JELES MAGYAROK - RADNÓTI MIKLÓS

JELES MAGYAROK - RADNÓTI MIKLÓS

1. MAGYAR - JELES MAGYAROK: 100 ÉVE SZÜLETETT RADNÓTI MIKLÓS - Bélyeg rendelési kód: 2009 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - FAMOUS HUNGARIANS: CENTENARY OF MIKLÓS RADNÓTI’S BIRTH - Order code of the stamp: 2009 Year stamps complete
3. GERMAN - NAMHAFTE UNGARN: VOR 100 JAHREN WURDE MIKLÓS RADNÓTI GEBOREN - Die Bestellnummer Der Marke: 2009 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - JELES MAGYAROK: 100 ÉVE SZÜLETETT RADNÓTI MIKLÓS

A Magyar Posta alkalmi bélyeg kibocsátásával köszönti Radnóti Miklós születésének 100. évfordulóját.

Radnóti Miklós (Budapest, 1909. május 5. – Abda, 1944. november 9.) magyar költő, a modern magyar líra kiemelkedő képviselője.
Az irodalomhoz fűződő kapcsolata igen korán megmutatkozott. Még húszéves kora előtt barátaival 1928 címmel irodalmi folyóiratot indítottak. A lapnak két száma jelent meg, és két versét leközölte. 1929-ben a fiatal csoportosulás Jóság címmel önálló antológiát jelentetett meg, amelyben már tizenkét verse szerepelt. 1929-30-ban részt vett a Kortárs című, avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. Ősszel beiratkozott a Szegedi Ferenc József Tudományegyetem bölcsészeti karának magyar-francia szakára. 1931-ben bekapcsolódott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának tevékenységébe.

Április 11-én a budapesti törvényszék utasítására házkutatást tartottak nála, verseskötetének maradék példányait elkobozták, vallásgyalázás és szeméremsértés vádjával eljárást indítottak ellene. Zárt tárgyalás keretében nyolcnapi fogházbüntetésre ítélték, melyek végrehajtását végül felfüggesztették. 1932 őszén tanári alapvizsgát, majd 1934 májusában sikeres doktori szigorlatot tett. Júniusban summa cum laude minősítéssel a bölcsészettudományok doktorává avatták. Elkészítette francia szakdolgozatát, majd a Nyugat 3. nemzedéke munkatársa lett.

1935-ben megnősült és több alkalommal utaztak feleségével Párizsba. Hozzákezdett Guillaume Apollinaire verseinek fordításához és 1940-ben megjelent a Vas Istvánnal közösen készített kiadvány. 1941 októberében sajtó alá rendezte József Attila fiatalkori verseit. 1942-ben megjelent Naptár című versesfüzete. 1944-ben Karunga, a holtak ura címmel megjelentek néger mesefordításai. Május 18-án munkaszolgálatra hívták be. Az ukrán fronton teljesített szolgálatot.
1944 májusában a magyar hadsereg visszavonult, és Radnóti egységét a jugoszláviai Bor melletti munkatáborba vezényelték. Június 2-án érkezett meg a heidenau-i lágerbe. A tábori élet sötét körülményeit bemutató, illetve szerelméhez Fannihoz szóló verseit ekkor egy kis noteszbe jegyezte fel, melynek lapjait szétosztotta barátai között. Az volt a szándéka, hogy művei a túlélőknél legyenek, és a háború után jelentessék meg őket.

Augusztus végén Győr mellé vezényelték. A már menni sem tudó költőt agyonlőtték és a közeli Abda község határában tömegsírba temették. 18 hónappal később exhumálták és ekkor találták meg zubbonya zsebében a noteszét, benne utolsó verseivel. (Forrás: http://hu.wikipedia.org)

A bélyegképen Radnóti Miklós portréja látható. A hátteret képező alnyomaton a Razglednicák, valamint a Nem tudhatom c. költemények részlete olvasható. A bélyeghez tartozó alkalmi borítékon életének utolsó napjaira emlékező grafikai kompozíció és a Levél a hitveshez c. alkotásának részlete olvasható. Az alkalmi bélyegző grafikáját a füzetlapokra írt versei ihlették.

Megjelenési időpont: 2009. május 5.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - FAMOUS HUNGARIANS: CENTENARY OF MIKLÓS RADNÓTI’S BIRTH

Magyar Posta is marking the centenary of Miklós Radnóti’s birth by issuing a commemorative stamp.
Miklós Radnóti (Budapest, 5 May 1909 – Abda, 9 November 1944), the Hungarian poet, was an outstanding exponent of modern Hungarian verse.

His affinity with literature showed early. Before he was even twenty, he started a literary periodical called 1928 with his friends. Two issues were published with two of Radnóti’s poems. In 1929 the young group published an independent anthology Jóság (Goodness), which included twelve of his poems. In 1929-30 he participated in the foundation and editorial work of a periodical with an avant-garde approach, Kortárs (Contemporary). In the autumn he enrolled to read Hungarian and French at the Faculty of Humanities at the Ferenc József University in Szeged. In 1931 he joined the activity of the Szeged Youth Art College.

On 11 April 1932, on the instruction of the Budapest court of justice, his home was searched and the remaining copies of his volumes of poems were confiscated. He was charged with vilifying religion and affronting decency, and was sentenced at a closed hearing to eight days of imprisonment, but in the end its execution was suspended. In the autumn of 1932 he passed his bachelors degree and took his doctorate in May 1934, receiving the distinction summa cum laude in June. He wrote his French thesis and became a 3rd generation writer with the prominent literary periodical Nyugat.

In 1935 he got married and travelled with his wife to Paris on a number of occasions. He began translating Guillaume Apollinaire’s poems and in 1940 the translations jointly prepared with the poet István Vas were published. In October 1941 he prepared the poet Attila József’s early poems for publication. In 1942 his own volume of poetry Naptár (Calendar) was published. The poet’s translations of black tales called Karunga, a holtak ura (Karunga, the Master of the Dead) were issued in 1944. On 18 May he was called up for forced labour, and was sent to the Ukrainian front.

In May 1944 the Hungarian army retreated and Radnóti’s unit was directed to the labour camp near Bor in Yugoslavia. He arrived in the Heidenau camp on 2 June. He jotted down his poems describing the sombre conditions at the camp and others addressed to his beloved wife, Fanni, in a little notebook and distributed its sheets among his friends with the intention that his works would be left with the survivors and be published after the war.

At the end of August he was on a forced march near Győr. The poet was by then unable to walk, and was shot and placed in a mass grave on the edge of the village of Abda. 18 months later he was exhumed, and his notebook with his last poems was found in his jacket pocket. (Source: http://hu.wikipedia.org)

The stamp design is a portrait of Miklós Radnóti. In the background there are details of two of his poems (Razglednicák and Nem tudhatom). The first day cover for the stamp shows a graphic composition referring to the last days of his life and a detail of a letter written to his wife (Levél a hitveshez). The graphics of the special postmark have been inspired by his poems written on the pages of his notebook.

Date of issue: 5 May 2009

3. GERMAN - NAMHAFTE UNGARN: VOR 100 JAHREN WURDE MIKLÓS RADNÓTI GEBOREN

Die Magyar Posta begeht den 100. Geburtstag von Miklós Radnóti mit der Ausgabe einer Sonderbriefmarke.
Miklós Radnóti (* 5. Mai 1909 in Budapest; † 9. November 1944 in Abda) ungarischer Dichter, eminenter Vertreter der ungarischen Lyrik.
Seine Verbindung zur Literatur zeigte sich sehr früh. Noch vor seinem zwanzigsten Lebensjahr gründete er mit seinen Freunden eine literarische Zeitschrift mit dem Titel 1928. Von der Zeitschrift erschienen zwei Nummern, die zwei seiner Gedichte veröffentlichten.

1929 gab die junge Gruppe unter dem Titel Jóság /Gütigkeit/ eine selbstständige Anthologie heraus, in der bereits zwölf seiner Gedichte zu lesen waren. Von 1929 bis 1930 beteiligte er sich an der Gründung und der Redaktion der avantgardistischen Zeitschrift mit dem Titel Kortárs /Zeitgenosse/. Im Herbst desselben Jahres begann er sein Studium an der philosophischen Fakultät im Fach Ungarisch-Französisch der József Ferenc Universität von Szeged. 1931 schloss er sich der Tätigkeit des Kunstkollegiums der Szegeder Jugendlichen an.

Am 11. April wurde bei ihm auf Anordnung des Budapester Gerichtshofs eine Hausdurchsuchung vorgenommen, die übrigen Exemplare seines Gedichtbands wurden konfisziert und gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Religionslästerung und Obszönität eingeleitet. Im Rahmen einer geschlossenen Verhandlung wurde er zu acht Tagen Gefängnisstrafe verurteilt, deren Vollstreckung schließlich aufgehoben wurde. Im Herbst 1932 legte er seine Lehrer-Grundprüfung und im Mai 1934 sein Doktorexamen ab. Im Juni desselben Jahres wurde er zum Doktor der Philosophie mit dem Prädikat summa cum laude promoviert. Er schrieb seine französische Diplomarbeit, dann wurde er Mitarbeiter der literarischen Zeitschrift Nyugat 3. nemzedéke /3. Generation von West/.

1935 heiratete er und reiste mit seiner Ehegattin mehrmals nach Paris. Er übersetzte Gedichte von Guillaume Apollinaire und in 1940 erschien eine zusammen mit István Vas zusammengestellte Ausgabe. Im Oktober 1941 gab er die Jugendgedichte von Attila József in Druck. In 1942 erschien sein Gedichtband Naptár /Kalender/. In 1944 erschienen seine übersetzten Märchen aus Afrika unter dem Titel Karunga, a holtak ura /Karunga, Herr der Toten/. Am 18. Mai wurde er zum Arbeitsdienst eingezogen und zunächst an die ukrainische Front beordert.

Im Mai 1944 trat die ungarische Armee den Rückzug an und die Abteilung von Radnóti wurde in das Arbeitslager Bor in Serbien kommandiert. Am 2. Juni kam er ins Heidenauer Lager. Bis in seine letzten Tage kritzelte er erschütternde Gedichte über das Leben im Lager beziehungsweise an seine große Liebe, an Fanni gerichtete Gedichte auf Notizblätter, die er an seine Freunde verteilte. Er wollte, dass seine Werke bei den Überlebenden sind, die diese nach dem Krieg veröffentlichen sollten.

Ende August wurde er nach Győr kommandiert. Der den Strapazen des Gewaltmarsches nicht mehr gewachsene Dichter wurde in der Nähe des Dorfes Abda erschossen und in einem Massengrab verscharrt. Als dieses 18 Monate später geöffnet wurde, konnte Radnóti anhand der Gedichte in seiner Tasche identifiziert werden. (Quelle: http://hu.wikipedia.org)

Auf dem Briefmarkenbild ist das Porträt von Miklós Radnóti zu sehen. Auf dem Unterdruck im Hintergrund sind Ausschnitte der Gedichte mit den Titeln Razglednicák sowie Nem tudhatom /Ich kann es nicht wissen/ zu lesen. Auf dem zur Marke gehörenden Sonderumschlag sind eine an die letzten Tage seines Lebens erinnernde grafische Komposition und ein Ausschnitt aus seinem Werk Levél a hitveshez /Brief an die Gattin/ zu lesen. Die Grafik des Sonderstempels wurde von den Gedichten auf den Notizblättern angeregt.

loading...


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="5080017051"
data-ad-format="auto">

Legnépszerübb bélyeg információk

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját.

Viselettörténet I. -  History of clothing I.

Viselettörténet I bélyeg. -  History of clothing I. stamp
Korok viseleteinek bemutatása céljával, Viselettörténet elnevezéssel a Magyar Posta új alkalmi bélyegkisív-sorozat kibocsátását kezdi meg.

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp
A Magyar Posta hagyományai szerint forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a karácsonyt.

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp
Országok, városok elnevezéssel bocsátja forgalomba a Magyar Posta legújabb bélyegkisívét.

A máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap

Megjelent a máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap
Az új érménél számolni kell, az érme névértékét, az arany érménél az arany aktuális gramm árát, a régebbi ...

EUROPA 2015: Régi játékok

Ezüstöt ér a magyar bélyeg!
Ötvennél is több bélyeg közül a második helyet érte el a Magyar Posta újdonsága a PostEurop ....

Még több érme információ >>