IDEGENFORGALOM I.

IDEGENFORGALOM I.

1. MAGYAR - IDEGENFORGALOM I. - Bélyeg rendelési kód: 2010 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - TOURISM I. - Order code of the stamp: 2010 Year stamps complete
3. GERMAN - FREMDENVERKEHR I. - Die Bestellnummer Der Marke: 2010 Jahr Briefmarken komplett

Michel:

1. MAGYAR - IDEGENFORGALOM I.

375 éves az Eötvös Loránd Tudományegyetem. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyarország legrégebbi, megszakítás nélkül működő, és egyben legnagyobb egyeteme. 1635-ben Pázmány Péter esztergomi érsek Nagyszombat városában alapította és vezetését a jezsuita rendre bízta. Bölcsészeti és teológiai karból állt, majd 1667-ben jogi karral egészült ki. Jogosult volt tudományos fokozatok adományozására. 1769-ben alakult meg orvosi fakultása. 1777-ben Nagyszombatból, Budára, majd 1784-ben Pestre költöztették. Az oktatás nyelve 1844-ig a latin volt.

A kiegyezés után intenzív fejlődés vette kezdetét: új tanulmányi és klinikai épületek, Egyetemi Könyvtár, központi épület készült el, nőtt a tanszékek száma és az Egyetem Magyarország legfontosabb tudományos központjává nőtte ki magát. Az egyetem neve 1921-től királyi magyar Pázmány Péter Tudományegyetem lett. 1945 után megkezdődött az esti rendszerű oktatás. 1949-ben a Bölcsészeti Karból kiválva önállósult a Természettudományi Kar, majd 1950-ben elcsatolták a Római Katolikus Hittudományi Fakultást. 1951 elején önálló egyetemmé vált az Orvostudományi Kar. 1950-ben az egyetem új neve Eötvös Loránd Tudományegyetem lett. Forrás: http://www.elte.hu/egyetemrol

A jubileumi bélyeg főmotívuma az ELTE Bölcsészettudományi Kar épületének timpanonrészlete, az előtérben az ún. rektori paedum – az egyetem egységét jelképező jogar – látható. Az alkalmi borítékon az egyetem címere és jubileumi logója, Eötvös Loránd portréja, továbbá alnyomatszerűen a bölcsészkari épület jelenik meg. Az alkalmi bélyegző főmotívuma a jubileumi logóból ismert, évfordulóra utaló szám.

100 éves a János-hegyi Erzsébet-kilátó. A János-hegy tetején, Budapest legmagasabb pontján áll az 1908-1910 között épített Erzsébet-kilátó, ahonnan csodálatos körpanoráma nyílik nemcsak a fővárosra, hanem a környező településekre is. Tiszta időben akár a 77 km-re lévő hegycsúcsok is láthatók. A torony 23,5 m magas, kerek alapformájú, teraszos elrendezésű, neoromán stílusú. Tetejére 101 fokból álló csigalépcső vezet fel. A kilátót Kluzinger Pál és Schulek Frigyes tervei alapján, részben közadakozásból építették. Ünnepélyes megnyitására 1910. szeptember 8-án került sor.
A körülötte lévő teraszt 1931-ben alakították ki. A János-hegy már a XIX. században a fővárosban élők kedvelt kirándulóhelyévé vált. 1882-ben Erzsébet királyné is ellátogatott a János-hegy tetejére. Az ő tiszteletére kapta nevét a kilátó. Az épület kezdetben nem csak az erdőjáró turistákat szolgálta, hanem hosszú ideig meteorológiai állomás is működött benne. Az évtizedek során elhasználódott épület felújítását 2001 és 2005 között végezték.
Forrás: www.vendegvaro.hu, www.gyermekvasut.hu

A János-hegyi Erzsébet-kilátó centenáriuma alkalmából megjelenő bélyeg előterében a kilátó épülete, hátterében pedig korabeli környezete látható. Az alkalmi borítékon a névadó Erzsébet királyné mellszobra (Stróbl Alajos, 1908), és a kilátónál lévő emléktábla látható valamint a bélyeg háttérmotívuma ismétlődik. Az alkalmi bélyegzőn a kilátó stilizált rajza szerepel.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - TOURISM I.

Magyar Posta is beginning the release of a new series of regular postage stamps which aims to present landmarks of Hungarian cultural history.

Eötvös Loránd University is 375 years old Eötvös Loránd University is Hungary’s oldest, longest continuously operating and largest university. It was founded in 1635 by the Archbishop of Esztergom, Cardinal Péter Pázmány, in the town of Nagyszombat (today Trnava in Slovakia), and its management was entrusted to the Jesuits. At first Philosophy and Theology were taught, and the study of Law was introduced in 1667. The university was entitled to award academic degrees. Its Faculty of Medicine was founded in 1769. In 1777 it was moved from Nagyszombat, first to Buda and then to Pest in 1784. Until 1844 the language of instruction was Latin. After the Compromise of 1867, intensive development started: new educational and clinical buildings, the University Library, and the central building were constructed, the number of departments grew and the University became Hungary’s most important academic centre. In 1921 the name the Royal Hungarian Pázmány Péter University was adopted. After 1945 evening classes began. In 1949 the Faculty of Science became an independent entity from the Faculty of Humanities, and then in 1950 the Faculty of Roman Catholic Religious Studies separated. The Faculty of Medicine became a university in its own right in early 1951. The university adopted a new name in 1950, the Eötvös Loránd University. Source: http://www.elte.hu/egyetemrol
The subject of the jubilee stamp is a detail of the tympanum of the building of the University’s Faculty of Humanities, and in the foreground the rector’s paedum, the sceptre symbolising the unity of the university, is shown. The first day cover features the coats of arms of the University and the jubilee logo, a portrait of Loránd Eötvös and, as background printing, the building of the Faculty of Humanities. The main motif of the special postmark is the number referring to the anniversary, familiar from the logo.

Centenary of the Elisabeth look-out tower on János Hill The Elisabeth look-out tower, built between 1908-10, stands on Budapest’s highest point, on top of János Hill, offering a spectacular 360° panorama not only of the capital but also of the surrounding countryside and villages. When visibility is good, hilltops 77km away can be seen. The neo-Romanesque tower is 23.5 metres high and has a circular shape with terraces. A spiral staircase with 101 steps leads to the top. The tower was designed by Pál Kluzinger and Frigyes Schulek, and built partly from public subscription. It was ceremonially opened on 8 September 1910. The surrounding terrace was created in 1931. János Hill was already a popular destination for outings for people living in the capital in the 19th century. In 1882 Queen Elisabeth of Hungary visited the top of János Hill and the tower was named in honour of her. At first the tower served not only tourists rambling in the woods but also functioned as a meteorological station for a long time. The building, which deteriorated with the passage of time, was renovated between 2001 and 2005. Source: www.vendegvaro.hu, www.gyermekvasut.hu
In the foreground of the stamp marking the centenary of the Elisabeth look-out tower on János Hill the building itself is shown, and in the background the surrounding area from the period it was built can be seen. On the first day cover there is a bust of Queen Elisabeth (Alajos Stróbl, 1908), whose name the tower bears, the commemorative plaque on the tower and the repeated background motif of the stamp. The special postmark is a stylised drawing of the tower.

3. GERMAN - FREMDENVERKEHR I.

Die Magyar Posta beginnt die Ausgabe einer neuen Freimarkenserie zum Zwecke der Präsentation von kulturhistorischen Sehenswürdigkeiten Ungarns.

375 Jahre Eötvös-Loránd-Universität
Die Eötvös-Loránd-Universität (ELTE) ist Ungarns älteste, ununterbrochen tätige und zugleich größte Universität. Gegründet wurde sie 1635 von Péter Pázmány, dem Erzbischof von Esztergom in der Stadt Nagyszombat, der ihre Leitung dem Jesuitenordnen überließ. Sie bestand aus einer geisteswissenschaftlichen und einer theologischen Fakultät, 1667 kam noch eine juristische Fakultät hinzu. Sie verfügte über Promotionsrecht. 1769 wurde ihre medizinische Fakultät gegründet. 1777 wurde sie von Nagyszombat nach Buda und 1784 nach Pest verlegt. Bis 1844 war ihre Unterrichtssprache Lateinisch. Nach dem Ausgleich begann eine intensive Entwicklung: Neue Unterrichts- und klinische Gebäude, die Universitätsbibliothek und das Zentralgebäude wurden fertig gestellt, die Zahl der Lehrstühle stieg und die Universität entwickelte sich zum wichtigsten wissenschaftlichen Zentrum Ungarns. Ab 1921 war der Name der Universität königliche ungarische Pázmány-Péter-Universität. Nach 1945 wurde das Abendstudium eingeführt. 1949 trennte sich die Naturwissenschaftliche Fakultät von der Geisteswissenschaftlichen Fakultät und wurde selbstständig, 1950 wurde die Römisch-katholische Theologische Fakultät abgetrennt. Anfang 1951 wurde die Medizinische Fakultät zur selbstständigen Universität. Seit 1950 ist der neue Name der Universität Eötvös-Loránd-Universität (ELTE). Quelle: http://www.elte.hu/egyetemrol
Das Hauptmotiv der Jubiläumsmarke ist ein Tympanondetail des Gebäudes der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Eötvös-Loránd-Universität, im Vordergrund ist das sog. Paedum – das Zepter des Rektors als Symbol der Einheit der Universität – zu sehen. Auf dem Sonderumschlag sind das Wappen und das Jubiläumslogo der Universität, das Porträt von Loránd Eötvös sowie das Gebäude der Geisteswissenschaftlichen Fakultät – als eine Art Unterdruck – dargestellt. Das Hauptmotiv des Sonderstempels ist die auf den Jahrestag hindeutende, auch auf dem Jubiläumslogo abgebildete Zahl.

100 Jahre Erzsébet-kilátó (Elisabeth-Aussichtsturm) auf dem János-hegy (Johannesberg)
Auf dem Gipfel des János-hegy (Johannesberg), dem höchsten Punkt von Budapest steht der zwischen 1908 und 1910 errichtete Erzsébet-kilátó (Elisabeth-Aussichtsturm), von wo sich ein wunderschönes Panorama nicht nur auf die Hauptstadt, sondern auch auf die umliegenden Siedlungen eröffnet. Bei klarem Wetter sind sogar die in 77 km Entfernung liegenden Berggipfel zu sehen. Der neoromanische Turm ist 23,5 m hoch, hat eine runde Grundform und eine Terrassenanordnung. Seine Aussichtsplattform ist über eine Wendeltreppe mit 101 Treppen zu erreichen. Der Aussichtsturm wurde nach Entwürfen von Pál Kluzinger und Frigyes Schulek, teils aus öffentlichen Spenden erbaut. Seine feierliche Eröffnung fand am 8. September 1910 statt. 1931 wurde die Terrasse errichtet. Der Johannesberg war bereits im 19. Jahrhundert ein beliebter Ausflugsort der hauptstädtischen Einwohner. 1882 besuchte auch die Königin Elisabeth von Ungarn den Gipfel des Johannesbergs. Zu ihren Ehren bekam der Aussichtsturm seinen Namen. Anfangs diente das Gebäude nicht nur den Wanderern, sondern geraume Zeit hindurch war darin auch eine meteorologische Station tätig. Die Restaurierung des im Laufe der Jahrzehnte abgenutzten Gebäudes erfolgte zwischen 2001 und 2005. Quelle: www.vendegvaro.hu, www.gyermekvasut.hu

Im Vordergrund der anlässlich des Zentenariums des Elisabeth-Aussichtsturms auf dem Johannesberg erscheinenden Marke ist das Gebäude, im Hintergrund die zeitgenössische Umgebung des Aussichtsturms zu sehen. Auf dem Sonderumschlag sind die Büste der Königin Elisabeth von Ungarn (Alajos Stróbl, 1908) und die Gedenktafel am Aussichtsturm sowie das Hintergrundmotiv der Marke abgebildet. Auf dem Sonderstempel ist die stilisierte Zeichnung des Aussichtsturms auffindbar.