JELES MAGYAROK - FARKAS FERENC

JELES MAGYAROK - FARKAS FERENC

1. MAGYAR - JELES MAGYAROK - 100 ÉVE SZÜLETETT FARKAS FERENC - Bélyeg rendelési kód: 2005 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - PROMINENT HUNGARIANS: FERENC FARKAS WAS BORN 100 YEARS AGO - Order code of the stamp: 2005 Year stamps complete
3. GERMAN - Berühmte Ungarn - FARKAS FERENC - Marke die sprechstunde kode: 2005 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - JELES MAGYAROK - 100 ÉVE SZÜLETETT FARKAS FERENC

A Magyar Posta Rt. alkalmi bélyeg kibocsátásával tiszteleg Farkas Ferenc (Nagykanizsa, 1905. dec. 15. - Budapest, 2000. okt. 11.) zeneszerző munkássága előtt, a művész születésének századik évfordulója alkalmából.

Farkas Ferenc már gyermekkorában vonzódott a zenéhez, és tehetsége korán megnyilvánult. Nyolcéves korától zongorázott és a középiskola elvégzése után a Zeneakadémia zeneszerzés szakának növendéke lett. Weiner Leó és Siklós Albert tanítványa volt.

Műveiben egyesíti a világos latin szerkesztést a magyar hangvétellel, így lett igazán egyéni hangú zeneszerző. Alkotói tevékenysége nagyon széleskörű és sokoldalú, a zeneirodalom szinte valamennyi területét felöleli. Írt zenés színpadi műveket: A bűvös szekrény című vígoperája mellett a népszerű Csínom Palkó daljátékot és a Furfangos diákok című balettet; oratóriumokat, kantátákat, köztük a szülővárosának ajánlott Thury-kantátát, számos kórusművet, kamarazenei darabokat, zenekari műveket.

Alkotásait Európa-szerte játsszák, ismerik, becsülik és sokra tartják. Farkas Ferenc hosszú és termékeny pályája alatt számos kitüntetésben, elismerésben részesült: Liszt-díj (1933); Ferenc József-díj (1934); Klebelsberg-díj (1943); Kossuth-díj (1950, 1991); Erkel-díj (1960); Érdemes művész (1965); Kiváló művész (1970); Herder-díj (1979); a Magyar Népköztársaság babérral ékesített érdemrendje (1985), az Olasz Köztársaság érdemrendjének lovagja (1985); Bartók-Pásztory-díj (1986).

1965-ben szülővárosának, Nagykanizsának díszpolgára lett. A bélyegképen Farkas Ferenc saját, Blüthner zongorájánál ülve, komponálás közben látható. Az alkalmi boríték rajzán a művész Bösendorfer zongorája szerepel, háttérben a „Fejedelem áhításai” című kantáta soraival. Az alkalmi bélyegzőn a bélyeg hangulatához és elemeihez illeszkedő grafikai kompozíció található.

Megjelenési időpont: 2005. szeptember 30.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - PROMINENT HUNGARIANS: FERENC FARKAS WAS BORN 100 YEARS AGO

The Hungarian Post Office Ltd. is commemorating the life and work of Ferenc Farkas (Nagykanizsa, 15th December 1905 – Budapest, 11th October 2000), composer by issuing stamps on the occasion of the 100th anniversary of the artist’s birth.

Ferenc Farkas was attracted to music as a child, and his talent was recognised early. He played the piano from the age of eight, and after completing secondary school he continued his studies at the Academy of Music majoring in composing. His teachers were Leó Weiner and Albert Siklós. In his works he united light Latin composition with Hungarian tones, which made him a clearly individual composer. His creative activity is very varied and versatile, covering nearly all areas of musical literature. He wrote musical works for the stage, such as a comedy-opera The magic Wardrobe, the popular opera Csínom Palkó and a ballet Smart Students, as well as oratorios, cantatas, including the Thury cantata dedicated to his home-town, numerous choir works, chamber music pieces, orchestral works.

His works are known, played and held in high esteem all over Europe. During his long and creative career Ferenc Farkas was granted several awards and titles: Liszt Prize (1933); Franz Joseph Prize (1934); Klebelsberg Prize (1943); Kossuth Prize (1950, 1991); Erkel Prize (1960); Artist of Credit (1965); Excellent Artist (1970); Herder Prize (1979); Laureate Order of Honour of the Hungarian People’s Republic (1985), Knight of the Order of Honour of the Italian Republic (1985); Bartók-Pásztory Prize (1986). In 1965 he became honoured citizen of his hometown, Nagykanizsa. In the stamp picture Ferenc Farkas can be seen sitting at his own Blüthner piano, composing music.

The drawing on the first day cover shows the artist’s Bösendorfer piano with lines from his cantata “The Sovereign’s Desires”. On the special cancellation stamp there is a graphic composition suiting the atmosphere and elements of the postage stamp.

Source: www.halisnagykanizsa.bibl.hu

Date of issue: 30th September 2005

3. GERMAN - Berühmte Ungarn - FARKAS FERENC

Die Ungarische Post Briefmarkenausgabe gelegentliche Tribut Ferenc Farkas (Nagykanizsa, 1905. 15. Dezember - Budapest, 2000. 11. Oktober) vor dem Werk des Komponisten, den hundertsten Geburtstag des Künstlers.

Ferenc Farkas hat ein Kind, angezogen, um die Musik und das Talent früh manifestiert. Das Alter von acht Jahren nach Abschluss der High School Klavier und Gesang an der Musikhochschule Komposition studiert Lettisch. Leo Weiner und Albert war ein Schüler von Siklós.

Seine Kunst verbindet eine klare Latin hangvétellel Bearbeitung der Ungarisch, Lettisch, so sehr persönlichen Ton Komponist. Creative Tätigkeit ist sehr breit und vielseitig in fast allen Bereichen der Musikliteratur. Er schrieb die Bühne musikalischer Werke: die Magie Kabinett, von den populären Comic-Oper Ist Palkó daljátékot und Tricky Ballett Studenten geleitet; oratóriumokat, kantátákat, einschließlich seiner Heimatstadt empfohlen Thury-Kantate, eine Reihe von Orchester-, Kammermusik-Stücke, Orchesterwerke.

Werke in ganz Europa zu spielen, kennen, schätzen und sind weit. Ferenc Farkas langen und produktiven Karriere hatte viele Auszeichnungen und Anerkennung erhalten: Liszt-Preis (1933), Franz Joseph Award (1934), Kuno Award (1943), den Kossuth-Preis (1950, 1991); Erkel-Preis (1960) ; wert Künstler (1965); ausgezeichnete Künstler (1970); Herder-Preis (1979) babérral mit der Order of Merit der Ungarischen Volksrepublik (1985), Ritter des Ordens für Verdienste der Italienischen Republik (1985) verziert; Pásztory Bartók-Preis (1986).

Im Jahre 1965, seiner Heimatstadt, Freeman Nagykanizsának Lettisch. Der Stempel Ferenc Farkas eigenen Blüthner zongorájánál sitzend, beim Verfassen der Anzeige. Die Zeichnungen von gelegentlichen Umschlag des Künstlers Bösendorfer Klavier im Hintergrund den Reihen der "Prince áhításai" Kantate. Die ungezwungene Atmosphäre der die Briefmarke und passenden Elemente der grafischen Komposition.