KNEZICH KÁROLY

KNEZICH KÁROLY

1. MAGYAR - JELES MAGYAROK - KNEZICH KÁROLY - Bélyeg rendelési kód: 2008 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - Famous Hungarian - KNEZICH KÁROLY - Order code of the stamp: 2008 Year stamps complete
3. GERMAN - Berühmte Ungarn - KNEZICH KÁROLY - Die Bestellnummer Der Marke: 2008 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - JELES MAGYAROK - KNEZICH KÁROLY

A Magyar Posta jeles személyiségek születési évfordulóiról hagyományszerűen, postabélyegek forgalomba bocsátásával emlékezik meg.
Knezich Károly (1808–1849) honvédtábornok, az aradi vértanúk egyike. A császári hadsereg tagjaként 1848 tavaszán szolgálatait a magyar seregnek ajánlotta fel. Részt vett a szerbek elleni hadjáratban, a tápióbicskei, illetve a Komárom melletti csatában is. Katonai sikereinek köszönhetően gyorsan emelkedett a ranglétrán, Damjanich János sebesülése után tábornokká és a harmadik hadtest főparancsnokává nevezték ki.

A peredi csata után Görgey Artúr leváltotta, majd Kossuth Lajos kinevezte a felső-tiszai hadtest parancsnokának, s a Honvédelmi Minisztériumban teljesített szolgálatot. Kossuth Lajos Erdély kormányzójának szerette volna kinevezni, azonban a hadi események romlásával egy rögtönzött hadosztály élére került. Világosnál tette le a fegyvert. Kötél általi halálra ítélték, negyedik volt a kivégzettek sorában.

A bélyegképen Knezich Károly portréja, a háttérben – korabeli litográfia alapján – az 1849. április 24-i komáromi csata jelenete látható. A bélyeghez tartozó alkalmi borítékon a ferencvárosi Knezich utcai emléktábla és dombormű reprodukciója található. Az alkalmi bélyegzőn Knezich Károly mellszobrának stilizált rajza szerepel.

Megjelenési időpont: 2008. március 14.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - GREAT HUNGARIANS – BICENTENARY OF KÁROLY KNEZICH’S BIRTH

Magyar Posta customarily commemorates the anniversaries of the birth of distinguished personalities by releasing postage stamps.

Károly Knezich (1808–49), a Hungarian army general, was one of the martyrs of Arad. As a member of the imperial army, in the spring of 1848 he offered his services to the Hungarian army. He took part in the campaign against the Serbs and in the battles of Tápióbicske and Komárom.

Due to his military successes he was promoted rapidly and, when János Damjanich was wounded, he became a general and commander of the third corps. After the battle of Pered, he was relieved of his command by Artúr Görgey and then Lajos Kossuth appointed him commander of the Upper Tisza corps and he served in the Ministry of Defence.

Kossuth wanted to make him governor of Transylvania but, as the military situation deteriorated, he was put at the helm of an improvised corps. He surrendered at Világos. He was sentenced to be hung, and was the fourth of the martyrs to be executed. Source: http://hu.wikipedia.org

The stamp design shows a portrait of Károly Knezich and in the background a scene of the battle of Komárom on 24 April 1849, based on a contemporary lithograph. On the first day cover there is a reproduction of the memorial plaque and relief in Knezich Street in Budapest. The commemorative postmark is a stylized drawing of a bust of Károly Knezich.

Date of issue: 14 March 2008

3. GERMAN - Berühmte Ungarn - KNEZICH KÁROLY

Die Ungarische Post hat eine Geschichte von berühmten Persönlichkeiten geboren évfordulóiról, Briefmarken zur Erinnerung an die Freigabe.
Knezich Charles (1808-1849) honvédtábornok, einer der Märtyrer. Die kaiserliche Armee im Frühjahr 1848 als Mitglied der von der ungarischen Armee angeboten. In der Kampagne gegen die Serben, die Tápióbicske und Komárom nächste Schlacht als auch teilgenommen. Wuchs rasch durch den Erfolg der militärischen Rang, John Damjanich Schädigung nach dem General und zum Kommandeur der Dritten Armee-Korps.

Der Kampf Peredi Görgey Arthur erleichtert und Lajos Kossuth ernannte Korpskommandant für die Ober-Tisza und des Bundesministeriums der Verteidigung diente. Lajos Kossuth wollte der Gouverneur von Siebenbürgen zu ernennen, aber die militärischen Ereignisse in einer Verschlechterung der Abteilung zu führen war improvisiert. Világosnál legte das Gewehr. Verurteilt zum Tod durch Erhängen, wurde in der vierten Reihe von Hinrichtungen.

Der Stempel Porträt von Charles Knezich im Hintergrund - auf der Grundlage der zeitgenössischen Lithographie - die 1849. 24 April Komárno Kampfszene wird angezeigt. Die Briefmarken sind gelegentliche Umschlag Ferencváros Knezich Straße und Befreiung Reproduktion der Plaque. Die gelegentliche Stempel Knezich stilisierte Zeichnung der Büste von Karl in.