IFJÚSÁGÉRT 2009

IFJÚSÁGÉRT 2009

1. MAGYAR - IFJÚSÁGÉRT 2009: 150 ÉVE SZÜLETETT BENEDEK ELEK - Bélyeg rendelési kód: 2009 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - FOR YOUTH 2009, 150TH ANNIVERSARY OF ELEK BENEDEK’S BIRTH - Order code of the stamp: 2009 Year stamps complete
3. GERMAN - FÜR DIE JUGEND 2009, VOR 150 JAHREN WURDE ELEK BENEDEK GEBOREN - Die Bestellnummer Der Marke: 2009 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - IFJÚSÁGÉRT 2009: 150 ÉVE SZÜLETETT BENEDEK ELEK

A Magyar Posta alkalmi bélyegkisív kibocsátásával köszönti a „Nagy mesemon-dó” Benedek Elek születésé-nek 150. évfordulóját.
Benedek Elek (Kisbacon, 1859. IX. 30. – 1929. VIII. 17.) bölcsésztanulmányait Szé-kelyudvarhelyen, majd Buda-pesten végezte. Diákkorában néprajzi gyűjtőmunkát vég-zett, majd újságíró lett, a Budapesti Hírlap és más lapok munkatársaként. 1887-től 1892-ig ország-gyűlési képviselő volt. Képviselőházi beszédeiben az ifjúsági irodalommal, a népköltészet és a népnyelv, valamint a közoktatás kérdéseivel foglalkozott.

Több napilap és folyóirat szerkesztésében vett részt, számos lapban publikált álnéven is. 1889-ben Pósa Lajossal együtt elindította az első irodalmi értékű, hazafias szellemű gyermeklapot, Az Én Újságomat. Dolgozott a Jó Pajtás gyermeklapnak. Kis Könyvtár címmel ifjúsági könyvsorozatot szerkesztett, ami később B. E. kis könyvtára címmel jelent meg. 1900-ban a Kisfaludy Társaságnak is tagjává vált. Az ifjúság számára készült mese-átdolgozásai évtizedeken át a legnépszerűbb magyar mesekönyvek voltak. Verseket, színdarabokat, leányregényeket, történelmi és irodalomtörténeti műveket is írt. 1921-ben hazatért Kisbaconba, ott élt haláláig, ahol a Cimbora című ifjúsági lapot szerkesztette. (Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Benedek_Elek)

A gyermekkönyvek illusztrációit idéző grafikai nyelven megfogalmazott feláras bélyegkisíven Benedek Elek portréja, és művei közül – a bélyegképek sorrendjében – a Kacor Király, a Mese a három kismalackáról és A gyémántkrajcár mesék hőseit találhatjuk. A kisívhez tartozó alkalmi borítékot A csillagszemű juhász c. mese jelenete díszíti, a bélyegzőn a kiskakasról készített stilizált rajz látható.

A felárból befolyó összeget a Magyar Posta az ifjúsági bélyeggyűjtés támogatására fordítja.
A felár összege bérmentesítésre nem használható!

Megjelenési időpont: 2009. április 2.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - FOR YOUTH 2009, 150TH ANNIVERSARY OF ELEK BENEDEK’S BIRTH

Magyar Posta is marking the 150th anniversary of the “great story teller”, Elek Benedek, by issuing a special miniature sheet.
Elek Benedek (Kisbacon, 30 Sept 1859 – 17 Aug 1929) studied humanities in Székelyudvarhely, and then in Budapest. As a student he was involved in collecting folk stories and then became a journalist for Budapesti Hírlap and other newspapers. He was a Member of Parliament between 1887 and 1892. In his speeches in Parliament he was concerned with the issues of literature for children, folk poetry and language, and public education.

He took part in editing several dailies and periodicals, and also published under a pseudonym. In 1889 he launched the first patriotic children’s periodical of literary worth, Az Én Újságom, together with Lajos Pósa. He also worked for the children’s periodical Jó Pajtás and was involved in editing a series of youth books called Little Library, later published under his own name.

In 1900 he became a member of the Kisfaludy Society. His adaptations of tales for children were for decades the most popular children’s books in Hungary. Benedek also wrote poems, plays, novels for girls, historical works and works of literary history. In 1921 he returned to his place of birth, where he lived there until his death, editing a periodical for children, Cimbora. (Source: http://hu.wikipedia.org/wiki/Benedek_Elek)

The miniature sheet with a surcharge is composed in a graphic language recalling story book illustrations. It features a portrait of the writer and the heroes of some of his stories – in the order of the stamps – Puss in Boots, the Three Little Pigs, and the Diamond Penny. The first day cover for the miniature sheet is illustrated by a scene from the fairy tale of the Starry-eyed Shepherd, while the postmark employs a stylised drawing of the character of the little cockerel.

Proceeds from the surcharge of the miniature sheet are devoted by Magyar Posta to youth stamp collecting.
The amount of the surcharge may not be used to pay for postage!

Date of issue: 24 February 2009

3. GERMAN - FÜR DIE JUGEND 2009, VOR 150 JAHREN WURDE ELEK BENEDEK GEBOREN

Die Magyar Posta begeht das Jubiläum des 150. Geburtstags des „Großen Märchenerzählers” Elek Benedek mit der Ausgabe eines Sondermarkenkleinbogens.
Elek Benedek (Kisbacon, 30. 9. 1859 - 17. 8. 1929) studierte Philosophie in Szé-kelyudvarhely und in Buda-pest. Als Student beschäftigte er sich mit ethnographischen Sammlungen, dann wurde er 1887 bis 1892 war er Parlamentsabgeordneter. In seinen Vorträgen im Parlament beschäftigte er sich mit Fragen der Jugendliteratur, der Volksdichtung und der Volkssprache sowie der Volksbildung. Er war an der
Journalist als Mitarbeiter von Budapesti Hírlap und anderen Zeitungen. Von
Redaktion mehrerer Tageszeitungen und Zeitschriften beteiligt, publizierte in vielen Blättern auch unter Pseudonym. 1889 gründete er mit Lajos Pósa die erste literarische und patriotische Kinderzeitschrift mit dem Titel Az Én Újságom /Meine Zeitung/. Er schrieb für die Kinderzeitung Jó Pajtás /Guter Kamerad/. Stellte unter dem Titel Kis Könyvtár /Kleine Bibliothek/ eine Jugendbuchreihe zusammen, die später unter dem Titel B. E. kis könyvtára /Kleine Bibliothek von E.B./ erschien. In 1900 wurde er Mitglied der Kisfaludy-Gesellschaft. Seine Märchenneubearbeitungen für die Jugend waren über Jahrzehnte die beliebtesten ungarischen Märchenbücher. Er schrieb auch Gedichte, Theaterstücke, Mädchenromane, historische und literaturgeschichtliche Werke. In 1921 kehrte er nach Kisbacon zurück, dort lebte er bis zu seinem Tode, wo er die Redaktion der Jugendzeitung Cimbora /Kumpan/ führte. (Quelle: http://hu.wikipedia.org/wiki/Benedek_Elek)

Auf dem Briefmarkenkleinbogen mit Aufschlang dessen grafischen Elemente an die Illustrationen der Kinderbücher erinnern, sind das Portrait von Elek Benedek und von seinen Werken – in der Reihenfolge der Briefmarkenbilder – die Helden der Märchen König Kater, Märchen von den drei kleinen Schweinchen und Der Goldgroschen zu sehen. Den zum Kleinbogen gehörenden Umschlag ziert eine Szene des Märchens Der sternäugige Schäfer, auf dem Stempel ist die Zeichnung des kleinen Henning abgebildet. Den aus dem Aufschlag einfließenden Betrag verwendet die Magyar Posta für die Förderung der Jugendphilatelie. Der Aufschlag kann zu Zwecken der Frankierung nicht verwendet werden!