IPARMŰVÉSZETI EGYETEM

IPARMŰVÉSZETI EGYETEM

1. MAGYAR - IPARMŰVÉSZETI EGYETEM - Bélyeg rendelési kód: 2005 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - UUNIVERSITY OF APPLIED ARTS - Order code of the stamp: 2005 Year stamps complete
3. GERMAN - Universität für angewandte Kunst - Marke die sprechstunde kode: 2005 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - IPARMŰVÉSZETI EGYETEM

125 éves a Magyar Iparművészeti Egyetem

A Magyar Posta Rt. alkalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a Magyar Iparművészeti Egyetem (MIE) alapításának 125. évfordulóját. A MIE oktatási tevékenysége elsősorban arra irányul, hogy a művészi tehetséggel bíró hallgatókban kialakuljon képességeik célirányos működtetésének feltétele. A művészképzés mellett azonban rajztanári és művészeti-menedzserképzést is nyújt.

Az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Tanoda 1880. november 14-én nyitotta meg kapuit, az 1870-ben alapított Országos Magyar Királyi Mintarajztanoda és Rajztanár képezde – a mai Képző-művészeti Egyetem jogelődje – szervezeti egységeként. Az 1880-90-es években sorra indultak az Iparművészeti Iskola újabb és újabb „szakosztályai”. A mind nagyobb szabású oktatási tevékenységet kifejtő, s mind több növendéket foglalkoztató intézmény többszöri költözés után 1896-ban méltó székhelyet kapott az Üllői úti Iparművészeti Palotában.

1946-ban az iskola alsóbb évfolyama-it középiskolai szintű Szépműves Líceumként leválasztották az intézményről. Az intézmény felső-oktatásra szakosodott része az Iparművészeti Akadémia lett. A főiskolai cím elnyerésére 1948-ban került sor. A hallgatók megnövekedett száma miatt 1954 őszén a Főiskola egy része átköltözött a Zugligeti úti épületbe. A 60-as évektől egyre bővülő külföldi kapcsolatok is segítették az oktatást, az intézmény munkáját számos nemzetközi szakmai szervezet méltatta. Az intézmény hivatalos elismerésként 1971-ben egyetemi rangot kapott.

1983-ban nagyszabású reformra került sor, a rosta-vizsgán továbbjutott hallgatók két szakirányt választhattak; a főiskolai szint befejezésével az egye-temi szintnek megfelelő mesterképzőben lehetett folytatni a tanulást. 1993-tól az oktatás visszaállt a ma is érvényben lévő hagyományos tanszéki rendszerre, építész, formatervező, szilikát, textil és vizuális kommunikáció tanszékkel.

A Magyar Posta Rt. a 125. évfordulóhoz kapcsolódóan bélyegtervezési pályázatot hirdetett meg az Egyetem hallgatóinak körében. A beérkezett pályázaton a szakmai zsűri Vidák Zsolt munkáját javasolta megvalósításra. A második helyezést Váli Miklós, a harmadik helyezést Fábián Áron kapta.

A jubileumot köszöntő bélyegképen – az évfordulóra utalva – a kézzel való rajzolás legegyszerűbb eszközeiből, színes ceruzákból formázott 125-ös szám és mellette egy velük rajzolt „X” látható, utalva ezzel akár arra is, hogy ennyi alkalommal nyitotta meg kapuját az intézmény. A bélyeghez tartozó alkalmi boríték és bélyegző grafikáján a bélyegen is megjelenő motívumok ismétlődnek.

Megjelenési időpont: 2005. október 19.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - 125th ANNIVERSARY OF THE HUNGARIAN UNIVERSITY OF CRAFT AND DESIGN

The Hungarian Post Office Ltd. is celebrating the 125th anniversary of the foundation of the Hungarian University of Craft and Design by issuing a special stamp. The main aim of the University’s educational activity is to create an environment that nurtures and purposefully develops the skills of artistically gifted students. Apart from training artists, however, it also provides art teacher and art manager training.

The Royal Hungarian School of Applied Arts was opened on 14 November 1880 as part of the Royal Hungarian School of Pattern Drawing and Art Teacher Training, the predecessor of today’s University of Fine Arts, founded in 1870. In the course of the 1880s and 1890s newer and newer departments of the School of Applied Arts were established. After moving several times, the institution with an ever expanding educational activity and growing number of students was given a fitting home in the Applied Arts Palace on Üllői Street in 1896. In 1946 the lower classes were separated from the institution and made into a secondary school, while the institution’s higher education section became the Academy of Applied Arts, receiving this title in 1948. Due to the rising number of students, a part of the school moved into the Zugligeti Street building. From the 1960s expanding foreign relations helped the institution’s work, which was praised by numerous international professional organisations. In 1971 the institution was made a university, an official acknowledgment of its excellence. In the thorough reform of 1983 a screening exam was introduced and students had two options; after finishing the college level, studies could be continued with master training offering a university degree. Since 1993 the traditional faculty system was reintroduced, with architecture, design, silicate, textile and visual communication faculties.

For the University’s 125th anniversary, the Hungarian Post Office Ltd. announced a stamp design competition for the University’s students. Of the entries, the jury recommended Zsolt Vidák’s design be used for the stamp. Second place was awarded to Miklós Váli, and third place to Áron Fábián. The stamp marking the anniversary shows the number 125 composed of coloured pencils, the simplest means of drawing by hand, with a drawn X next to it indicating the number of times the institution has opened its gates. The stamp’s first day cover and the postmark repeats the motifs appearing on the stamp.

Source: www.mie.hu

3. GERMAN - Universität für angewandte Kunst

125 Jahre der ungarischen Universität für angewandte Kunst

Die Ungarische Post Briefmarkenausgabe gelegentliche begrüßte die ungarischen Universität für angewandte Kunst (MIE) 125. Gründung Jubiläum. Die MIE ist vor allem auf pädagogische Aktivitäten ausgerichtet, dass die Schüler ihre künstlerischen Talente mit den Fähigkeiten gezielt Betriebszustand. Der Künstler und Kunst-Lehrer, sieht jedoch auch menedzserképzést.

Die Königlich Ungarische National Arts Tanoda 1880. 14. November, eröffnet im Jahre 1870, gründete die National Ungarischen Königlichen képezde Dekorative und Lehrer - der Vorgänger der heutigen Universität der Bildenden Künste - die Organisationseinheit. Im Jahr 1880, 90 Jahre, hat die Hochschule für angewandte Kunst in einer neuen Zeile und neuer "Abschnitt". Die pädagogischen Aktivitäten durchgeführt werden, sowohl Haupt-und mehrere Schüler und der Einrichtung im Jahr 1896 nach dem Umzug einige bemerkenswerte Sitz Üllői Strasse Palast der Künste wurde.

Im Jahre 1946, der Schule Aufnahme der Sekundarstufe es Szépműves Líceumként von der Institution getrennt. Die Hochschule spezialisierter Teil der Lettischen Akademie der Künste. Das College-Titel im Jahr 1948 vergeben wurde. Die zunehmende Zahl der Studenten im Herbst 1954 das Kollegium zog einen Teil des Gebäudes Zugligeti reisen. In den 60er Jahren an den wachsenden ausländischen Beziehungen auch dazu beigetragen, die Ausbildung der Einrichtung lobte die Arbeit der verschiedenen internationalen Fachverbänden. Elismerésként Beamten des Organs im Jahr 1971 erhielt Status einer Universität.

1983 übernahm wichtige Reformen in der Sieb-Test továbbjutott zwei Studenten wählen Spezialität, den Abschluss der College-Ebene universitärer Ebene geeignete mesterképzőben könnte weiter zu lernen. Ausbildung von 1993 bis heute, wieder auf traditionelle System der Abteilung ist noch in Kraft, Architekt, Designer, Silikon, Textilien und visuelle Kommunikation Abteilung.

Die Ungarische Post 125 Jubiläum bélyegtervezési Angebot in Verbindung mit der Universität unter den Studenten. Die Anträge in der Fachjury in der vorgeschlagenen Arbeiten Vidák Ps erfüllt. Der zweite Preis Váli Miklos Fabian Aaron war der dritte Platz.

Die Jubiläums-Briefmarke erlaubt - unter Bezugnahme auf das Jubiläum - ein Hand-Zeichnung der einfachsten Instrumenten, 125-color ceruzákból Gestalt und Form, um sie für gezogene ein "X" angezeigt wird, die sich auf dieses oder jenes, dass so viele Male, öffneten die Tore der Institution. Die Briefmarken, Umschläge und Briefmarken sind gelegentliche Grafiken, die auf dem Etikett der wiederholt Motive.