JELES MAGYAROK: 100 ÉVE SZÜLETETT PÜSKI SÁNDOR - FDC

JELES MAGYAROK: 100 ÉVE SZÜLETETT PÜSKI SÁNDOR - FDC

1. MAGYAR - JELES MAGYAROK: 100 ÉVE SZÜLETETT PÜSKI SÁNDOR - Bélyeg rendelési kód: F2011/001
2. ENGLISH - FAMOUS HUNGARIANS: SÁNDOR PÜSKI BORN 100 YEARS AGO - Order code of the stamp: F2011/001
3. GERMAN - NAMHAFTE UNGARN: VOR 100 JAHREN WURDE SÁNDOR PÜSKI GEBOREN - Die Bestellnummer Der Marke: F2011/001

Michel:

1. MAGYAR - JELES MAGYAROK: 100 ÉVE SZÜLETETT PÜSKI SÁNDOR

A Magyar Posta Zrt. alkalmi bélyeg kibocsátásával köszönti Püski Sándor születésének 100. évfordulóját.

Püski Sándor (Békés, 1911. febr. 4. – Bp., 2009. aug. 2.) magyar könyvkiadó.
1930-ban iratkozott be a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem jogi karára, ahol 1935-ben avatták jogi doktorrá. 1938-ban nyitotta meg könyvesboltját. 1939-ben alapította meg a Magyar Élet Könyvkiadót, amely főként népi írók műveinek megjelentetésével foglalkozott.

A kiadót 1950-ben államosították, Püski Sándort pedig 1962-ben hamis vádakkal bebörtönözték, egy év elteltével szabadult. 1966-ban kapott útlevelet, majd feleségével 1970-ben az Egyesült Államokba emigrált. Kitelepülésük után kezdetleges körülmények között, a lakásukról terjesztettek. Később előadókörutakat szerveztek Magyarországról meghívott művészekkel.

Püski Sándor 1974-ben vásárolta meg New York magyar negyedében az igen elhanyagolt állapotban lévő Corvin nevű kis könyvesboltot. 1975-ben hozták létre a Püski Kiadót, amely az egykori Magyar Élet szerzőgárdáján kívül az akkori Magyarországon politikai okokból közlési lehetőségekhez nem jutott szerzők munkáit adta közre.

A Püski-Corvin Magyar Könyvesház, melyet 1984-ben egy nagyobbra cserélt a Nyugaton élő magyarság szellemi központjává vált.

1989-ben tért vissza Budapestre. Krisztina körúton lévő könyvesháza a népi irodalom szellemi örököseinek gyűjtőhelyének számít. Az alapító munkáját később fiai Püski László és Püski István, majd unokái Püski Atilla és Püski Csaba is segítették. A kiadó alapítása óta a magyar sorskérdésekkel foglalkozó írók, történészek, költők műveit adja ki. Könyvesboltjukban megtalálható minden olyan könyv, amit magyarként érdemes elolvasni.

Elismerései: Bethlen Gábor-díj (1990), Petőfi Sándor Sajtószabadság-díj (1995), Magyar Örökség díj (1996), Bocskai István-díj (1996), Pro urbe Budapest (1996), A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (2001), Budapest I. kerülete díszpolgára (2001), a Magyar Művészeti Akadémia Aranyérme (2002), az Év Könyve-díj (2003), Magyar Művészetért (2004) és Szent István-díj (2005). (Forrás: hu.wikipedia.org puskikiado.hu)

A centenáriumi évfordulót köszöntő bélyegképen könyvek láthatók, melyek gerincén Püski Sándor portréja tűnik elő. Az egyik könyv borítóján a Püski Kiadó emblémája és a „100 éve született Püski Sándor” felirat szerepel. Az alkalmi borítékon szintén könyvek sorakoznak, rajtuk a „Püski Sándor 1911-2009” felirat olvasható. Az alkalmi bélyegzőn a Püski Kiadó emblémájának stilizált rajza szerepel.

Forrás: Posta

2. ENGLISH - FAMOUS HUNGARIANS: SÁNDOR PÜSKI BORN 100 YEARS AGO

Magyar Posta is commemorating the centenary of the birth of Sándor Püski by issuing a special stamp.
Sándor Püski (Békés, 4 Feb 1911 – Budapest, 2 Aug 2009) was a Hungarian book publisher.

In 1930 Püski enrolled at the Faculty of Law of the Pázmány Péter University in Budapest, where he became a Doctor of Law in 1935. In 1938 he opened his bookshop.
In 1939 he founded Magyar Élet (Hungarian Life) Publishing House, which mainly published the works of folk writers.

The publishing house was nationalised in 1950, and in 1962 Püski was imprisoned on trumped up charges and released after a year. He was given a passport in 1966 and then emigrated to America with his wife in 1970.

Following the move, they continued their work, at first in rudimentary condi-tions. Later, they organised lecture tours with art-ists invited from Hungary. In 1974 Püski bought a small bookshop in a run down state named Corvin in the Hungarian quarter in New York.

In 1975 he established the Püski Publishing House, which, apart from authors of Magyar Élet, also published works by writers who were denied the chance to do so in Hungary for political reasons. The Püski-Corvin Hungarian Bookstore, which he exchanged for a larger premises in 1984, became an intellec-tual centre for Hungarians living in the West.

In 1989 he returned to Budapest. His bookshop on Krisztina Boulevard became the place where the works of the intellectual inheritors of folk literature could be found. The work of the founder was aided later by his sons, László and István Püski, and then his grandsons, Attila and Csaba Püski. Since the establishment of the publishing company, it has published works by writers, historians and poets dealing with essential Hungarian issues. Their bookshop has all the volumes which deserve to be read from a Hungarian viewpoint.

Awards: Bethlen Gábor Prize (1990), Petőfi Sán-dor Press Freedom Award (1995), Hungarian Heri-tage Award (1996), Bocskai István Prize (1996), Pro Urbe Budapest (1996), Commander of the Order of Merit of the Republic of Hungary (2001), Honorary Citizen of Budapest District I (2001), Gold Medal of the Hungarian Academy of Artists (2002), Book of the Year Award (2003), For Hun-garian Art (2004) and the St Stephen Award (2005). (Source: hu.wikipedia.org puskikiado.hu)

The stamp design marking the centenary shows books with a portrait of Sándor Püski on their spines. The cover of one of the books features the emblem of the Püski Publishing House and is in-scribed “Sándor Püski was born 100 years ago”. On the first day cover there is likewise a row of books, which bears the inscription “Sándor Püski 1911-2009”. The graphic design of the special postmark employs a stylised drawing of the em-blem of the Püski Publishing House.

3. GERMAN - NAMHAFTE UNGARN: VOR 100 JAHREN WURDE SÁNDOR PÜSKI GEBOREN

Die Magyar Posta begeht den 100. Jahrestag der Geburt von Sándor Püski mit der Ausgabe einer Sonderbriefmarke.
Sándor Püski (Békés, 4. Febr. 1911 – Budapest, 2. Aug. 2009) ungarischer Verleger.

1930 ließ er sich an der Rechtsfakultät der Pázmány-Péter-Universität in Budapest einschreiben, wo er 1935 zum Doktor der Rechtswissenschaften promovierte. 1938 eröffnete er seine Buchhandlung. 1939 gründete er den Verlag „Magyar Élet” (Ungarisches Leben), der überwiegend Werke von Volksschriftstellern herausgab. Der Verlag wurde 1950 verstaatlicht und Sándor Püski 1962 mit falschen Anschuldungen in ein Gefängnis gesperrt, nach einem Jahr wurde er freigelassen.

1966 bekam er einen Passport und 1970 emigrierte er mit seiner Ehegattin in die Vereinigten Staaten von Amerika. In Amerika lebten sie anfangs unter einfachen Verhältnissen und verkauften von ihrer Wohnung aus. Später organisierten sie Vortragsreisen mit Gastkünstlern aus Ungarn.

1974 kaufte Sándor Püski die kleine Buchhandlung „Corvin” im ungarischen Viertel von New York, die sich in einem sehr vernachlässigten Zustand befand. 1975 wurde der Püski Verlag gegründet, der außer den Werken der Autoren des einstigen Verlags „Magyar Élet” auch Schriften von Autoren herausgab, die in dem damaligen Ungarn aus politischen Gründen nicht zu Wort kamen. Die Buchhandlung „Püski-Corvin Magyar Könyvesház”, die er 1984 in eine größere tauschte, war zum geistigen Zentrum der im Westen lebenden Ungarn geworden.

1989 kehrte er nach Budapest zurück. Seine Buchhandlung in der Krisztina körút (Christinen Ringstraße) zählt als Sammelstelle der geistigen Erben der Volksliteratur. Die Tätigkeit des Gründers unterstützen später seine Söhne László Püski und István Püski sowie seine Enkel Attila Püski und Csaba Püski. Der Verlag gibt seit seiner Gründung Werke von Schriftstellern, Historikern und Dichtern heraus, die sich mit ungarischen Schicksalsfragen befassen. In ihrer Buchhandlung sind alle Bücher auffindbar, die für einen Ungarn lesenswert sind.

Seine Anerkennungen: Bethlen Gábor-Preis (1990), Petőfi Sándor Pressefreiheit-Preis (1995), Ungarisches Erbe-Preis (1996), Bocskai István-Preis (1996), Pro urbe Budapest (1996), Mittelkreuz des Verdienstordens der Republik Ungarn (2001), Ehrenbürger des 1. Stadtbezirks Budapest (2001), Goldmedaille der Ungarischen Kunstakademie (2002), Buch des Jahres-Preis (2003), Für Ungarische Kunst (2004) und St.-Stephans-Preis (2005). (Quelle: hu.wikipedia.org puskikiado.hu)

Auf dem Bild der anlässlich des Zentenariums ausgegeben Marke sind Bücher abgebildet, auf deren Rücken Sándor Püskis Porträt zu sehen ist. Auf dem Schutzumschlag eines der Bücher sind das Emblem des Püski Verlags und die Überschrift „Vor 100 Jahren wurde Sándor Püski geboren” auffindbar. Auf dem Sonderumschlag sind ebenfalls Bücher mit der Überschrift „Sándor Püski 1911-2009” zu sehen. Auf dem Sonderstempel ist die stilisierte Zeichnung des Emblems des Püski Verlags auffindbar.