HUNGARORING BÉLYEGEM

HUNGARORING BÉLYEGEM

1. MAGYAR - HUNGARORING BÉLYEGEM - BÉLYEG - Bélyeg rendelési kód: 2005 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - YOUR OWN STAMP HUNGARORING - REGULAR - STAMP - Order code of the stamp: 2005 Year stamps complete
3. GERMAN - HUNGARORING PUNCH - STAMP - Marke die sprechstunde kode: 2005 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - HUNGARORING BÉLYEGEM - BÉLYEG

20 szelvényes bélyeget tartalmazó 297 x 210 mm-es méretű ívekben nyomták sorszámmal és sorszám nélkül.
A szelvényeken négyféle reklámszöveg változik (0=Posta logó; 1=Rendeljen Személyes bélyeget a Magyar Postától!!>
2=Ez itt az Ön arcképének a helye; 3=Ahány ember, annyi bélyeg!).
Az ív "megszemélyesített" változatát 2.100,-Ft-ért (lakossági), 2.400,-Ft-ért (céges) árusították.

Megjelenési időpont: 2005. július 18.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - YOUR OWN STAMP HUNGARORING - REGULAR - STAMP

20 stamps with 297 x 210 mm size curves pressed without a serial number and serial number.

The Ad counterfoils four changes (0 = post offices, 1 = Order of the Hungarian Personal mail and stamps!

2 = This is your portrait of the place, 3 = many people, so many stamps!).
The arc "personalized" versions 2100, HUF-(retail), 2400,, HUF (company) up for sale.

3. GERMAN - HUNGARORING PUNCH - STAMP

20 Marken mit 297 x 210 mm Größe Kurven ohne eine Seriennummer und Seriennummer gedrückt.

Die Ad-Stammblättern vier Veränderungen (0 = Postämter, 1 = Auftrag der Ungarischen Post und Personal Briefmarken!

2 = Das ist Ihr Porträt des Ortes, 3 = viele Menschen, so viele Briefmarken!).
Der Bogen "personalisiert"-Versionen 2100, HUF-(Einzelhandel), 2400, HUF (Firma) zum Verkauf an.