MŰVÉSZETEK 2011

MŰVÉSZETEK 2011

1. MAGYAR - MŰVÉSZETEK 2011 - Bélyeg rendelési kód: 2011 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - ARTS 2011 - Order code of the stamp: 2011 Year stamps complete
3. GERMAN - KÜNSTE 2011 - Die Bestellnummer Der Marke: 2011 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - MŰVÉSZETEK 2011
150 éve született Koszta József és Rippl-Rónai József

A Magyar Posta Művészetek elnevezésű alkalmi bélyegsorozatán neves magyar alkotók műveit mutatja be. A 2011. évi bélyegsorozat egyik címletén Koszta József Muskátlis kislány (1917 körül; Magyar Nemzeti Galéria) c. alkotásának részlete, a másik címleten pedig Rippl-Rónai József Női profil, Zorka (1916; Magyar Nemzeti Galéria) c. festménye látható. A sorozathoz tartozó alkalmi borítékokat a művészek egy-egy alkotása – Koszta József: Mákvirágok (1910-es évek; Koszta József Múzeum, Szentes) és Rippl-Rónai József: Utolsó önarckép (1927; Magyar Nemzeti Galéria) –, az alkalmi bélyegzőt pedig aláírásuk díszíti.

Koszta József (Brassó, 1861. március 27. – Budapest, 1949. július 29.) festészeti tanulmányait a Mintarajziskolában kezdte, majd a Müncheni Akadémián folytatta. Hazatérése után a Benczúr Gyula Mesteriskola növendéke lett és neves festők – Lotz Károly és Székely Bertalan – tanították. Több díj és kiállítás után 1902-1903 során Nagybányán alkotott. Tanulmányutakat tett Párizsba, Rómába és Hollandiába. Visszatérése után a Szolnoki Művésztelep tagja lett. Visszahúzódó természetéből fakadóan közel 30 évig egy Szentes melletti tanyán élt és alkotott. 1937-ben a Szinyei Merse Pál Társaság tiszteletbeli tagjává választotta. Műveiben főként a paraszti életet és az alföldi tájakat dolgozta fel. Erőteljesen használta a fény-árnyék adta lehetőségeket, erős tónusos színeket alkalmazott. Ábrázolásmódjára leginkább a drámai, expresszív realista formázás jellemző. Portrék, csendéletek és tájképek alkották munkássága gerincét. 1948-ban Kossuth-díjat kapott. Képeit a szentesi múzeumra hagyta, amely hálából 1949-ben felvette nevét.

Rippl-Rónai József (Kaposvár, 1861. május 23. – Kaposvár, 1927. november 25.) magyar festő, grafikus. Kaposváron volt patikussegéd, majd Budapesten gyógyszerészeti mesteroklevelet szerzett. 1882-ben házitanítóskodott, és rajzórákat vett. 1884-től a müncheni Művészeti Akadémián, majd 1887-ben Párizsban Munkácsy Mihálynál tanult, később segédje lett. Festészetén eleinte meglátszott Munkácsy hatása, de franciaországi tartózkodása alatt új stílusirányzatokkal is megismerkedett. Hazatérése után, 1902-ben Kaposváron telepedett le. Alapító tagja volt a Magyar Impresszionisták és Naturalisták Köre (MIÉNK) csoportnak, és részt vett a Nyugat mozgalmában is. A festészeten kívül üvegablakok tervezésével és készítésével is foglalkozott. 1912-ben ő készítette az Ernst Múzeum nagyméretű üvegablakát.

Az I. világháború kitörésekor 1914-ben Párizsban elfogták és internálták, 1915-ben tért haza Kaposvárra. A posztimpresszionista és szecessziós törekvések legjobb magyarországi képviselőjeként tartják számon. Festészetére gazdag színvilág, stilizáló vonalak és dekorativitás jellemző. Az 1900-as évek elején finom pasztell technikájú képeket festett. Kialakított egy sajátos stílust, amit „kukoricás”-nak nevezett: a festéket vattaszerűen, foltos felrakásokkal hordta fel vásznaira. Kaposváron tiszteletére Rippl-Rónai művészeti díjat alapítottak, 1978-ban pedig megnyílt a Rippl-Rónai József-emlékmúzeum..(Forrás: hu.wikipedia.org)

Forrás: Posta

2. ENGLISH - ARTS 2011
József Koszta és József Rippl-Rónai were born 150 years ago

In the special stamp series entitled Arts Magyar Posta present the works of famous Hungarian artists. On one of the stamps in the series in 2011 a detail from József Koszta’s Small girl with geranium (around 1917; Hungarian National Gallery) can be seen and on the other there is the painting by József Rippl-Rónai entitled Female profile, Zorka (1916; Hungarian National Gallery). The first day cover belonging to the series is decorated by a work from each of the artists – József Koszta: Poppies (1910s, József Koszta Museum, Szentes) and József Rippl-Rónai: Final self-portrait (1927; Hungarian National Gallery) – the special cancellation stamp includes their signatures.

József Koszta (Brassov, 27 March 1861 – Budapest, 29 July 1949) started his study of painting in the School of Decorative Arts and then continued at the Academy in Munich. After returning home he became a student of the Benczúr Gyula School of Masters being taught by famous painters – Károly Lotz and Bertalan Székely. After several awards and exhibitions between 1902-1903 he worked in Nagybánya. He travelled abroad to study to Paris, Rome and the Netherlands. After returning home he became a member of the Szolnok Artist Colony. Due to his withdrawn nature he lived and worked in a cottage near to Szentes for nearly 30 years. In 1937 he was made an honorary member of the Szinyei Merse Pál Association. His works mainly dealt with peasant life and landscape of the Great Plain. He made strong use of the possibilities provided by light and shadow, he also used strongly toned colours. His form of depiction was mainly characteristic of the dramatic, and of expressive realism. The bulk of his work included portraits, still life and landscapes. He received the Kossuth Award in 1948. He left his pictures to the Szentes museum, which took on his name in gratitude.

József Rippl-Rónai (Kaposvár, 23 May 1861 – Kaposvár, 25 November 1927) Hungarian painter and graphic artist. He was a chemist’s assistant and then obtained a master certificate in pharmacy in Budapest. In 1882 he worked as a private tutor and took drawing classes. From 1884 he studied at the Academy of Art in Munich and in 1887 in Paris with Mihály Munkácsy later becoming his assistant. At the beginning the effect of Munkácsy could be seen in his work, but during his stay in France he got acquainted with new styles and trends. After returning home in 1902 he settled in Kaposvár. He was a founding member of the Hungarian Group of Impressionists and Naturalists and also took part in the Nyugat (West) movement. After from painting, he was also involved in the design and production of glass windows. In 1912 it was he who made the large glass window in the Ernst Museum. When World War I broke out he was detained in Paris and interned, he returned home to Kaposvár in 1915. He is regarded as the best Hungarian representative of post-impressionism and Art Nouveau. His painting is characterised by a rich world of colour, stylised lines and decorative features. At the beginning of the 1900s he painted pastels. He established a unique style, which he called “kukoricás” (maize-like): he applied the paints onto the canvas in a cotton wool, patchy manner. In his honour a Rippl-Rónai art award was set up in Kaposvár and in 1978 the Ripple-Rónai Commemorative Museum was opened. (Source: hu.wikipedia.org)

3. GERMAN - KÜNSTE 2011
Vor 150 Jahren wurden József Koszta und József Rippl-Rónai geboren

Die Magyar Posta präsentiert auf ihrer Sonderbriefmarkenserie „Künste” Werke berühmter ungarischer Künstler. Auf einer der Marken der Briefmarkenserie 2011 ist ein Detail des Werkes „Kleines Mädchen mit Geranie” von József Koszta (um 1917, Ungarische Nationalgalerie) und auf der zweiten Marke ein Gemälde von József Rippl-Rónai „Weibliches Profil, Zorka” (1916, Ungarische Nationalgalerie) zu sehen. Auf den zur Serie gehörenden Sonderumschlägen ist je ein Werk der Künstler abgebildet – József Koszta: „Mohnblumen” (1910, Koszta-József-Museum, Szentes) und József Rippl-Rónai: „Das letzte Selbstbildnis” (1927, Ungarische Nationalgalerie) –, den Sonderstempel zieren ihre Unterschriften.

József Koszta (Kronstadt, 27. März 1861 – Budapest, 29. Juli 1949) seine malerischen Studien begann er in der Musterzeichenschule (Mintarajziskola), die er dann an der Münchener Akademie fortsetzte. Nach seiner Heimkehr wurde er Student der Benczúr-Gyula-Meisterschule (Benczúr-Gyula-Mesteriskola), seine Lehrer waren namhafte Maler – wie zum Beispiel Károly Lótz und Bertalan Székely. Nach mehreren Preisen und Ausstellungen schaffte er von 1902 bis 1903 in Neustadt (Nagybánya, jetzt Rumänien). Er machte Studienreisen nach Paris, Rom und den Niederlanden. Nach seiner Rückkehr wurde er Mitglied der Künstlerkolonie von Szolnok. Wegen seiner zurückgezogenen Natur lebte und schaffte er nahezu 30 Jahre lang auf einem Bauernhof neben Szentes. 1937 wählte man ihn zum Ehrenmitglied der Szinyei-Merse-Pál-Gesellschaft. In seinen Werken verewigte er in erster Linie das bäuerliche Leben und die Landschaft der Großen Ungarischen Tiefebene. Er arbeitete betont mit Licht und Schatten und verwendete stark abgetönte Farben. Bezeichnend für seine Darstellungsweise ist hauptsächlich die dramatische, expressiv-realistische Formung. Seine Hauptwerke waren Porträts, Stillleben und Landschaftsbilder. 1948 wurde ihm der Kossuthpreis verliehen. Seine Bilder vermachte er dem Museum von Szentes, das aus Dankbarkeit 1949 seinen Namen annahm.

József Rippl-Rónai (Kaposvár, 23. Mai 1861 – Kaposvár, 25. November 1927) ungarischer Maler, und Grafiker. Er war Apothekengehilfe in Kaposvár, und absolvierte zunächst ein Studium der Pharmazie in Budapest. 1882 war er Privatlehrer und nahm Zeichenunterricht. Von 1884 studierte er an der Kunstakademie München und 1887 lernte er bei Mihály Munkácsy in Paris, später wurde er sein Gehilfe. Seiner Malerei sah man anfangs den Einfluss von Munkácsy an, aber während seines Pariser Aufenthalts lernte er auch neue Stilrichtungen kennen. Nach seiner Heimkehr ließ er sich im Jahr 1902 in Kaposvár nieder. Er war Gründungsmitglied der Gesellschaft der Ungarischen Impressionisten und Naturalisten (MIÉNK) und nahm auch an der Bewegung „Westen” („Nyugat”) teil. Außer der Malerei beschäftigte er sich auch mit dem Entwurf und der Anfertigung von Glasfenstern. 1912 fertigte er die großen Fenster des Ernst-Museums an. Zur Zeit des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges wurde er 1914 in Paris gefangenen genommen und interniert, 1915 kehrte er nach Kaposvár zurück. Man hält ihn für den besten ungarischen Vertreter des Spätimpressionismus und des Jugendstils. Bezeichnend für seine Malerei sind die reiche Farbenwelt, die stilisierten Linien und die Dekorativität. Anfang der 1900er Jahre malte er Bilder in feiner Pastelltechnik. Er entwickelte einen eigenen Stil, den er als „maiskornartig” bezeichnete: Er trug die Farben watteartig, mit gefleckten Auftragungen auf seine Leinwände auf. In Kaposvár wurde zu seinen Ehren ein Rippl-Rónai-Kunstpreis gestiftet und 1978 wurde das Rippl-Rónai-József-Gedenkmuseum eröffnet..(Quelle: hu.wikipedia.org)

loading...


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="5080017051"
data-ad-format="auto">

Legnépszerübb bélyeg információk

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját.

Viselettörténet I. -  History of clothing I.

Viselettörténet I bélyeg. -  History of clothing I. stamp
Korok viseleteinek bemutatása céljával, Viselettörténet elnevezéssel a Magyar Posta új alkalmi bélyegkisív-sorozat kibocsátását kezdi meg.

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp
A Magyar Posta hagyományai szerint forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a karácsonyt.

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp
Országok, városok elnevezéssel bocsátja forgalomba a Magyar Posta legújabb bélyegkisívét.

A máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap

Megjelent a máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap
Az új érménél számolni kell, az érme névértékét, az arany érménél az arany aktuális gramm árát, a régebbi ...

EUROPA 2015: Régi játékok

Ezüstöt ér a magyar bélyeg!
Ötvennél is több bélyeg közül a második helyet érte el a Magyar Posta újdonsága a PostEurop ....

Még több érme információ >>