HAYDN EMLÉKÉV 2009

HAYDN EMLÉKÉV 2009

1. MAGYAR - HAYDN EMLÉKÉV 2009 - Bélyeg rendelési kód: 2009 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - HAYDN MEMORIAL YEAR 2009 - Order code of the stamp: 2009 Year stamps complete
3. GERMAN - HAYDN-GEDENKJAHR 2009 - Die Bestellnummer Der Marke: 2009 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - HAYDN EMLÉKÉV 2009

A Magyar Posta a Haydn emlékévben alkalmi bélyeg kibocsátásával tiszteleg Joseph Haydn (Rohrau, 1732. március 31. – Bécs, 1809. május 31.) osztrák zeneszerző, a bécsi klasszikus zene első nagy mestere előtt.

Haydn zenei tehetsége a közös családi muzsikálásoknak köszönhetően már hamar megmutatkozott. A szülők nem kis anyagi áldozatot hozva taníttatták a hatéves fiút, megtanulta a kottaírást-olvasást, hangszereken játszott, fejlődött énektudása. A fordulópontot a bécsi Stephansdom karmesterének látogatása hozta, aki új énekeseket keresett a kórusba. Meghallván a nyolcéves gyermek énekét, felvette a templomhoz tartozó kollégiumba. A kóruséneklésnek a mutálás vetett véget. Kottamásolásból, orgonálásból, tanításból tartotta fenn magát, majd hozzáfogott a komponáláshoz.

Nemsokára Fürnberg báró weinzierli kastélyába került, ahol megírta első vonósnégyeseit. 1759-ben Morzin gróf csehországi birtokán vállalt állást, ahol elkészült első szimfóniája. Esterházy Pál herceg is felfigyelt rá, és 1761-ben kismartoni (Eisenstadt) zenekara másodkarmesterévé nevezte ki. A herceg egy év múlva meghalt, utódja fivére, Esterházy „Fényes” Miklós lett, aki tovább foglalkoztatta a művészt. 170 darabot írt a hercegnek, de mások számára is komponált. Az első karmester halála után „capellmeisterré” nevezték ki. 1766-ra Fertődön elkészült az Eszterházyak kastélya, majd a hozzátartozó színház, és a Muzsikaház, ahol a zenészek laktak. Családtagjaik azonban Kismartonban maradtak és valószínűleg ez vezetett 1772-ben a közismert „Búcsúszimfónia” megírására. 1790-ben meghalt Esterházy Miklós. Utóda, Antal herceg feloszlatta a zenekart, a színházat, de a művész járadékát tovább fizette.

Haydn neve Európa-szerte ismertté vált, sőt még Amerikában is előadták néhány szimfóniáját. 1791-ben Londonba utazott, ahol új műveket komponált. A hangversenyek hatalmas sikert hoztak számára, és Oxfordban díszdoktorrá avatták. Közben II. Esterházy Miklós lett Eszterháza ura, aki újjászervezte a zenei életet birtokán. Haydn is szerepet vállalt ebben, de a kapcsolat már csak néhány darab megkomponálását jelentette. 1809-ben halt meg, hamvai nyughelye az Esterházyak egykori várkápolnájában, az eisenstadti Bergkirche Haydn-mauzóleumában található. (Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Joseph_Haydn)

A bélyegkép egy szellemes grafikai kompozíció, melyben a tervező – az alkotói szabadság elvén – új funkcióval ruházza fel a zongora billentyűit, valamint a hangjegyeket, és egyedi képi üzenetbe zárva állít emléket Joseph Haydn (1732-1809) halálának 200. évfordulóján. A kibocsátás érdekessége, hogy az ívben található bélyegek soronként fordított állásúak. A bélyeghez tartozó alkalmi borítékon kottavonalak, az alkalmi bélyegző Joseph Haydn nevét, születési és halálozási évét tartalmazza.

Megjelenési időpont: 2009. április 2.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - HAYDN MEMORIAL YEAR 2009

Magyar Posta is commemorating the birth of the Austrian composer Joseph Haydn (Rohrau, 31 March 1732 – Vienna, 31 May 1809), the first great master of Viennese classical music, by issuing a special stamp.

Haydn’s musical talent became apparent very early in music-making within the family. His parents, at no little financial sacrifice, had the six-year old boy take music lessons, so he learnt how to write and read music, played on instruments, and his singing improved. His chance came when the choirmaster of Stephen’s Cathedral in Vienna, who was looking for new choirboys, visited. Hearing the eight-year old child sing, he accepted Haydn as a Cathedral chorister. His career there came to an end when Haydn’s voice started to break. He then made a living from copying scores, organ playing and teaching before turning to composing.

Before long, Haydn went to Baron Fürnberg’s country home, Weinzierl, where he composed his first string quartets. In 1759 he took a position at Count Morzin’s estate in Bohemia, where his first symphony was written. The young musician caught the attention of Prince Paul Esterházy and he was appointed vice-Kapellmeister of the Eisenstadt orchestra in 1761. The Prince died a year later and was followed by his brother, Nikolaus Esterházy the Magnificent, who continued Haydn’s employment.

The composer wrote 170 pieces for the Prince, as well as composing for others. When the Kapellmeister died, Haydn succeeded him to the post. By 1766 the Esterházy palace in Fertőd was completed together with the theatre and Music House, where the musicians lodged. Their family members, however, remained in Eisenstadt, which probably led to composing the well-known Farewell Symphony in 1722. In 1790 Nikolaus Esterházy died. His successor dismissed the orchestra and theatre, but continued to pay the composer’s salary.

Haydn’s reputation spread throughout Europe, and a few of his symphonies were even performed in America. In 1791 he travelled to London, where he composed new works. The concerts brought him enormous success and he received an honorary doctorate in Oxford. Meanwhile Nikolaus Esterházy II became the master at Eszterháza, who reorganised musical life on the estate. Haydn was also given a role in this but this connection only extended to writing a few new pieces. He died in 1809, and his ashes were laid to rest in the former chapel of the Esterházy family, in the Haydn Mausoleum in Eisenstadt’s Bergkirche. (Source: http://hu.wikipedia.org/wiki/Joseph_Haydn)

The stamp design is a witty graphic composition using artistic licence to give a new function to the keys of a piano and the notes, thus raising a memorial in an individual visual message on the 200th anniversary of the death of Joseph Haydn (1732-1809). An unusual feature of the stamp issue is that every other row of stamps in the sheet is inverted. The first day cover for the stamp depicts the lines of the staff and the special postmark shows Joseph Haydn’s name and the years of his birth and death.

Date of issue: 2 April 2009

3. GERMAN - HAYDN-GEDENKJAHR 2009

Die Magyar Posta erweist Joseph Haydn (Rohrau 31. März 1732 - Wien 31. Mai 1809), dem führenden österreichischen Komponisten der Wiener Klassik anlässlich des Haydn-Gedenkjahres ihre Ehre mit der Ausgabe einer Sonderbriefmarke.
Haydns musikalische Begabung machte sich dank des gemeinsamen familiären Musizierens schon sehr bald bemerkbar. Seine Eltern scheuten vor keinem finanziellen Opfer zurück und ließen ihn als Chorsänger ausbilden. Er lernte Noten lesen, spielte auf Instrumenten und lernte Gesang.

Der Wendepunkt war, als Haydn von dem musikalischen Direktor des Stephansdoms in Wien entdeckt wurde, der talentierte Chorknaben suchte. Er nahm Haydn, nachdem er den Gesang des achtjährigen Knabens gehört hatte, in das zum Dom gehörige Kollegium auf. Schließlich war Haydn körperlich so weit gereift, dass er die hohen Stimmen im Chor nicht mehr singen konnte und wurde aus seiner Stelle entlassen. Fortan ging er vielen Tätigkeiten nach, er war Notenschreiber, spielte Orgel, gab Musikunterricht, schließlich begann er zu komponieren. Kurz darauf gelangte er in das Schloss von Baron Fürnberg in Weinzierl, wo er seine ersten Streichquartette schrieb. In 1759 erhielt er seine erste wichtige Stelle bei dem Grafen Morzin auf dessen Schloss in Pilsen, wo er seine erste Sinfonie komponierte.

Auch Herzog Paul Esterházy wurde auf ihn aufmerksam und ernannte ihn in 1761 zum Vizekapellmeister des Orchesters von Eisenstadt. Ein Jahr später starb der Herzog, sein Nachfolger wurde sein Bruder, Nikolaus Esterházy „Der Glänzende“, der den Künstler weiter beschäftigte. Haydn schrieb 170 Stücke für den Herzog, aber er komponierte auch für andere. Nach dem Tod des alten Kapellmeisters wurde Haydn zum ersten Kapellmeister befördert. 1766 wurde in Fertőd das Schloss der Esterházy-Fürsten, das dazugehörige Theater und das Musikhaus, wo die Schauspieler wohnten, fertig gestellt. Ihre Familienmitglieder blieben aber in Eisenstadt zurück und dies führte in 1772 wahrscheinlich zur Komposition der allgemein bekannten Sinfonie „Der Abschied”. In 1790 starb Nikolaus Esterházy. Sein Nachfolger, Herzog Anton löste die Kapelle und das Theater auf, zahlte dem Künstler aber auch weiterhin sein Jahresgeld.

Haydns Name wurde in ganz Europa bekannt, einige seiner Sinfonien wurden auch in Amerika gespielt. In 1791 reiste er nach London, wo er neue Werke komponierte. Die Konzerte brachten ihm riesige Erfolge und er wurde in Oxford zum Ehrendoktor promoviert. Inzwischen wurde Nikolaus II der Herr des Hauses Esterházy, der das Musikleben in seinem Schloss neu organisierte. Auch Haydn war daran beteiligt, aber die Beziehung bedeutete nur noch das Komponieren einiger Stücke. Haydn verschied 1809, die Ruhestätte seiner Gebeine ist in der einstigen Bergkirche der Esterházy-Fürsten, in der Haydnkirche in Eisenstadt auffindbar. (Quelle: http://hu.wikipedia.org/wiki/Joseph_Haydn)

Das Briefmarkenbild ist eine geistvolle grafische Komposition, in der der Grafiker – nach dem Grundsatz der schöpferischen Freiheit – den Klaviertasten sowie den Noten eine neue Funktion übertrug und dem 200. Jahrestag des Todes von Joseph Haydn (1732-1809) in Form einer individuellen Bildbotschaft ein Denkmal setzt. Die Besonderheit der Ausgabe ist, dass die Marken auf dem Bogen je Reihe umgekehrt stehen. Auf dem zur Marke gehörenden Umschlag sind Notenzeilen, auf dem Sonderstempel der Name, das Geburts- und Todesjahr von Joseph Haydn enthalten.