KARÁCSONY 2004

KARÁCSONY 2004

1. MAGYAR - KARÁCSONY 2004 - Bélyeg rendelési kód: 2004 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - CHRISTMAS 2004 - Order code of the stamp: 2004 Year stamps complete
3. GERMAN - Weihnachten 2004 - Marke die sprechstunde kode: 2004 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - KARÁCSONY 2004

A Magyar Posta Rt. bélyegkiadási gyakorlatában rendszeresen megjelenő és üdvözleteink méltó megszemélyesítői a karácsonyi bélyegek. Az idei címlet a 2002. évi 38 Ft névértékű forgalmi bélyeg névértékcserével történő utánnyomása.

A bélyegkép Udvardi Erzsébet Betlehem c. festményének reprodukciója, amely Huschit János művészfotója felhasználásával Kara György grafikusművész terve alapján készült.

A bélyeghez tartozó alkalmi boríték rajzát a művész Madonna gyermekkel című műve díszíti, az alkalmi bélyegző motívuma egy karácsonyi hangulatot idéző téli táj stilizált képe. A bélyegkép és a boríték rajz az eredeti műveknek megfelelően, különleges nyomdatechnikai eljárással arany- és ezüstfólia alkalmazásával készült.

Megjelenési időpont: 2004. október 28.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - CHRISTMAS 2004

The Hungarian Post bélyegkiadási practice of regular and remarkable personification of the Christmas greetings stamps. This year's denomination 2002. nominal value of £ 38 per year registration sticker névértékcserével for reprint.

The thumbnail Udvardi Bethlehem Elizabeth C. reproduction of the painting, which Huschit John művészfotója using graphic designed by George Kara.

The stamps are occasional envelope drawing of Madonna with Child by the artist's work is decorated with a Christmas motif stamps, the occasional winter scene with a stylized image of atmosphere. The stamps and the envelope graph to the original works, in accordance with the special printing process using gold and ezüstfólia made.

3. GERMAN - Weihnachten 2004

Die Ungarische Post bélyegkiadási Praxis der regelmäßigen und bemerkenswerte Personifizierung der Weihnachtsgrüße Briefmarken. Die diesjährige Bezeichnung 2002. Nennwert von £ 38 pro Jahr Registrierung Aufkleber névértékcserével für reprint.

Die Miniaturansicht Udvardi Bethlehem Elizabeth C. Reproduktion des Gemäldes, die Huschit John művészfotója mit Grafik von George Kara konzipiert.

Die Briefmarken sind gelegentliche Hüllkurven der Madonna mit Kind von der Arbeit des Künstlers wird mit einer Weihnachts-Motiv Briefmarken gestaltet, die gelegentliche Winterlandschaft mit einem stilisierten Bild der Atmosphäre. Die Briefmarken und den Umschlag Graphen, um die ursprünglichen Arbeiten, in Übereinstimmung mit den speziellen Druckprozess mit Gold und ezüstfólia gemacht.

loading...


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="5080017051"
data-ad-format="auto">

Legnépszerübb bélyeg információk

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját.

Viselettörténet I. -  History of clothing I.

Viselettörténet I bélyeg. -  History of clothing I. stamp
Korok viseleteinek bemutatása céljával, Viselettörténet elnevezéssel a Magyar Posta új alkalmi bélyegkisív-sorozat kibocsátását kezdi meg.

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp
A Magyar Posta hagyományai szerint forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a karácsonyt.

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp
Országok, városok elnevezéssel bocsátja forgalomba a Magyar Posta legújabb bélyegkisívét.

A máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap

Megjelent a máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap
Az új érménél számolni kell, az érme névértékét, az arany érménél az arany aktuális gramm árát, a régebbi ...

EUROPA 2015: Régi játékok

Ezüstöt ér a magyar bélyeg!
Ötvennél is több bélyeg közül a második helyet érte el a Magyar Posta újdonsága a PostEurop ....

Még több érme információ >>