A JÖVŐ HÁZA - ZALA GYÖRGY

A JÖVŐ HÁZA - ZALA GYÖRGY

1. MAGYAR - A JÖVŐ HÁZA ZALA GYÖRGY - Bélyeg rendelési kód: 2008 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - HOUSE OF THE FUTURE GYORGY ZALA - Order code of the stamp: 2008 Year stamps complete
3. GERMAN - Das Haus der Zukunft, György Zala- Die Bestellnummer Der Marke: 2008 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - A JÖVŐ HÁZA ZALA GYÖRGY

A Magyar Posta alkalmi bélyeg kibocsátásával köszönti Zala György születésének 150. évfordulóját.
Zala György (eredeti családneve: Mayer; Alsólendva, 1858. április 16. – Budapest, 1937. július 31.) szobrászművész, a századforduló hivatalos művészetének jelentős képviselője, a neobarokk emlékműszobrászat legjelentősebb mestere. Számos kitüntetést, díjat, aranyérmet nyert, 1896. június 6-án a Ferenc József Rend lovagkeresztjét kapta a királytól. Nevéhez kapcsolódik a budapesti Millenniumi emlékmű is a városligeti Hősök terén. A bronzszobrokat Zala György tervezte és többségében kivitelezte is. A bélyegképen látható,

Gábriel-szobor elnyerte az 1900-as párizsi világkiállítás nagydíját. A közel 5 méter magas, kitárt szárnyú Gábriel arkangyal szobra középen, egy 36 méter magas oszlopon áll. Egyik kezében a magyar koronát, a másikban a kettős keresztet emeli a magasba, épp úgy, ahogy a legenda szerint az államalapító, Szent István álmában tette. Forrás: http://hu.wikipedia.org

A Gábriel arkangyal szobrát ábrázoló bélyeghez tartozó alkalmi borítékon a Hősök tere részlete található. Az alkalmi bélyegzőn Zala György portréja látható.

Megjelenési időpont: 2008. szeptember 25.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - HOUSE OF THE FUTURE GYORGY ZALA

The Hungarian Post Office stamp issue occasional welcomed the birth of György Zala 150th anniversary.

György Zala (original last name: Mayer; Alsólendva, 1858th April 16 - Budapest, 1937. July 31), sculptor of the century the official representative of a major art of the Baroque master emlékműszobrászat most. Several awards, awards, won a gold medal, 1896. June 6, the Franz Joseph Order lovagkeresztjét was the king. He was also linked to the Millennium Monument in Heroes' Square, City Park. The bronze statues designed by Gyorgy Zala and most well executed. The stamp shows

Gabriel's statue in Paris won the 1900 World Expo in the Grand Prix. With nearly 5 feet high, with wings outstretched in the middle statue of the archangel Gabriel, a 36-meter-high pillars. One of the hands of the Hungarian crown, the other double-cross in the air increases, just as the state, according to legend, St. Stephen's was a dream. Source: http://hu.wikipedia.org

The statue of the Archangel Gabriel occasional envelope of stamps depicting the details of the Heroes' Square. The occasional stamp portrait of György Zala visible.

3. GERMAN - Das Haus der Zukunft, György Zala

Die Ungarische Post Briefmarkenausgabe gelegentliche begrüßte die Geburt von György Zala 150. Jubiläum.

György Zala (ursprünglicher Nachname: Mayer; Alsólendva, 1858. 16. April - Budapest, 1937. 31. Juli), Bildhauer des Jahrhunderts der offizielle Vertreter eines großen Kunst des Barock-Meisters emlékműszobrászat meisten. Mehrere Auszeichnungen, Preise, eine Goldmedaille gewonnen, 1896. 6. Juni war der Franz-Joseph lovagkeresztjét Auftrag des Königs. Er war auch auf die Millenniums-Denkmal in Square Heroes ", City Park verbunden. Die Bronzestatuen designed by György Zala und die meisten gut ausgeführt. Die Briefmarke zeigt

Gabriel Statue in Paris gewann die World Expo 1900 in der Grand Prix. Mit fast 5 Meter hoch, mit Flügeln in der Mitte Statue des Erzengels Gabriel, ein 36 ausgestreckten Meter hohen Säulen. Zu den Händen der ungarischen Krone, die anderen Doppel-Kreuz in der Luft erhöht, ebenso wie der Staat, der Legende nach war St. Stephen's ein Traum. Quelle: http://hu.wikipedia.org

Die Statue des Erzengels Gabriel gelegentliche Umschlag von Briefmarken der Darstellung der Einzelheiten der Platz der Helden ". Die gelegentliche Stempel Porträt György Zala sichtbar.

loading...


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="5080017051"
data-ad-format="auto">

Legnépszerübb bélyeg információk

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját.

Viselettörténet I. -  History of clothing I.

Viselettörténet I bélyeg. -  History of clothing I. stamp
Korok viseleteinek bemutatása céljával, Viselettörténet elnevezéssel a Magyar Posta új alkalmi bélyegkisív-sorozat kibocsátását kezdi meg.

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp
A Magyar Posta hagyományai szerint forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a karácsonyt.

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp
Országok, városok elnevezéssel bocsátja forgalomba a Magyar Posta legújabb bélyegkisívét.

A máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap

Megjelent a máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap
Az új érménél számolni kell, az érme névértékét, az arany érménél az arany aktuális gramm árát, a régebbi ...

EUROPA 2015: Régi játékok

Ezüstöt ér a magyar bélyeg!
Ötvennél is több bélyeg közül a második helyet érte el a Magyar Posta újdonsága a PostEurop ....

Még több érme információ >>