FOLKLORIADA

FOLKLORIADA

1. MAGYAR - FOLKLORIADA - BÉLYEG - Bélyeg rendelési kód: 2004 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - FOLKLORIADA - STAMP - Order code of the stamp: 2004 Year stamps complete
3. GERMAN - KAPELLEN - STAMP - Marke die sprechstunde kode: 2004 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - FOLKLORIADA - BÉLYEG

A Magyar Posta Rt. 2004. augusztus 12-én bocsátja forgalomba a III. FOLKLORIADA világfesztivált köszöntő szelvényes forgalmi bélyegívét, mely egyúttal az első magyar megszemélyesített bélyeget* is népszerűsíti.

A Népművészet olimpiájaként is nevezett FOLKLORIADA négyévente kerül megrendezésre. Az első 1996-ban Hollandiában, a második 2000-ben Japánban volt, Magyarország után 2008-ban Kanadában várják az érdeklődőket. A hazai rendezvényekre augusztus 12-22. között kerül sor. Az eseményekre közel száz országból, több ezer táncos érkezik. Az egész országot érintő rendezvénysorozat ünnepélyes megnyitójára Pécsett kerül sor.

A rendezvényt – az UNESCO szakmai szervezeteként a CIOFF (1970) (Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d'Arts Traditionnels) koordinálja. A szervezet célja, hogy az UNESCO határozatainak szellemében segítse a hagyományos kultúrák értékeinek megőrzését és terjesztését, különösen nagy hangsúlyt fektetve a szellemi örökség és a folklór (néptánc, népzene, népi mesterségek, szokások, viseletek, rítusok, játékok, stb.) területeire.

Az ún. személyes bélyeget népszerűsítő bélyegíven belül, meghatározott sorrendben váltakozva 4 x 10 különféle bélyeg található. A bélyegképeken néptáncosok suhanó alakja látható. A bélyegekhez tartozó szelvényen – meghatározott sorrendben – a BÉLYEG(e)M terméklogo részlete, illetve a személyes bélyeg értékesítését támogató feliratok olvashatók. A bélyegív ívszélén további feliratok találhatók.

A 40-es bélyegív részlete:

* A FOLKLORIADA bélyegem elnevezésű Személyes bélyeg lényegében egy szelvényes bélyeg, amely úgy készül, hogy a bianco szelvényre utólagosan kerül rányomtatásra a fotó. Ezáltal mindenki egyedi bélyeggel levelezhet, és megvalósul a terméket bevezető kampány mottója: „Ahány ember, annyi bélyeg!”

Megjelenési időpont: 2004. augusztus 12.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - FOLKLORIADA - STAMP

The Hungarian Post Co. 2004th provide the market on August 12, III. FOLKLORIADA világfesztivált welcome bélyegívét segmented market, which is also the first Hungarian *, and promotes a personalized stamp.

The Folk olimpiájaként also called FOLKLORIADA will be held every four years. The first in the Netherlands in 1996, the second in 2000, Japan was in Hungary after 2008 are available here in Canada. The domestic events augusztus 12-22. will take place. The events around the country hundreds of thousands of dancers arrive. The whole country for the opening ceremony event will take place in Pécs.

The event - the UNESCO as an organization of professional CIOFF (1970) (Conseil International des Organizations de Festivals de Folklore et d'Arts traditionnels) coordinate. The organization aims to promote the spirit of UNESCO's decisions to preserve and disseminate the values of traditional cultures, with particular emphasis on intellectual heritage and folklore (folk dance, folk music, folk crafts, customs, costumes, rituals, games, etc..) Areas.

The so-called. bélyegíven personal stamp promotion within a specific sequence in turn 4 in x 10 different stamps. The stamps can be seen the shape of dancers rushing. The stamps are coupons - a specific sequence - the sticker (e) M terméklogo details of the sale of stamps and personal support to read subtitles. The bélyegív ívszélén additional phrases can be found.

The 40-year bélyegív Detail:

* The FOLKLORIADA essentially a postage stamp, called personal stamps, which must be made to gauge the post-Bianco is the printing of the photo. Thus, all individual stamps levelezhet and to ensure the product introduction campaign motto: "So many people, so many stamps!"

3. GERMAN - KAPELLEN - STAMP

Die Ungarische Post Co. 2004. bieten dem Markt am 12. August III. Kapellen világfesztivált erlaubt bélyegívét segmentierten Markt, der auch der erste ungarische * und fördert eine personalisierte Briefmarke.

Die Folk olimpiájaként auch als Kapellen und findet alle vier Jahre. Die erste in den Niederlanden im Jahr 1996, die zweite im Jahr 2000 war Japan in Ungarn nach 2008 gibt es hier in Kanada. Die inländische Veranstaltungen augusztus 12-22. stattfinden wird. Die Ereignisse im ganzen Land hunderte von tausenden von Tänzern zu gelangen. Das ganze Land für die Eröffnungsfeier Veranstaltung findet in Pécs.

Die Veranstaltung - die UNESCO als Organisation von professionellen CIOFF (1970) (Conseil International de Organisationen des Festivals de Folklore et d'Arts traditionnels) zu koordinieren. Die Organisation zielt darauf ab, den Geist der Beschlüsse der UNESCO zur Erhaltung und Förderung der Werte der traditionellen Kulturen zu verbreiten, mit besonderem Schwerpunkt auf geistiges Erbe und Traditionen (Volkstanz, Volksmusik, Volkstanz Handwerk, Brauchtum, Trachten, Rituale, Spiele, etc..) Areas.

Die so genannte. bélyegíven persönlichen Stempel Förderung in einer bestimmten Reihenfolge nacheinander in 4 x 10 verschiedene Briefmarken. Die Briefmarken zu sehen ist die Form der Tänzer eilen. Die Briefmarken sind Coupons - einer bestimmten Reihenfolge - den Aufkleber (e) M terméklogo Einzelheiten der Verkauf von Briefmarken und persönliche Unterstützung für Untertitel zu lesen. Die bélyegív ívszélén zusätzliche Hinweise gefunden werden können.

Die 40-jährige bélyegív Detail:

* Die Kapellen im Wesentlichen eine Porto-Stempel, als persönliche Stempel, die gemacht werden müssen, um den Beitrag Gauge-Bianco ist der Druck von dem Foto. So, alle individuellen Stempel levelezhet und die Einführung des Produkts zu gewährleisten Kampagne Motto: "So viele Menschen, so viele Briefmarken!"