HÚSVÉT 2009

HÚSVÉT 2009

1. MAGYAR - HÚSVÉT 2009 - Bélyeg rendelési kód: 2009 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - EASTER 2009 - Order code of the stamp: 2009 Year stamps complete
3. GERMAN - OSTERN 2009 - Die Bestellnummer Der Marke: 2009 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - HÚSVÉT 2009

Húsvét ünnepének közeledtével a Magyar Posta hagyományaihoz híven forgalmi bélyeget bocsát ki. A 2009. évi üdvözlőlapok és levelek ünnepi díszbe öltöztetéséhez Réti Zoltán festőművész, Juhászkereszt c. alkotásáról készült bélyegújdonságot ajánljuk. A kép közepén a távolban látszik a juhász fekete kalapjában, körülötte a fehér bárányok, a tavasz, a megújulás hírnökei. Az előtérben az életet adó termőföld kalászai látszanak a kék ég alatt. A kompozíció egyben a keresztre feszített Jézus Krisztus képét is ábrázolja. A bélyeghez tartozó alkalmi borítékon Réti Zoltán Mise a szabadban c. festménye látható. Az alkalmi bélyegző a borítékon látható festmény részlete, a templom előtti Krisztus kereszt stilizált rajza.

Réti Zoltán (1923) Nagyorosziban született, majd Érsekvadkerten és 10 éves kora óta Balassagyarmaton él. 1942-ben végzett a miskolci Tanítóképzőben, ahol tanítói és kántori oklevelet szerzett. Katona évei alatt fogságba esett, kalandos úton az Északi tengertől eljutott Bajorországba, ahol portréfestésből és templomi orgonálásból tartotta el magát. 1946-os hazatérését követően Patvarcon tanított, kórust vezetett, kántorizált. 1953-ban Budapesten megszerezte a zenetanári oklevelet. Balassagyarmaton zeneiskolát alapított, melynek igazgatója és tanára volt húsz éven át. Évtizedekig tanított a Bajcsy Általános Iskolában, a Balassi Bálint

Gimnáziumban, a Tanítóképzőben és a Szántó Kovács János Gimnáziumban.
A háború miatt megszakadt képzőművészeti tanulmányait nem adta fel és 1969-ben elvégezte a Magyar Képzőművészeti Főiskolát. Festészetében az olaj és grafika mellett az akvarell műfaját kedvelte leginkább, a nógrádi táj, nevezetes nógrádiak (Madách, Mikszáth, Balassi, Komjáthy) és műveik, továbbá a Biblia megjelenítése foglalkoztatta leginkább.

Számtalan díj, elismerés, kitüntetés birtokosa: Apáczai Csere János díj, Madách díj, Köztársasági Arany Érdemkereszt, Szabolcsi Bence díj. Díszpolgár Nógrád megyében, Nagyorosziban, Balassagyarmaton és Érsekvadkerten is. (Forrás: www.agt.bme.hu/balassi/retiportre.html)

Megjelenési időpont: 2009. február 24.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - EASTER 2009

With the Easter holiday approaching, true to its traditions Magyar Posta is issuing a postage stamp. The new stamp offered as a festive decoration to adorn cards and letters in 2009 is based on a work by the painter Zoltán Réti entitled Shepherd’s Cross. In the middle of the composition in the distance there is a shepherd in a black hat surrounded by white lambs, the harbingers of spring and renascence. In the foreground life-giving ears of wheat can be seen beneath the blue sky. The painting is also a portrayal of Christ crucified. The first day cover for the stamp features the painting “Outdoor Mass” by the same artist. The design of the special postmark employs a detail of the painting on the cover, the stylised Christ crucified in front of the church.

Zoltán Réti (1923) was born in Nagyoroszi, then lived in Érsekvadkert and, from the age of 10, in Balassagyarmat. He graduated as a teacher and cantor from the Teacher Training College in Miskolc in 1942. He was taken prisoner during military service and an adventurous journey took him from the North Sea to Bavaria, where he made a living as a portrait painter and church organist. After he returned to Hungary in 1946, he taught in Patvarc, where he was the cantor and choir master. In 1953 he obtained a degree as a music teacher in Budapest. He founded a music school in Balassagyarmat, where he was the director and a teacher for twenty years. For several decades he taught at the Bajcsy Primary School, the Balassi Bálint Secondary School, the Teacher Training College and the Szántó Kovács János Secondary School.

He did not abandon his studies in the fine arts, which were interrupted by World War II, and completed his studies at the Hungarian College of Fine Arts in 1969. Although he works in oils and graphics, his preferred medium is watercolours, and his favoured subjects are landscapes and famous sons of Nógrád county (the writers and poets Madách, Mikszáth, Balassi, Komjáthy) as well as portraying the Bible.

He has won numerous awards and distinctions: the Apáczai Csere János Award, the Madách Award, the Gold Cross of Merit of the Republic of Hungary and the Szabolcsi Bence Award. He is an honorary citizen of Nógrád county, Nagyoroszi, Balassagyarmat and Érsekvadkert. (Source: www.agt.bme.hu/balassi/retiportre.html)

Date of issue: 24 February 2009

3. GERMAN - OSTERN 2009

Anlässlich des bevorstehenden Osterfestes gibt die Magyar Posta getreu ihren Traditionen eine Freimarke aus. Zur Schmückung der Postkarten und Briefe in 2009 empfehlen wir die Markennovität, hergestellt nach dem Werk "Schäferkreuz" des Kunstmalers Zoltán Réti. Auf dem Gemälde sind mittig, in der Ferne der Schäfer mit seinem schwarzen Hut, um ihn herum die weißen Schafe, die Boten des Frühlings und der Neugeburt zu sehen. Im Vordergrund sind unter dem blauen Himmel die Ähren der Leben spendenden fruchtbaren Erde zu sehen. Die Komposition stellt zugleich auch das Bild des gekreuzigten Jesu Christi dar. Auf dem zur Marke gehörenden Sonderumschlag ist Zoltán Rétis Gemälde "Messe unter freiem Himmel" zu sehen. Der Sonderstempel ist ein Ausschnitt des auf dem Umschlag zu sehenden Gemäldes, die stilisierte Zeichnung des Christuskreuzes vor der Kirche.

Zoltán Réti (1923) wurde in Nagyoroszi geboren, lebt dann in Érsekvadkert und seit seinem 10. Lebensjahr in Balassagyarmat. 1942 absolvierte er das Miskolcer Lehrerseminar, wo er ein Lehrer- und Kantordiplom erwarb. Während seiner Militärzeit fiel er in Gefangenschaft, auf abenteuerlichem Wege gelangte er von der Nordsee bis nach Bayern, wo er von Porträtmalerei und Orgelspielen in der Kirche lebte. Nach seiner 1946er Heimkehr unterrichtete er in Patvarc, leitete einen Chor und betätigte sich als Kantor. In 1953 erwarb er in Budapest das Musiklehrerdiplom. In Balassagyarmat gründete er eine Musikschule, wo er zwanzig Jahre lang als Direktor und Lehrer tätig war. Er unterrichtete jahrzehntelang in der Bajcsy Grundschule, im Balassi Bálint Gymnasium, im Lehrerseminar und im Szántó Kovács János Gymnasium.

Seine wegen des Krieges abgebrochenen bildkünstlerischen Studien hatte er nie aufgegeben und in 1969 absolvierte er die Ungarische Hochschule für Bildende Kunst. In seiner Malerei mochte er neben den Kunstarten Öl und Grafik in erster Linie die Aquarellmalerei. Am allermeisten beschäftigte ihn die Darstellung der Nógráder Landschaft, der namhaften Persönlichkeiten von

Nógrád (Madách, Mikszáth, Balassi, Komjáthy) und deren Werke, ferner der Bibel.
Er ist Inhaber zahlreicher Preise und Auszeichnungen: Apáczai-Csere-János-Preis, Madách-Preis, Goldenes Verdienstkreuz der Republik, Szabolcsi-Bence-Preis. Er ist Ehrenbürger des Komitats Nógrád, der Städte Nagyoroszi, Balassagyarmat und Érsekvadkert. (Quelle: www.agt.bme.hu/balassi/retiportre.html)

loading...


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="5080017051"
data-ad-format="auto">

Legnépszerübb bélyeg információk

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját.

Viselettörténet I. -  History of clothing I.

Viselettörténet I bélyeg. -  History of clothing I. stamp
Korok viseleteinek bemutatása céljával, Viselettörténet elnevezéssel a Magyar Posta új alkalmi bélyegkisív-sorozat kibocsátását kezdi meg.

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp
A Magyar Posta hagyományai szerint forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a karácsonyt.

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp
Országok, városok elnevezéssel bocsátja forgalomba a Magyar Posta legújabb bélyegkisívét.

A máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap

Megjelent a máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap
Az új érménél számolni kell, az érme névértékét, az arany érménél az arany aktuális gramm árát, a régebbi ...

EUROPA 2015: Régi játékok

Ezüstöt ér a magyar bélyeg!
Ötvennél is több bélyeg közül a második helyet érte el a Magyar Posta újdonsága a PostEurop ....

Még több érme információ >>