MŰVÉSZETEK III.

MŰVÉSZETEK III.

1. MAGYAR - MŰVÉSZETEK III. - Bélyeg rendelési kód: 2006 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - THE ARTS III. - Order code of the stamp: 2006 Year stamps complete
3. GERMAN - Kunst III. - Marke die sprechstunde kode: 2006 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - MŰVÉSZETEK III.

Neves magyar alkotók műveinek bélyegképen történő bemutatását folytatja a Magyar Posta Művészetek elnevezésű alkalmi bélyegsorozatának kibocsátásával.

A háromcímletű sorozat címletein a hazai kortárs művészet három remeke látható: „Fehér László: Gyerek repülőgépmodellekkel, 2004” c. festménye, „Harasztÿ István: Körtánc, 2005” c. szobra és „Péreli Zsuzsa: Aequilibrium, 2000-2001” c. gobelin képe. A sorozat Pintér Márió (120 és 160 Ft-os címlet) és Juhász Imre (140 Ft-os címlet) művészfotóinak felhasználásával készült.

A bélyegsorozathoz tartozó alkalmi borítékot képkeretek alkotta kompozíció díszíti. Az alkalmi bélyegzőn a festészetre utaló grafika látható.

Megjelenési időpont: 2006. július 27.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - THE ARTS III.

Magyar Posta is continuing the presentation of the works of famous Hungarian artists on stamps with the issue of the special stamp series entitled The Arts.

The three stamps of the series show three great works of contemporary Hungarian art: László Fehér’s painting Child with Model Aircraft, 2004, István Harasztÿ’s sculpture Circle Dance, 2005 and Zsuzsa Péreli’s tapestry picture Aequilibrium, 2000-2001. The series was produced using the artistic photographs of Márió Pintér (HUF 120 and HUF 160 stamps) and Imre Juhász (HUF 140 stamp).

The first day cover belonging to the stamp series is decorated by a composition formed by picture frames. The special cancellation stamp contains a graphic design with a painting-related motif.

Date of issue: 27 July 2006

3. GERMAN - Kunst III.

Renommierte ungarische Stempel der Präsentation der Arbeiten von der Ungarischen Post weiterhin gelegentlich bélyegsorozatának Kunst, als die Frage.

Die Stückelung der Serie home háromcímletű drei Meisterwerke der zeitgenössischen Kunst zu sehen: "White, László: Kinder repülőgépmodellekkel, 2004 c. Gemälde, "Stephen Haraszty: Circle Dance, 2005" C. und die Statue des "Zsuzsa Péreli Tapestry Bild Aequilibrium, 2000-2001" C. Gobelin Bild. Die Pinter Mario Serie (120 und 160 Forint Bezeichnung) und Juhasz, Imre (HUF 140 par) mit művészfotóinak.

Die Briefmarken sind aus gelegentlichen Umschlag Zusammensetzung mit Bilderrahmen verziert. Die gelegentliche Stempel, die sich auf die Malerei-Grafik-Display.