KÉPES KRÓNIKA I.

KÉPES KRÓNIKA I.

1. MAGYAR - KÉPES KRÓNIKA I. - Bélyeg rendelési kód: 1971/005
2. ENGLISH - THE ILLUSTRATED CHRONICLE - Order code of the stamp: 1971/005
3. GERMAN - Der illustrierte Chronik - Die Bestellnummer Der Marke: 1971/005

Michel: 2711-2717

1. MAGYAR - KÉPES KRÓNIKA I.

A Képes Krónika 0.40 Ft -os bélyegén Koppány vezér lefejezése, a 0.60 Ft -os bélyegen Péter királyt elűzi Aba Sámuel, az 1,- Ft -os bélyegen Bazaráb legyőzi a királyi sereget, az 1.50 Ft -os bélyegen Salamon király és Géza herceg viszálya, a 2.50 Ft -os bélyegen Az Óbudai monostor alapítása, a 4,- Ft -os bélyegen Kálmán király és fivére kibékülése, az 5,- Ft -os bélyegen Nagyváradi templom építése látható.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft.

2. ENGLISH - THE ILLUSTRATED CHRONICLE

The Illustrated Chronicle 0.40 HUF sticker Koppány decapitation, the rate of HUF 0.60 sticker repel Peter King Samuel Aba, 1 HUF sticker Bazaráb defeat of the royal army, the rate of HUF 1.50 postage stamp of King Solomon and the Duke Geza quarrels the sticker on the 2.50 HUF Óbuda monastery founded in the 4 HUF sticker Kalman reconciliation of King and his brother, 5 HUF sticker Oradea church building can be seen.

3. GERMAN - Der illustrierte Chronik

The Illustrated Chronicle 0.40 HUF Aufkleber Koppány Enthauptung, stoßen sich die Höhe von HUF 0.60 Aufkleber Peter König Samuel Aba, 1 HUF Aufkleber Bazaráb Niederlage der königlichen Armee, die Höhe von HUF 1.50 Briefmarke von König Salomo und der Herzog Geza Streitigkeiten dem Aufkleber auf der 2..50 HUF Óbuda Kloster, gegründet im 4 HUF Aufkleber Kalman Vereinbarkeit von König und sein Bruder, 5- HUF Aufkleber Oradea Kirchengebäude zu sehen.