JÁKI TEMPLOM

JÁKI TEMPLOM

1. MAGYAR - JÁKI TEMPLOM - CLUNYI APÁTSÁG - Bélyeg rendelési kód: 2005 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - PARALLELS: JÁK CHURCH – CLUNY ABBEY - Order code of the stamp: 2005 Year stamps complete
3. GERMAN - Jaki Temple - Die Abtei von Cluny - Marke die sprechstunde kode: 2005 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - JÁKI TEMPLOM - CLUNYI APÁTSÁG

Párhuzamok - Jáki templom - Clunyi apátság

A Magyar Posta Rt. bélyegújdonságával a jáki templom és a clunyi apátság között von párhuzamot, mint Európa különböző pontjain, de azonos stílusban épült épületekre.

A jáki templom alapítása Jáki Márton nevéhez fűződik. Az 1241-es alapítás után másfél évtizedig, három szakaszban zajlott az építkezés, az ünnepélyes felszentelésre 1256-ban került sor.

A templom nemcsak hazai szemmel páratlan alkotás. A román kori épület gótikába hajló díszítéseivel, rafinált arányaival szelíden emlékeztet elmúlásra és örökkévalóságra egyaránt. A bélyegképen a jáki templom távlati képe, és a clunyi apátság egy jellegzetes díszítő eleme látható.

Megjelenési időpont: 2005. május 25.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - PARALLELS: JÁK CHURCH – CLUNY ABBEY

With its new stamp the Hungarian Post Office Ltd. draws a comparison between Ják Church and Cluny Abbey as buildings in different parts of Europe yet built in the same style.

The foundation of Ják Church is associated with the name of Márton Jáki. For fifteen years after its foundation in 1241 it was constructed in three phases, and was consecrated in 1256. The church is unique not just in Hungarian terms. The Romanesque church with its decoration tending to the Gothic and refined proportions gently evokes both the transient and the everlasting. The stamp shows Ják Church from a distance and an ornamental element typical of Cluny Abbey.

Date of issue: 25 May 2005

3. GERMAN - Jaki Temple - Die Abtei von Cluny

Parallels - Jaki Kirche - Abtei von Cluny

Die Ungarische Post bélyegújdonságával Ják die Kirche und zieht Parallelen zwischen der Abtei von Cluny, wie den verschiedenen Teilen Europas, aber mit der gleichen Gebäuden.

Die Gründung der Name der Kirche Ják Jáki Martin's verbunden ist. Im Jahre 1241, nach seiner Gründung ein anderthalb Jahrzehnte, drei Bauphasen der Zeremonie wurde 1256 geweiht.

Die Kirche beherbergt nicht nur optisch einzigartige Schöpfung. Der romanische Bau Ornamente gótikába gebogen, sanft erinnert raffinierten Proportionen, sowohl Abblend-und Ewigkeit. Der Stempel der Kirche Perspektive Ják Bild, und die Abtei von Cluny ist ein besonderes dekoratives Element wird angezeigt.