HÚSVÉT 2015

HÚSVÉT 2015

1. MAGYAR - Húsvét 2015 - Bélyegsor Bélyeg vásárlás >>
2. ENGLISH - Easter 2015 Order stamp >>

1. MAGYAR - Húsvét 2015 - Bélyegsor

A Magyar Posta hagyományosan bélyegkibocsátással köszönti a húsvétot. A forgalmi bélyegsorozat címletein – a 2013. évi kibocsátás folytatásaként – a Míves Tojás Gyűjtemény (Zengővárkony) hímes tojás különlegességei szerepelnek. Az alkotásokat Bércziné Szendrő Csilla tojásíró népi iparművész, a Népművészet Mestere készítette. A kibocsátás érdekessége, hogy a kétféle bélyeg a bélyegívben váltakozva szerepel. A 2015. március 5-én megjelenő húsvéti bélyegek Nagy Péter grafikusművész tervei szerint az ANY Biztonsági Nyomdában készültek.

A kereszt a kereszténységben Krisztus halál feletti győzelmének szimbóluma. A tojáshímek közül ritkábbak, jelentőségükben mégis fontosak a vallási vonatkozásúak, melyre elnevezéseik is utalnak: keresztes, oláhkeresztes, szakramentumos, Mária gyásza, hit-remény-szeretet, ostyás, kelyhes.A világos hátterű tojásnál a kereszt szárai közé átló beiktatásával nyolcágú keresztet kapunk. A látszólagos gereblye motívum ősi kezes-ujjas, áttételesen áldást hoz. A függőleges osztás, amely a képen a tojás oldalán látszik, a„Szent grádics” ég és föld összekötője, a szakralitás megerősítése. Színe azonos a kereszt vörös színével, a vér, az élet, az örök feltámadás jelképeként. Színvilága a vegyes díszítési módszerek alkalmazásából ered, a világos alapból emeli ki a keresztet. A fekete hátterű tojás színezése a XIX-XX. századi hagyományoknak felel meg. A fehér tojáson viasszal írt keresztet vörösre (Krisztus vére), majd a hátteret feketére (halál-gyász) festette az alkotó. A központi motívum a gót, vagy rózsás kereszt, jelentőségét emeli a kísérő pöttysor, amely mintegy gyöngyfüzérként veszi körbe. Talpából ívesen felfutó csigavonalban végződőlevélsor áttételesen életfa, remény a feltámadásban. A Míves Tojás Gyűjteményben látható mintegy kétezer különlegesen szép, díszített tojás csoda között a sorozat címletein bemutatott szakrális mintázatú hímes tojásokon kívül számos további változat is megtalálható. (Forrás: Bércziné Szendrő Csilla tojásíró népi iparművész, a Népművészet Mestere és Dr. Nienhaus Rózsa Míves Tojás Múzeum alapító tulajdonos)

Forrás: Posta

2. ENGLISH - Easter 2015

Magyar Posta traditionally celebrates Easter with a stamp issue. As a continuation of the 2013 release, the denominations of the regular stamp series feature some exquisite ornamental eggs from the Decorative Egg Collection in Zengővárkony. The eggs are the work of the folk artist Mrs Csilla Szendrő Bérczi, Master of Folk Art, who practises the craft of egg painting. A special feature of the issue is that the two different stamps alternate in the sheet of stamps. The Easter stamps issued on 5 March 2015 were designed by the graphic artist Péter Nagy and printed by ANY Security Printing Company.

In Christianity the cross is the symbol of Christ’s triumph over death. Among decorated eggs religious references are rare but they are nevertheless important. These include the cross, the Romanian cross, the sacrament, Mary mourning, faith, hope and love, the wafer and the chalice.
In the cross motif on the light background diagonals are inserted between the arms of the cross to form an eight-armed cross. What appears to be a rake motif is in reality an ancient symbol of the hands and fingers, indirectly bringing blessing. The vertical division shown at the side of the egg in the picture refers to the connection between heaven and earth, the Holy Staircase and a confirmation of sacrality. Red is used for this, as it is for the cross, symbolising the colour of blood, life and resurrection. The colour choice is due to the application of mixed decoration methods, highlighting the cross on a light background.

The egg on the black background conforms with traditions from the 19th and 20th centuries. The cross is red in reference to Christ’s blood and is applied in wax on a white egg. The black background recalls death and mourning. The central motif is a variation of the cross fleury and its significance is heightened by the line of beads surrounding it as a rosary. The curved leaf motif running up from the base of the cross on each side and ending in a spiral is associated with the tree of life expressing hope in resurrection.
The approximately two thousand exquisitely decorated eggs held by the Decorative Egg Collection include several variations on the two eggs with sacred images shown in the series. (Source: folk artist Mrs Csilla Szendrő Bérczi, Master of Folk Art, and Dr Rózsa Nienhaus, founder and owner of the Decorative Egg Museum)

Stamps Order - Bélyeg Webáruház >>

loading...


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="5080017051"
data-ad-format="auto">

Legnépszerübb bélyeg információk

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját.

Viselettörténet I. -  History of clothing I.

Viselettörténet I bélyeg. -  History of clothing I. stamp
Korok viseleteinek bemutatása céljával, Viselettörténet elnevezéssel a Magyar Posta új alkalmi bélyegkisív-sorozat kibocsátását kezdi meg.

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp
A Magyar Posta hagyományai szerint forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a karácsonyt.

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp
Országok, városok elnevezéssel bocsátja forgalomba a Magyar Posta legújabb bélyegkisívét.

A máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap

Megjelent a máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap
Az új érménél számolni kell, az érme névértékét, az arany érménél az arany aktuális gramm árát, a régebbi ...

EUROPA 2015: Régi játékok

Ezüstöt ér a magyar bélyeg!
Ötvennél is több bélyeg közül a második helyet érte el a Magyar Posta újdonsága a PostEurop ....

Még több érme információ >>