IDEGENFORGALOM - BLOKK

IDEGENFORGALOM - BLOKK

1. MAGYAR - IDEGENFORGALOM SZENT ISTVÁN BAZILIKA - BUDAPEST - Bélyeg rendelési kód: 2005 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - TOURISM - CENTENARY OF ST. STEPHEN’S BASILICA IN BUDAPEST - Order code of the stamp: 2005 Year stamps complete
3. GERMAN - TOURISMUS St.-Stephans-Basilika - BUDAPEST - Marke die sprechstunde kode: 2005 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - IDEGENFORGALOM SZENT ISTVÁN BAZILIKA - BUDAPEST

Idegenforgalom - 100 éves a Budapesti Szent István Bazilika

A Magyar Posta Rt. sorszámozott alkalmi bélyegblokkot bocsát forgalomba a hazánk egyik legszebb, legjelentősebb egyházi és idegenforgalmi nevezetességéről, a budapesti Szent István-bazilikáról.

A templom építése érdekében az 1810-es években gyűjtés indult, a munkálatokat azonban csak 1851. augusztus 14-én kezdték el, Hild József pesti választópolgár és építész, az esztergomi és egri székesegyház alkotójának tervei szerint. Ő a munkát haláláig, 1867. március 6-ig vezette.

Pest város tanácsa a fontos épület további építész-tervezői művezetését a kor elismert mesterére, számos fővárosi középület, köztük az Operaház alkotójára, Ybl Miklósra bízta, aki a befejezésig folytatta, de halála miatt az épületbelső és a képzőművészeti díszítő munkálatok már Kauser József irányításával készültek el az 1905-ös felszentelésig.

A sorszámozott blokk bélyegképén a budapesti Szent István-bazilika főoltárának Szent István szobra, keretrajzán a bazilika épületének és kupolájának részlete látható.

Megjelenési időpont: 2005. május 25.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - TOURISM - CENTENARY OF ST. STEPHEN’S BASILICA IN BUDAPEST

The Hungarian Post Office Ltd. is issuing a numbered commemorative stamp block about a major Hungarian ecclesiastical building and tourist sight of great beauty, St. Stephen’s Basilica in Budapest.

A collection to raise a church was started in the 1810s but construction work only began on 14 August 1851 based on the plans of the architect József Hild, who also designed the cathedrals in Esztergom and Eger.

He directed the works until his death on 6 March 1867. The town council of Pest then entrusted the architectural design of and direction of works for this important building to the acknowledged master of the age, Miklós Ybl, who was responsible for many public buildings including the Opera House.

He oversaw the building until its completion but work on the interior and decorative works continued after his death under the direction of József Kauser until the basilica’s consecration in 1905.

The stamp of the numbered block shows a statue of St. Stephen from the main altar of the basilica, while there is a detail of the basilica and its dome in the design of the frame.

Date of issue: 25 May 2005

3. GERMAN - TOURISMUS St.-Stephans-Basilika - BUDAPEST

Tourismus - 100 Jahre St.-Stephans-Basilika in Budapest

Die Ungarische Post Co. Ltd ausgestellt einer nummerierten bélyegblokkot gelegentlich an einem der schönsten gestellt, die wichtigsten religiösen und touristischen nevezetességéről, St.-Stephans-Basilika in Budapest.

Um eine Kirche in den 1810er zu bauen begann das Sammeln der Werke, aber nur 1851. begann am 14. August, den Wählern und der Architekt József Hild Budapest, Eger und Esztergom Kathedrale, der Schöpfer des Plans. Seine Aufgabe war es zu seinem Tod 1867. 6 März geführt.

Budapest Stadtrat in den weiteren wichtigen Gebäude Architektur Design und die technische Überwachung der anerkannten Meister in vielen öffentlichen Gebäuden in Budapest, einschließlich der Opera House, der Schöpfer, gab Ybl Miklos, der zum Abschluss fortgesetzt, aber der Tod des épületbelső und dekorative Kunstwerke zur Verfügung bei der Verwaltung von Joseph Kauser worden 1905 die Einweihung.

Die nummerierten Blöcke Vorschaubild für Basilika St. Stephan in Budapest főoltárának Statue des Hl. Stephanus, des Rahmens Gebäude und die Kuppel der Basilika zu sehen detailliert sein.