IDEGENFORGALOM II.

IDEGENFORGALOM II.

1. MAGYAR - IDEGENFORGALOM II. - Bélyeg rendelési kód: F2011/007
2. ENGLISH - TOURISM II - Order code of the stamp: F2011/007
3. GERMAN - FREMDENVERKEHR II - Die Bestellnummer Der Marke: F2011/007

Michel:

1. MAGYAR - IDEGENFORGALOM II.
Sátoraljaújhely, Gödöllői Királyi Kastély

A Magyar Posta Idegenforgalom elnevezésű forgalmi bélyegsorozatának célja, hazánk kultúrtörténeti nevezetességeinek bemutatása. 2011-ben a sátoraljaújhelyi Pálos-piarista templom és a Gödöllői Királyi Kastély kerül postabélyegre. Sátoraljaújhely ünnepi borítékján a magyar kálvária végállomása a Szár-hegy tetején lévő Szent István kápolna illetve a Városháza épülete szerepel. A gödöllői díszboríték grafikáját a Kastélytemplom épülete, Grassalkovich Antalt ábrázoló festmény, és a barokk-stílusú erkélyrács motívuma alkotja. Az alkalmi bélyegzőkön a városcímerek stilizált rajza látható.

750 éve város Sátoraljaújhely Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Miskolctól közúton 82 km-re található Sátoraljaújhely. Nevét a közeli Sátor-hegyről kapta, eredetileg Sátorhalmának hívták. Az első feljegyzések szerint 904-ben vette hatalmába a környéket Alaptolma, Ketel vezér fia, a gróf Cseszneky család őse, majd az Aba nemzetség birtokába került. 1110-ben Könyves Kálmán az Apuliából ideköltözött Casertai Rátold grófnak adományozta a területet, ami a tatárjáráskor elpusztult. A túlélők – mivel ezt a lakóhelyet a Bodrog és Ronyva gyakori áradásai is állandóan veszélyeztették – nem építették újjá. Az új település helyéül a Ronyva patak jobb partját választották, a Sátorhegy tövénél. Ennek első írásos említése IV. Béla 1256-ban készült okiratában olvasható. A pálos rend ekkor telepedett le az akkor még különálló településnek számító Barátszeren, a város legrégebbi részén. Újhely 1261-ben kapott városi rangot V. István ifjabb királytól. Ekkor épült vára is.

Barokk Év 2011, Gödöllő Pest megyében, a Rákos-patak partján, Budapesttől 30 kilométerre északkeletre, a Gödöllői-dombság völgyében található Gödöllő. Vonzerejét természeti adottságainak és jó földrajzi elhelyezkedésének köszönheti. A környék erdői évszázadokon át főúri, királyi vadászterületek voltak. Első okleveles említése 1349-ből ismeretes, mely szerint Nagy Lajos király gyermekkori nevelőjének, Pohárnok Péter udvari vitéznek adományozta Gödöllőt és a hozzá tartozó földeket, erdőket. 1868-ban nyerte el hivatalosan és véglegesen a Gödöllő elnevezést. A település életében döntő fordulatot jelentett, amikor Grassalkovich Antal (1694-1771) lett a vidék tulajdonosa. A főúr Gödöllőt választotta kiterjedt birtokai központjául, nagy ívű fejlődés lehetőségét nyitva meg ezzel a település előtt. Itt építette fel pompás barokk kastélyát (1744-51), mely építészeti és történeti szempontból egyaránt jelentős. 1751-ben Mária Terézia is meglátogatta. Grassalkovich Antal jó ízlésű és bőkezű mecénás is volt, kora kiváló építészeivel és szobrászaival dolgoztatott. (Forrás: godollo.hu hu.wikipedia.org)

Forrás: Posta

2. ENGLISH - TOURISM II
Sátoraljaújhely, Royal Palace of Gödöllő

The aim of Magyar Posta’s regular stamp series on Tourism is to present the sights of Hungarian cultural history. In 2011 the Pauline Piarist church in Sátoraljaújhely and the Royal Palace of Gödöllő are shown on the stamps. The Sátoraljaújhely first day cover features the last station of the Hungarian Calvary, the chapel of St Stephen on the top of Szár Hill, and the building of the Town Hall. The design of the Gödöllő first day cover consists of the building of the palace church, a painting depicting Antal Grassalkovich and the motif of some baroque style balcony railings. The graphic design of the special postmarks employs a stylised version of the arms of each town.

Sátoraljaújhely, a town for 750 years Sátoraljaújhely in Borsod-Abaúj-Zemplén county is situated 82 km from Miskolc. It is named after the nearby Sátor Hill, and was originally known as Sátorhalom. According to the first records Alaptolma, the son of the chieftain Ketel and the forebear of the Cseszneky family, came to power in the area in 904, and later the estate passed into the hands of the Aba clan. In 1110 King Coloman the Book-lover gave the area to Count Rátold Casertai, who moved here from Apulia, and it was then devastated by the Mongol invasion. The survivors did not rebuild the settlement in the same place due to the constant danger posed by the frequent flooding of the rivers Bodrog and Ronyva. The new settlement was raised on the right bank of the Ronyva at the foot of Sátor Hill, hence the town’s present name, which literally means new place at the foot of Sátor. The first written record of this is in a document made by Béla IV in 1256. Pauline monks settled here at this time in Barátszer, then a separate village and now the town’s oldest quarter. Sátoraljaújhely was granted the status of a town in 1261 by the “younger king” Stephen V, who ruled together with his father. It was at this time that the castle was built.

Year of the Baroque 2011, Gödöllő Gödöllő lies on the banks of the Rákos in the valley of the Gödöllő Hills in Pest county, 30 km to the north-east of Budapest. Its natural features and good geographical location make the town attractive. The surrounding forests have been the hunting grounds of aristocrats and kings for centuries. It is first mentioned in a document of 1349, when King Louis the Great endowed his childhood tutor, the courtier Péter Pohárnok, with Gödöllő and the lands and forests belonging to it. In 1868 the name Gödöllő was finally and officially settled upon. A major turning point in the life of the town was when Antal Grassalkovich (1694-1771) became the owner of the area. The nobleman chose Gödöllő as the centre of his extensive estates and thus opened the way to major development in the town. The imposing baroque palace, whose architecture and history are both important, was built here between 1744 and 1751. In 1751 Maria Theresa visited here. Antal Grassalkovich was a generous patron with good taste who employed outstanding architects and sculptors of the age. (Source: visegradgroup.eu  hu.wikipedia.org)

3. GERMAN - FREMDENVERKEHR II
Sátoraljaújhely, Königsschloss Gödöllő

Der Zweck der Freimarkenserie „Fremdenverkehr” der Magyar Posta ist die Vorstellung der kulturhistorischen Sehenswürdigkeiten unserer Heimat. 2011 gelangen das Paulinerkloster, später Piaristenkloster in Sátoraljaújhely (dt. Neustadt am Zeltberg) sowie das Königsschloss in Gödöllő (dt. Getterle) auf die Freimarken. Auf dem Festumschlag von Sátoraljaújhely sind die Endstation des ungarischen Kreuzweges, die auf dem Szár-Berg auffindbare St.-Stephan-Kapelle bzw. das Gebäude des Rathauses abgebildet. Die Grafik des Festumschlags von Gödöllő bilden das Gebäude der Schlosskirche, ein Anton Grassalkovich abbildendes Gemälde und das Motiv des Balkongitters im barocken Stil. Auf dem Sonderstempel ist die stilisierte Zeichnung des Stadtwappens zu sehen.

750 Jahre Stadt Sátoraljaújhely  Sátoraljaújhely (dt. Neustadt am Zeltberg) liegt im Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén, 82 km von Miskolc entfernt. Ihren Namen bekam die Stadt aufgrund des nahe gelegenen Sátor-Berges (dt. Zeltberg), ursprünglich nannte man sie Sátorhalma (dt. Zelthügel). Nach den ersten Aufzeichnungen eroberte 904 Alaptolma, Sohn des Stammesführers Ketel, Vorfahren der Familie von Graf Cseszneky, die Umgebung, später gelangte sie in den Besitz des Geschlechts der Aba. 1110 belehnte König Koloman, genannt der Buchkundige, den aus Apulia hierher gezogenen Graf Ratold Caserta mit dem Gebiet, was zur Zeit des Tatarenzugs zunichte wurde. Die Überlebenden bauten es – da dieser Wohnort auch ständig von häufigen Überschwemmungen der Bodrog und Ronyva bedroht war – nicht wieder auf. Als Ort der neuen Siedlung wählten sie das rechte Ufer des Baches Ronyva, am Fuße des Zeltberges. Dieser wurde erstmals 1256 in der Urkunde von Béla IV. erwähnt. Um diese Zeit siedelte sich der Paulinerorden in Barátszer an, im ältesten Teil der Stadt, der damals noch als eigenständige Siedlung zählte. Újhely (dt. Neustadt) erhielt den Rang einer Stadt 1261 von dem jüngeren König Stephan V. Zu dieser Zeit wurde auch die Burg errichtet.

Barockjahr 2011, Gödöllő  Gödöllő liegt im Komitat Pest, am Ufer des Rákos Baches, 30 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Budapest im Tal des Gödöllőer Hügellandes. Ihre Anziehungskraft hat die Stadt ihren Naturgegebenheiten und ihrer günstigen geografischen Lage zu verdanken. Die Wälder der Umgebung waren über Jahrhunderte hinaus aristokratische und königliche Jagdreviere. Ihre erste urkundliche Erwähnung datiert aus dem Jahr 1349, demnach belehnte Ludwig der Große, König von Ungarn, seinen Erzieher, Péter Pohárnok, mit Gödöllő und den dazugehörigen Ländereien und Wäldern. Den Namen Gödöllő erlangte die Siedlung offiziell und endgültig im Jahr 1868. Eine große Wende im Leben der Stadt war, als Antal Grassalkovich (1694—1771) Eigentümer der Ländereien wurde. Der Aristokrat wählte Gödöllő zum Sitz und ermöglichte der Siedlung somit eine groß angelegte Entwicklung. Hier ließ er sein königliches Barockschloss (1744-51) erbauen, das aus architektonischer ebenso, wie aus historischer Sicht ein bedeutendes Bauwerk darstellt. 1751 stattete ihm auch Maria Theresia einen Besuch ab. Antal Grassalkovich war auch ein freigebiger Mäzen mit gutem Geschmack, er beschäftigte eminente Architekten und Bildhauer seiner Zeit. (Quelle: godollo.hu  hu.wikipedia.org)