Húsvét 2014

Húsvét 2014

1. MAGYAR - HÚSVÉT 2014 - Bélyeg vásárlás >>
2. ENGLISH - EASTER 2014 - Order stamp >>

1. MAGYAR - HÚSVÉT 2014

A Magyar Posta a kereszténység legnagyobb ünnepe, Húsvét alkalmából 115 Ft névértékű általános forgalmi bélyeget bocsát ki, amelyen Udvardi Erzsébet Kossuth-díjas festőművész Felismerés című alkotása látható.

A bélyegkép a kenyértörésben felismert Megváltót és két tanítványát ábrázolja, akikkel a Feltámadott egy Emmausz nevű faluba vezető úton találkozott. Személyükről Lukács evangélista tesz említést a Bibliában, de csak egyiküket, Kleofást nevezi meg. A bélyeg kivitelezése ofszet- és arany fólianyomtatás kombinációjával a Pénzjegynyomdában készült Hajdú József művészfotója és Domé Eszter grafikusművész tervei alapján. Az újdonság március 28-tól kapható a nagyobb postákon valamint a Filapostán, de megrendelhető a Magyar Posta internetes áruházából is.

„Ketten közülük még aznap egy Emmausz nevű faluba mentek, amely Jeruzsálemtől hatvan stádiumnyira fekszik. Közben beszélgettek mindarról, ami történt. Miközben így beszélgettek és tanakodtak, egyszer csak maga Jézus közeledett és csatlakozott hozzájuk. De szemük el volt takarva, hogy föl ne ismerjék. Megszólította őket: » Miről társalogtok itt az úton? « Erre szomorúan megálltak. Egyikük, akit Kleofásnak hívtak, hozzáfordult: » Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudja, mi történt ott ezekben a napokban? « ” (Lk 24, 13-18) „Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett, mintha tovább akart volna menni. De azok marasztalták: » Maradj velünk, kérték, mert esteledik és már lemenőben van a Nap. « Betért tehát, hogy velük maradjon. Mikor asztalhoz ültek, kenyeret vett kezébe, megáldotta, megtörte és odanyújtotta nekik. Erre megnyílt szemük és fölismerték. De ő eltűnt előlük.” (Lk 24, 28-31) A bélyeghez tartozó alkalmi borítékon Udvardi Erzsébet: Tamás apostol találkozása a föltámadt Krisztussal (Szent Kereszt templom, Fertőd) c. festménye látható és a „Boldogok, akik nem látnak engem, mégis hisznek.” (Jn 20, 29)bibliai idézet olvasható.

Forrás: Posta

2. ENGLISH - EASTER 2014

To celebrate Easter, Christianity’s most important feast, Magyar Posta is issuing a regular postage stamp with a face value of HUF 115, on which the painting Recognition by the Kossuth Prize-winning artist Erzsébet Udvardi can be seen. The stamp design depicts the recognition of the Redeemer when breaking bread and the two disciples who encountered the risen Jesus on the way to the village of Emmaus. The apostle Luke mentions them in the Bible, but only names one of the two, Cleopas. The stamp was produced at the banknote printing company Pénzjegynyomda using a photograph by József Hajdú and the design of the graphic artist Eszter Domé through a combination of offset and gold foil printing. The new stamp will be available at large post offices and Filaposta in Hungary from 28 March, but may also be purchased from Magyar Posta’s online store.

“Now that same day two of them were going to a village called Emmaus, about seven miles from Jerusalem. They were talking with each other about everything that had happened. As they talked and discussed these things with each other, Jesus himself came up and walked along with them; but they were kept from recognising him.

He asked them, ‘ What are you discussing together as you walk along? ’ They stood still, their faces downcast. One of them, named Cleopas, asked him, ‘ Are you the only one visiting Jerusalem who does not know the things that have happened there in these days? ’” (Luke 24: 13-18)

“As they approached the village to which they were going, Jesus continued on as if he were going further. But they urged him strongly, ‘ Stay with us, for it is nearly evening; the day is almost over. ’ So he went in to stay with them. When he was at the table with them, he took bread, gave thanks, broke it and began to give it to them. Then their eyes were opened and they recognised him, and he disappeared from their sight.” (Luke 24: 28-31)On the first day cover the painting Thomas Meets the Risen Christ by Erzsébet Udvardi in the church of the Holy Cross, Fertőd and the Biblical quotation “Blessed are those who have not seen and yet have believed” (John 20: 29) appear.

loading...