JELES MAGYAROK - ERKEL FERENC

JELES MAGYAROK - ERKEL FERENC

1. MAGYAR - JELES MAGYAROK – 200 ÉVE SZÜLETETT ERKEL FERENC - BLOKK - Bélyeg rendelési kód: 2010 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - FAMOUS HUNGARIANS BICENTENARY OF FERENC ERKEL’S BIRTH - BLOCK - Order code of the stamp: 2010 Year stamps complete
3. GERMAN - NAMHAFTE UNGARN VOR 200 JAHREN WURDE FERENC ERKEL GEBOREN - BLOCK - Die Bestellnummer Der Marke: 2010 Jahr Briefmarken komplett

Michel:

1. MAGYAR - JELES MAGYAROK – 200 ÉVE SZÜLETETT ERKEL FERENC - BLOKK

A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti Erkel Ferenc születésének 200. évfordulóját.

Erkel Ferenc (Gyula, 1810. nov. 7. – Budapest, 1893. jún. 15.) zeneszerző, karmester és zongoraművész. Pályáját zongoraművészként és zenepedagógusként kezdte Kolozsváron. Pesten 1834-ben mutatkozott be, majd a következő esztendőben véglegesen ott telepedett le. Két éven át a Pesti Városi Német Színháznál, valamint a Budai Magyar Színjátszó Körnél dolgozott karnagyként. 1837-ben a Pesti Magyar Színházhoz, a későbbi Nemzeti Színházhoz került első karmesteri minőségben. 1840-ben írta meg első operáját, a Bátori Máriát, melynek szövegkönyvét Egressy Béni írta, aki haláláig (1851) segítőtársa volt operaszerzői munkájában. 1844-ben megnyerte a Kölcsey Ferenc Himnuszának megzenésítésére hirdetett pályázatot. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc után a főváros hangversenyéletének fellendítésén fáradozott. Vezetésével alakult meg 1853-ban a Filharmóniai Társaság, amelyet számtalan esetben vezényelt. Bánk bán című operáját, amely egyben pályájának csúcsát is jelentette, 1861-ben mutatták be. Közreműködött a Zeneakadémia megalapításánál (1875), amelynek tíz éven át igazgatója és zongoratanára volt, majd az Operaház főzeneigazgatója lett. Karmesterként és szervező egyéniségének köszönhetően rendkívül sokat tett a főváros zenei életének felvirágoztatása érdekében. Nevéhez fűződik a magyar nemzeti opera megteremtése, de karműveket, dalokat, kísérőzenéket, zongoradarabokat, zenekari műveket is komponált. Gazdag életműve példaértékű.

Erkel Ferenc amellett, hogy kiváló sakkozó volt, tevékeny részt vállalt a hazai sakkélet szervezésében is. Tagja volt az 1839-ben megalakított első Pesti Sakk-körnek, majd annak 1849-es betiltása után az 1864-ben újra megalakított körnek alelnöki, később elnöki feladatait látta el. Az 1850-es évek közepétől – először Szén Józseffel együtt, majd annak halála után Récsi Emil társaságában – az 1860-as évek elejéig a magyar sakkozók legjobbjaként tartották számon. Korosodva mind ritkábban játszott, 1875 körül abba is hagyta a játékot, de a sakk-körbe rendszeresen bejárt, klubtársaival beszélgetett, nézte játszmáikat, feladványokat fejtett. (Forrás: www.filharmonia.com * www.wikipedia.org * Bottlik Iván írása)

A sorszámozott blokk bélyegképén az alkotóművész Erkel Ferencet ábrázolta. A keretrajzon látható grafikai kompozíció alkotóelemei az Operaház épülete, kották és egy sakktábla részlet. A blokkhoz tartozó alkalmi borítékon Erkel portréja, az Operaház, valamint egy – Erkel Ferenc győzelmével végződő – Erkel-Szén sakkjátszma befejezése látható. Az alkalmi bélyegző grafikáján a portré stilizált rajza található.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - FAMOUS HUNGARIANS BICENTENARY OF FERENC ERKEL’S BIRTH - BLOCK

Magyar Posta is marking the bicentenary of Ferenc Erkel’s birth by issuing a special stamp block.
Ferenc Erkel (Gyula, 7 November 1810 – Budapest, 15 June 1893) was a composer, conductor and pianist. He started his career as a pianist and music teacher in Kolozsvár (today Cluj-Napoca, Romania).

He visited Pest in 1834 and finally settled there the next year. For two years he worked for the German Theatre of Pest and the Hungarian Theatrical Society of Buda as a conductor. In 1837 he became first conductor at the Hungarian Theatre of Pest, later the National Theatre. In 1840 he wrote his first opera, Mária Bátori, for which Béni Egressy wrote the libretto.

They collaborated on other operas until the librettist’s death in 1851. In 1844 Erkel won the competition to set Ferenc Kölcsey’s Himnusz to music, which was adopted as the Hungar-ian national anthem. After the 1848-49 Revolution and War of Independence, he worked energetically to re-vive concert life in the capital.

The Philharmonic Society, which he conducted on countless occasions, was founded in 1853 under his direction. His opera Bánk bán, considered the pinnacle of his career, was first performed in 1861. He was involved in the foundation of the Academy of Music in 1875, where he was the director and taught the piano for 10 years before becoming the chief musical director of the Opera House.

As a conductor and thanks to his organising skills he made a tremendous contribution to the flourishing of musical life in Budapest. His name is closely associated with the creation of the Hungarian national opera, yet he also composed choral works, songs, incidental music, piano pieces and orchestral works. His rich oeuvre is exemplary.

Erkel was also an excellent chess player and was actively involved in organising chess in Hungary. He was a member of the first Pest Chess Club, founded in 1839, and, after the ban imposed in 1849 was lifted, he became vice-president of the Club on its re-foundation in 1864 and later its president.

From the mid-1850s to the early 1860s he was considered to be among the best Hungarian chess players along with József Szén and, after his death, Emil Récsi. As he grew older, he played less frequently and stopped playing chess around 1875, but still regularly attended the Chess Club, discussing games with fellow members, watching matches and solving problems. (Source: www.filharmonia.com * www.wikipedia.org * by Iván Bottlik)

The design of the stamp in the numbered block is a portrayal of the composer Ferenc Erkel. The graphic composition of the surrounding frame shows the Opera House, scores and a chess board. There is a portrait of Ferenc Erkel on the block’s first day cover as well as the Opera House and the end of an Erkel-Szén chess game, which Erkel won. The graphic design of the special postmark is a stylised portrait of the composer.

3. GERMAN - NAMHAFTE UNGARN VOR 200 JAHREN WURDE FERENC ERKEL GEBOREN - BLOCK

Die Magyar Posta begeht den 200. Geburtstag von Ferenc Erkel mit der Ausgabe eines Sonderblocks.

Ferenc Erkel (Gyula, 7. November 1810 – Budapest, 15. Juni 1893) Komponist, Dirigent und Klaviervirtuose. Seine Laufbahn begann er als Pianist und Musikpädagoge in Klausenburg. 1834 debütierte er in Pest, wo er sich im folgenden Jahr endgültig niederließ.

Zwei Jahre lang arbeitete er am Pester Städtischen Deutschen Theater sowie bei dem Budaer Ungarischen Bühnenzirkel als Dirigent. 1837 gelangte er als Chefdirigent an das Pester Ungarische Theater, das spätere Nationaltheater. 1840 komponierte er seine erste Oper, die Bátori Mária, deren Libretto Béni Egressy schrieb, der bis zu seinem Tod (1851) sein Gefährte bei der Komposition seiner Opern war. 1844 gewann er den für die Vertonung der Hymne von Ferenc Kölcsey ausgeschriebenen Wettbewerb.

Nach der 1848–49er Revolution und dem Freiheitskampf bemühte er sich um die Förderung des Konzertlebens der Hauptstadt. Unter seiner Leitung wurde 1853 die Philharmonische Gesellschaft gegründet, die er unzählige Male dirigierte. Seine Oper mit dem Titel Bánk bán, die zugleich der Höhepunkt seiner Laufbahn war, wurde 1861 uraufgeführt.

Er wirkte mit bei der Gründung der Musikakademie (1875) und war zehn Jahre lang ihr Direktor und Klavierlehrer, später wurde er Hauptmusikdirektor des Opernhauses. Als Dirigent und dank seiner organisatorischen Persönlichkeit tat er außerordentlich viel für den Aufschwung des Musiklebens der Hauptstadt. Mit seinem Namen ist die Begründung der ungarischen Nationaloper verbunden, aber er komponierte auch Chorwerke, Lieder, Begleitmusik, Klavierstücke und Orchesterwerke. Sein reiches Lebenswerk ist beispielhaft.

Ferenc Erkel war ein hervorragender Schachspieler und beteiligte sich aktiv an der Organisation des ungarischen Schachlebens. Er war Mitglied des 1839 gegründeten ersten ungarischen Schachvereins, des Pester Schachklubs, später, nach dessen 1849er Verbot war er erst Vizevorsitzender, dann Vorsitzender des 1864 neu gegründeten Klubs.

Von Mitte der 1850er Jahre bis Anfang der 1860er Jahre war er – neben József Szén, nach dessen Tod, neben Emil Récsi – der stärkste ungarische Schachspieler. Mit dem Alter spielte er immer seltener, um 1875 das Spielen dann völlig aufzugeben, aber er besuchte den Klub regelmäßig, unterhielt sich mit seinen Klubkameraden, schaute ihren Spielen zu und löste Aufgaben. (Quelle: www.filharmonia.com * www.wikipedia.org * Autor: Iván Bottlik)

Auf dem Briefmarkenbild des fortlaufend nummerierten Blocks ist der Kunstschaffende Ferenc Erkel abgebildet. Auf der Rahmenzeichnung sind in grafischer Komposition das Gebäude des Opernhauses, Notenblätter und ein Schachbrett zu sehen. Auf dem zum Block gehörenden Sonderumschlag sind Erkels Porträt, das Opernhaus sowie der Abschluss eines – mit Ferenc Erkels Sieg endenden – Schachspiels Erkel gegen Szén zu sehen. Auf der Grafik des Sonderstempels ist die stilisierte Zeichnung des Porträts auffindbar.