein besonders schönes Organ hatte, stellte sich auch in dem Rollenfach singender Bonvivant vor. Neben seinen vielen Filmrollen erinnert sich das Publikum auch als ausgezeichneten Rezitator an ihn. Von 1952 bis 1960 war er Hochschulprofessor an der Színház- és Filmművészeti Főiskola (Hochschule für Theater und Filmkunst in Budapest).

Manyi Kiss (1911-1971) Jászai-Mari-Preisträgerin (1954), Kossuthpreisträgerin (1957), Verdiente Künstlerin (1962), Ausgezeichnete Künstlerin (1964) und SZOT-Preisträgerin (1970). Am Anfang ihrer Laufbahn spielte sie in Kolozsvár, Miskolc und Szeged in den Rollenfächern Soubrette und Komikerin mit natürlichem Spiel und perfektem tänzerischem und sängerischem Können. Nach 1932 trat sie eine Zeit lang mit ihrem italienischen Artisten-Ehegatten in ausländischen Zirkussen auf, 1934 debütierte sie in Budapest. Sie spielte im „Pódium” Kabarett und am Király Színház (Király-Theater). 1938 wurde sie vom Fővárosi Operettszínház (Budapester Hauptstädtischen Operettentheater) engagiert, aber sie spielte auch an vielen anderen Budapester Theatern. 1943 wurde sie vom Vigszínház (Lustspieltheater) engagiert. Bald war sie der Liebling des Budapester Publikums geworden. 1954 engagierte sie das Madách Színház (Budapester Madách Theater). In den 1950er Jahren wurde man auf ihr dramatisches Talent aufmerksam. (Quelle: hu.wikipedia.org)

Die Briefmarken der Serie bilden – in der Reihenfolge ihrer Nennwerte – die Porträts von Rezső Gács, bekannt unter dem Künstlernamen Rodolfo, Lajos Básti und Manyi Kiss ab. Neben den Porträts sind in jedem Fall die für den Künstler bzw. sein Werk bezeichnenden Attribute angeführt, nämlich: die unerlässlichen Requisiten der Zauberstücke von Rodolfo, das französisches Blatt und der Zauberstab; nach dem Motto: Lajos Básti der „König der Schauspieler – Schauspieler der Könige” eine Krone sowie eine Geige als Zeichen seiner Vielseitigkeit und ein Autograf als Hinweis auf seine schriftstellerische Tätigkeit; der nach dem Evergreen von Manyi Kiss bekannte „habos sütemény” (‚Ach wie gut schmeckt der Kuchen mit Schlagsahne’). Auf den Grafiken der Sonderumschläge und Sonderstempel sind auf das Leben und die Tätigkeit der Vortragskünstler hindeutende Gegenstände abgebildet, dargestellt im Rahmen einer grafischen Komposition.

loading...