FILAFALU V.

FILAFALU V.

1. MAGYAR - FILAFALU V. - Bélyeg rendelési kód: 2008 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - PHILAVILLAGE V. - Order code of the stamp: 2008 Year stamps complete
3. GERMAN - FILAVILLAGE V. - Die Bestellnummer Der Marke: 2008 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - FILAFALU V.

A Magyar Posta az ifjúsági bélyeggyűjtés fellendítésének céljával, FILAFALU elnevezéssel bocsátja ki 12 címletből álló teljes sorozatát.

A kibocsátás érdekessége, hogy a bélyegek megvásárolhatók egy hatrészes társasjáték mellékleteként is. A hat játéklapot végül egy vidám társasjátékká lehet összeállítani, melynek segítségével a gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg a bélyeggyűjtéssel, hiszen FILAFALU a játékos bélyeggyűjtés helye, nevében a „fila” szó a filatéliára utal, ami magyarul bélyeggyűjtést jelent.

A bélyegsorozat egyes címletei FILAFALU szorgos lakóinak életét mutatják be. A sorozat kilencedik és tizedik címletén FILAFALU vasútállomását és strandfürdőjét ismerhetik meg a gyerekek. A bélyegsorozathoz tartozó alkalmi boríték grafikáján FILAFALU kedves lakói láthatók, a bélyegző főmotívuma egy stilizált mackófej.

Megjelenési időpont: 2008. október 9.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - PHILAVILLAGE V.

The Hungarian Post, the aim of boosting youth philately, called FILAFALU issued a complete set of 12 denominations.

The interesting issue, that the stamps can be purchased as an annex to a hatrészes game. Finally, please leave a six társasjátékká can be constructed, which allows children to get acquainted with the bélyeggyűjtéssel playful manner, as the player FILAFALU stamp location, on behalf of "Photograph" is the filatéliára, which can be present in Hungarian philately.

The stamps of each denomination FILAFALU busy life of its inhabitants. The ninth and tenth series FILAFALU denominations strandfürdőjét exposed to the railway station and the children. The stamps are occasional graphics envelope FILAFALU our people can see, the stamp is a stylized főmotívuma teddy bear head.

Date of issue: 9 October 2008

3. GERMAN - FILAVILLAGE V.

Die Ungarische Post, das Ziel der Förderung von Jugend-Philatelie, genannt FILAFALU ausgestellt einen kompletten Satz von 12 Konfessionen.

Die interessante Frage ist, dass die Briefmarken als Anlage zu einer hatrészes Spiel erworben werden können. Schließlich, hinterlassen Sie bitte eine sechs társasjátékká kann gebaut werden, was die Kinder mit dem bélyeggyűjtéssel spielerische Art und Weise kennen zu lernen, wie der Spieler FILAFALU Briefmarke im Namen der "Photograph" ist die filatéliára, die vorhanden sein können Philatelie in ungarischer Sprache ermöglicht.

Die Marken der jeweiligen Bezeichnung FILAFALU geschäftigen Leben seiner Bewohner. Die neunte und zehnte Reihe FILAFALU Stückelungen strandfürdőjét zum Bahnhof und die Kinder ausgesetzt sind. Die Briefmarken sind gelegentliche Grafiken Umschlag FILAFALU unsere Leute sehen können, ist der Stempel eines stilisierten főmotívuma Teddybär Kopf.