IFJÚSÁGÉRT - MACSKÁK

IFJÚSÁGÉRT - MACSKÁK

1. MAGYAR - IFJÚSÁGÉRT - MACSKÁK - Bélyeg rendelési kód: 2005 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - FOR YOUTH 2005: CATS - Order code of the stamp: 2005 Year stamps complete
3. GERMAN - JUGEND - CAT - Marke die sprechstunde kode: 2005 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - IFJÚSÁGÉRT - MACSKÁK

A Magyar Posta Rt. feláras alkalmi bélyeg kisíven négy népszerű macskafajtát mutat be. A kisív sorrendben negyedik, bélyegének értékesítéséből származó felárösszeget a Magyar Posta – pályázati rendszer útján – az ifjúsági bélyeg-gyűjtés támogatására fordítja.

Mindazok, akik a kisívet megvásárolják, az ifjúsági bélyeggyűjtés fellendítését támogatják, és elősegítik, hogy a fiatalok egyre szélesebb körben bővíthessék ismereteiket a bélyegek speciális nyelvezetén a filatélia sajátságos világáról. A felár összege bérmentesítésre nem használható.

A házi kedvencek közül most a macskák kerültek bélyegképre. A macska testének felépítése lényegében ugyanolyan maradt, mint a legtöbb macskaszerű, vadon élő ragadozóé. Az egyes macskafajták típusban különböznek egymástól. Az egyes típusokat a koponya alakja és a fejen található szervek formája alapján különíthetjük el; például az orr hossza és hajlata, az arc gömbölydedsége, az áll formája, a fül nagysága és alakja, a szemek nagysága és elhelyezkedése stb.

A fajták között különbség lehet a test nagyságában, a csontok méretében, a mancs alakjában, a farok felépítésében, amely fontos szerepet játszik a test stabilizálásában. A magasból leeső macska a farok kormányzó mozgatásával szabályozza zuhanását, emellett pillanatnyi érzéseit és hangulatváltozásait is farka mozgatásával fejezi ki.

Jól fejlett érzékszervekkel rendelkezik, legfejlettebb a hallása és a látása. Nagy fülével halk zörejeket is észlel, képes fülkagylóját a hang irányába fordítani. A macska azokat a hangokat is hallja, amelyekkel az egerek egymás között kommunikálnak. Szeme a fej elülső részén helyezkedik el, a tárgyakat az emberhez hasonlóan térben látja, van szín-látása. A macskaszem különlegessége a pupillák nagymértékű tágíthatósága és szűkíthetősége. Esti fényben a macska jobban lát, mint a többi emlősállat, de sötétben a macska sem lát.

A macska szaglószerve gyengébb, mint a kutyáé. A macska további külső ingerek felfogására is képes, idegen környezetben a földmágnesesség és a napállás alapján tájékozódik. A macska megérzi a közeledő földrengést, a légnyomás változását, sőt még azt is, ha gazdája másnap hosszabb időre elutazik.

A macska háziasítása hosszú időt vett igénybe. Megszelídítése akkorra tehető, amikor az ember föladta a nomád életformát és letelepedett. A helyhez kötöttség a macska számára is kedvezőbb életfeltételeket teremtett. A bélyegképeken sorrendben az elegáns sziámi, az Észak-Amerikából származó maine coon, a hosszú szőrű perzsa és a klasszikus házimacska. A kisívhez tartozó alkalmi borítékon karthauzi macska látható, az alkalmi bélyegző grafikáján macska talpnyomként a 2005-ös szám rajzolódik ki.

Megjelenési időpont: 2005. február 4.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - FOR YOUTH 2005: CATS

The Hungarian Post Office Ltd. presents four popular breeds of cat on a special miniature sheet with a surcharge.

Proceeds from the surcharge on the sheet’s fourth stamp will be devoted by the Hungarian Post Office to encouraging stamp collecting among young people through a competition. Everyone who buys the miniature sheet helps to promote youth stamp collecting, and to spread the knowledge of the intriguing world of philately through the special language of stamps to an ever broader circle of young people. The sum of the surcharge cannot be used to pay for postage.

This year cats, one of the most popular pets, are on the stamps. The structure of the domestic cat’s body is essentially the same as that of most other felines living in the wild.

Breeds of cat can be distinguished, however, by the shape of their skull and sensory organs on the head, for example the length and curve of the nose, the roundness of the face, the shape of the chin, the size and shape of the ears, and the size and positioning of the eyes, etc.

Breeds can also be told apart by the size of the body and bones, the shape of the paw and the structure of the tail, which is important for the stability of the body.

When falling from a height, the cat moves its tail to direct the fall. The cat also uses its tail to indicate feelings and changes of mood.

Cats have highly developed sensory organs with particularly sharp hearing and sight. Their large ears can detect faint rustling and they can turn their outer ears towards the sound. They can even hear the sounds mice make to communicate with each other. Their eyes are positioned on the front of their heads and they see in colour and in depth like humans.

The special thing about a cat’s eye is the ability to greatly dilate and contract the pupil. At twilight the cat sees better than other mammals, but in the dark it cannot see either. Cats do not smell as well as dogs, but they can perceive other external stimuli, such as the earth’s magnetic field and the position of the sun, to get their bearings in unfamiliar surroundings. They can also sense imminent earthquakes, changes in air pressure, and whether their owner will go on a long trip the next day.

Domesticating the cat took a long time. It only became tame when people abandoned a nomadic lifestyle and settled in one place, as being tied to one spot suited cats better.

The cats in the stamp designs are in order an elegant Siamese, a Maine Coon from North America, a Persian with long fur and a classic domestic cat. The first day cover designed for the miniature sheet shows a Chartreux, while the special postmark is the number 2005 fashioned in the form of a paw print.

Source: www.macska.hu

Date of issue: 4 February 2005

3. GERMAN - JUGEND - CAT

Die Ungarische Post für zusätzliche Kosten für gelegentliche Stempel Kleinbogen der vier beliebten Katze zeigt. Der Kleinbogen vierter Ordnung, aus dem Verkauf von Briefmarken felárösszeget der Ungarischen Post - durch die Anwendung System - eine Briefmarkensammlung, die Jugend zu verbringen unterstützen.

Diejenigen, die die Kleinbogen, Jugend kaufen Philatelie zu unterstützen, zu fördern und dazu beitragen, dass junge Menschen zunehmend ihr Wissen über die Sprache der Sondermarken erweitern fremde Welt der Philatelie. Die Mark-up-Korrespondenz nicht verwendet werden.

Die Begleiter sind jetzt die Katzen wurden Bildes. Die Katze ist Karosseriestruktur im Wesentlichen gleich geblieben als die catlike wilden Raubtieren. Katzen-Rassen der einzelnen Arten unterscheiden. Bei bestimmten Arten von Schädelform und Körper bilden die Grundlage des Kopfes zeichnet sich durch, zum Beispiel die Länge und Krümmung der Nase, Gesicht gömbölydedsége, ist in der Form, Größe und Form der Ohren, Augen, Größe und Lage, etc..

Die Art kann der Unterschied zwischen Körpergröße, Knochen-Größe, die Form der Pfote, Schwanz-Struktur, die eine wichtige Rolle bei der Stabilisierung der Körper spielt. Cat Sturz aus der Höhe des Schwanzes, indem Sie den Gouverneur regiert fallen, zusätzlich zu den aktuellen Stimmung und Gefühle über die Bewegung des Schwanzes.

Gut entwickelte Sinnesorgane in den fortschrittlichsten in der Hör-und Sehvermögen. Ohr kann sehr leise Geräusche zu erkennen, kann die Richtung der Stimme fülkagylóját verwendet. Eine Katze kann den Ton empfängt, so dass die Tiere miteinander kommunizieren. Seine Augen waren vor den Kopf, Objekte im Raum befindet, wie der Mann, Sie sehen, ist der Farbwahrnehmung. Die Katze und die Besonderheiten der Schüler tágíthatósága hohen szűkíthetősége. Nachtlicht um zu sehen, die Katze besser als die anderen Säugetieren, aber die Katze nicht im Dunkeln sehen.

Die Katze olfaktorischen schwächer als der Hund. Die Katze ist das Verständnis der anderen äußeren Reizen fähig, und die fremde Umgebung földmágnesesség unter napállás erkundigen. Die Katze fühlt sich das Erdbeben nahe der Druck verändert, und auch, dass, wenn der nächste Besitzer geht weg für länger.

Die Domestizierung der Katze hat lange gedauert. Domestikation getroffen werden können, wenn der Mann aufgegeben hat das nomadische Leben und vereinbart wird. Die Webseite ist die Katze gebunden schuf auch bessere Lebensbedingungen. Die Reihenfolge der eleganten Siam Marken in Nordamerika aus Maine Coon, langhaarigen Perserkatzen und klassisch. Der Kleinbogen gelegentlicher Umschlag Kartäuser-Katze ist zu sehen, die gelegentliche Katze Stempel Grafiken talpnyomként 2005 Gestalt auftaucht.